Kts. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/tiedot

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.

Ennen osaamisalan opintoja opiskelija suorittaa kaksi pakollista ammatillista tutkinnon osaa. Näiden jälkeen valitaan osaamisala:

– Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
– Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
– Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
– Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
– Vammaistyön osaamisala

Keskeistä lähihoitajan ammattitaidossa ovat vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot. Lähihoitajalla on hyvä terveys ja halua huolehtia omasta työkyvystä ja työhyvinvoinnista.