Alalle tyypillisten vaaratilanteiden läpikäynti kuten viiltohaavat, puristuminen, nostot. Koulutus suunnattu erityisesti Inhan Tehtaat Oy Ab:n toimintoihin.

– Työsuojelun tarkoitus ja käytännön toteutus
– Työsuojelutoiminnan tavoitteet yleisesti
– Vastuut, velvoitteet ja oikeudet
– Työsuojelun toteuttaminen yhteisillä työpaikalla
– Tapaturmien ja ammattitautien torjunta

Teoriapainotteinen prosessien ymmärtäminen varastolla
– selkeyttää työntekijöiden ymmärrystä kokonaisuutena prosessista ja omasta roolistaan osana prosessin kulkua
– järjestelmän käytön edut
– ymmärrys siitä, mitä tekee, miksi tekee ja miten tekee
– työn sujuvuus, ei henkilökohtaisen tietämyksen varassa
– yhtenäiset toimintatavat