Koulutus on osallistujille ja työnantajalle maksuton. Osallistuja sopii työpaikalla mahdollisista matkakuluista.
Koulutuksesta saa todistuksen.

– koulutuksen ja työelämän yhteistyö
– työelämässä oppimiseen liittyvä lainsäädäntö
– perehdyttäminen ja opastaminen
– oppiminen ja ohjaus
– palautteen antaminen osaamisen kehittymisestä
– osaamisen arviointi näytöissä

Koulutus sisältää 2 koulutuspäivää. Teoriaa käydään sekä alussa, että käytännön päivien aikana työskentelyn yhteydessä.

Pe 28.10.2022, klo 9–17 Aloitus, omavalvonta
Vastuukouluttaja Ilkka Pellinen, luokka ja työsali, teoria + käytäntö
1.Lähipäivä
• Koulutuksen yleiset asiat
• Liha-alan tuntemus, lyhyesti
• Omavalvonta ja hygienia
• Työturvallisuus
• Karkeapaloittelu ja keskiosan leikkuu

La 29.10.2022, klo 8-16, lihan leikkuu
vastuuohjaaja Ilkka Pellinen, työsali, käytäntö
2. lähipäivä
• Etu ¼ ja kinkun leikkuu
• Pakkaus

Ohjelma on viitteellinen ja painottuu osallistujien toiveiden ja tarpeiden pohjalta.
Lähikoulutuspäivä to 13.10.2022 sisältö:

klo 8.30–9.30
Ohjaajien ja osallistujien esittäytyminen
– Koulutuksen esittely: työskentelymuodot, materiaalit, verkkoympäristö
– Mielenterveyden ensiavun askeleet: lapset ja nuoret
– Mielenterveydestä huolehtiminen ja puheeksi ottaminen

klo 9.30–11:00
Mielen hyvinvoinnin haasteet arjen keskellä
– Alustus: Sosiaalinen media ja pelaaminen
– Toiminnallinen harjoitus: Tarina (5 erilaista) ja tähän liittyen parikeskustelu sekä yhteiskeskustelua
– Alustus: Aggressiivisuus
– Video ja keskustelua sen pohjalta

klo 11:00–12:00 Tauko

klo 12:00–13.30 Mielenterveyden ongelmat lapsilla ja nuorilla
– Alustus: masennus ja ahdistuneisuus
– Toiminnallinen harjoitus: Puheeksi ottaminen, rooliharjoitus ja reflektointi pienryhmissä
– Alustus: Itsensä vahingoittaminen, itsetuhoisuus
– Video ja keskustelua sen pohjalta

klo 13.30–13.45 Tauko

klo 13.45–15:00 Vaikeat kokemukset lapsen ja nuoren elämässä
– Alustus: Kiusaaminen
– Toiminnallinen harjoitus: Puheeksi ottaminen case-harjoitteiden avulla

klo 15.00-15.30 Verkkojakson ohjeistus, oppimisympäristö Moodle
– Kysymyksiä ja keskustelua.
– Päivän palaute

17.10.2022 klo 12.30-15.30

12.30–12.45 Tervetuloa ja orientaatio päivän teemaan
12.45–15.30
– Palliatiivinen hoito vai saattohoito?
– Saattohoidon suositukset ja ohjeet: oikeudellinen perusta ja saattohoitoneuvottelut, saattohoitopäätös sekä yksilöllinen saattohoitosuunnitelma
– EPSHP:n, Eskoon- sekä yksikkötasoinen- että asiakastasoinen saattohoitosuunnitelma
– Kehitysvammainen asiakas palveluasumisen yksikössä saattohoidossa
– PACE mallin esittely ja ajatusta saattohoidon kehittämistyöhön

24.10.2022 klo. 12.30–15.30

12.30–12.45 Tervetuloa ja orientaatio päivän teemaan
12.45–15
– Saattohoidon ainutlaatuisuus
– Oirehoito saattohoidossa: ”temppuja” vai loppuelämän kunnioitusta?
* lääkkeellinen ja lääkkeetön oirehoito
– Arvokas kuolema ja vainajan hoitotyö
– PACE mallin ideat kaikkien hyödynnettäväksi
15.-15.30
– Kehittämisideoita ja yhteenvetoa koulutuksen annista

Koulutuksen keskeisin sisältö on aggression ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin sekä tilanteissa tarvittavien vuorovaikutustaitojen osaaminen. Koulutus antaa myös lisäosaamista aggressiivisuutta ja väkivaltaa työssään kohtaavalle työntekijälle, vahvistaa hänen tiimi- ja yhteisöllisyystaitoja, omaa stressinhallintaa, tunnetilan säätelyä ja työssä jaksamista.

AVEKKI-toimintatapamalli on sekä yksilöllisyyttä että yhteisöllisyyttä korostava, työyhteisöä ja organisaatiota kokonaisvaltaisesti koskeva malli, joka huomio ohjaavan lainsäädännön ja yleisesti hyväksytyt eettiset periaatteet. Aggression ennaltaehkäisy ja hallinta toteutuu parhaiten, kun AVEKKIa sovelletaan tiiviissä yhteistyössä organisaatiokohtaisten työturvallisuusjärjestelmien kanssa.

Koulutuksen keskeisin sisältö on aggression ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin sekä tilanteissa tarvittavien vuorovaikutustaitojen osaaminen. Koulutus antaa myös lisäosaamista aggressiivisuutta ja väkivaltaa työssään kohtaavalle työntekijälle, vahvistaa hänen tiimi- ja yhteisöllisyystaitoja, omaa stressinhallintaa, tunnetilan säätelyä ja työssä jaksamista.

AVEKKI-toimintatapamalli on sekä yksilöllisyyttä että yhteisöllisyyttä korostava, työyhteisöä ja organisaatiota kokonaisvaltaisesti koskeva malli, joka huomio ohjaavan lainsäädännön ja yleisesti hyväksytyt eettiset periaatteet. Aggression ennaltaehkäisy ja hallinta toteutuu parhaiten, kun AVEKKIa sovelletaan tiiviissä yhteistyössä organisaatiokohtaisten työturvallisuusjärjestelmien kanssa.