Koulutukseen sisältyy tutkinnon osia henkilökohtaisen osaamisen ja tarpeiden mukaan
puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen ammattitutkinnosta sekä ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta:

ASIAKASPALVELU JA PUHTAUSPALVELUJEN TUOTTAMINEN
– asiakaspalvelu, asiakasturvallisuus, vaitiolovelvollisuus, yrittäjämäisyys ja vastuullisuus, dokumentointi
– laadun toteutuminen ja varmentaminen (mittarit)
– palveluorganisaatio, palvelusopimus/ työohjeet
– tietotekniikan osaamistesti, tunnukset, sähköposti, internet, Moodle
– oman työn suunnittelu
– kustannustietous
– työn organisointi
– EA 1 vastaavat tiedot
– työturvallisuuskorttikoulutus

YLLÄPITOSIIVOUSPALVELUT
– pintamateriaalit
– siivousaineet, – menetelmät, – välineet ja koneet
– siivousaineet: puhdistustapahtuma, pH, siivousaineiden käyttötarkoitus, tuotelehti, käyttöturvallisuustiedote, varoitusmerkit, annostelu, suojautuminen
– menetelmät, kostuttaminen, likatyypit ja menetelmät, sanasto
– siivousvälineet, välineiden käyttötarkoitus, ergonomia
– siivouskoneet; yleistä asiaa koneista, yhdistelmäkone, nopea- ja hidaskierroksinen lattianhoi-tokone, pölynimuri
– ergonomia, työtapahygienia ja työturvallisuus

PALVELU- JA JAKELUKEITTIÖN TOIMINNOT
– omavalvonta ja hygienialainsäädäntö (hygieniapassi)
– palvelu- ja jakelukeittiön koneet ja laitteet
– ruoanvalmistuksen ajoittaminen
– ruoan kuljettaminen
– esivalmistus jakelukeittiössä
– ammattikeittiön tuotelaatu
– asiakaspalvelu linjastossa
– linjaston hoitaminen
– ruokailutilan ja linjaston puhdistaminen
– suomalainen ruokakulttuuri
– ravitsemussuositukset
– tilauksen tekeminen tuotantokeittiöön
– erityisruokavaliot (verkko-opintoina)