Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Kotihoidossa toimiminen 40 osp
Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Työtehtävät
• Ikääntyvien hoitaminen ja kuntoutus kotihoidossa, palvelu- ja pienkodeissa, päivätoiminnassa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla
• ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen ja kannustaminen arjessa selviytymiseen
• ikääntyneen lääkehoidosta ja hyvästä ravitsemuksesta huolehtiminen

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp

Työtehtävät
• eri-ikäisten, sekä erityistä tukea tarvitsevien ja sairaiden lasten ja nuorten hoito, kasvatus ja ohjaus esim. päiväkodeissa, kouluissa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa, lastensuojeluyksiköissä, perhe- ja nuorisotyössä
• perheiden ohjaus yhteiskunnan tarjoamien palveluiden ja tukitoimien hyödyntämisessä
• lasten ja nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Kotihoidossa toimiminen 40 osp
Sairaanhoitotyössä toimiminen 35 osp

Työtehtävät
• perushoitoa ja huolenpitoa asiakkaan tarpeiden mukaisesti kuntoutumista edistäen
• asiakkaan hoidon ja huolenpidon suunnittelu, toteutus ja arviointi mm. perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa vuodeosastoilla tai poliklinikoilla, palvelukodissa ja kotihoidossa tai kotisairaalassa
• lääkehoito ja lääkkeiden vaikutusten seuranta sekä asiakkaan avustaminen ja ohjaaminen arjen toiminnoissa ja ravitsemuksessa

Meillä opiskelet juuri sitä mitä tarvitset oman aikataulusi mukaan. Voit opiskella joustavasti, tarvittaessa työn ohella. Koulutuksen lähipäivät järjestetään Teams-sovelluksella, jolloin opetus on vuorovaikutteista opettajan ja opiskelijoiden välillä. Opintoja varten tarvitset oman tietokoneen, Internet-yhteyden sekä kuulokemikrofonin. Voit osallistua kauempaakin, koska opiskelu ei edellytä paikalla oloa oppilaitoksessa.

Opintojesi sisältö ja aikataulu suunnitellaan kanssasi. Suunnitelmassa huomioidaan aiemmin hankkimasi osaaminen sekä koulutus. Koulutukseen kuuluu lähipäivien lisäksi itsenäisiä tehtäviä. Opintoihin sisältyy myös käytännön työssä oppimista työpaikalla ja siellä tehtävät näytöt. Voit hakea koulutukseen, vaikka sinulla ei olisi alan työpaikkaa.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Kotihoidossa toimiminen 40 osp
Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Työtehtävät
• Ikääntyvien hoitaminen ja kuntoutus kotihoidossa, palvelu- ja pienkodeissa, päivätoiminnassa ja terveyskeskuksen
vuodeosastolla
• ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen ja kannustaminen arjessa selviytymiseen
• ikääntyneen lääkehoidosta ja hyvästä ravitsemuksesta huolehtiminen

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp

Työtehtävät
• eri-ikäisten, sekä erityistä tukea tarvitsevien ja sairaiden lasten ja nuorten hoito, kasvatus ja ohjaus esim. päiväkodeissa, kouluissa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa, lastensuojeluyksiköissä, perhe- ja nuorisotyössä
• perheiden ohjaus yhteiskunnan tarjoamien palveluiden ja tukitoimien hyödyntämisessä
• lasten ja nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen 40 osp
Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä 35 osp

Työtehtävät
• eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdeongelmaisten ihmisten hoito ja kuntoutus sekä itsenäiseen elämään tukeminen mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden pienkodissa, tukiasunnossa, lastensuojelussa, nuorisokodissa, psykiatrian osastolla, päihdeklinikalla ja mielenterveys- tai päihdeasiakkaiden päivätoiminnassa.
• omahoitajana toimiminen, yhteisöhoito, ryhmien ohjaus, lääkehoito sekä perushoitotyö
• yhteistyö läheisten kanssa sekä moniammatillinen yhteistyö ja verkostotyö

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Kotihoidossa toimiminen 40 osp
Sairaanhoitotyössä toimiminen 35 osp

Työtehtävät
• perushoitoa ja huolenpitoa asiakkaan tarpeiden mukaisesti kuntoutumista edistäen
• asiakkaan hoidon ja huolenpidon suunnittelu, toteutus ja arviointi mm. perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa vuodeosastoilla tai poliklinikoilla, palvelukodissa ja kotihoidossa tai kotisairaalassa
• lääkehoito ja lääkkeiden vaikutusten seuranta sekä asiakkaan avustaminen ja ohjaaminen arjen toiminnoissa ja ravitsemuksessa

Vammaistyön osaamisala

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Osallisuuden edistäminen vammaistyössä 35 osp
Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä 40 osp

Vammaistyön osaamisala toteutetaan työvaltaisesti koulutussopimuksella tai oppisopimuksella vammaistyön työpaikalla. Opiskelija hankkii itse työpaikan oppilaitoksen tuella. Teoriaopinnot toteutetaan verkossa, muutamia lähiopetuspäiviä on oppilaitoksessa.

Työtehtävät
• vammaisen asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen työpaikassa, jossa vammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palveluiden käyttäjinä.
• osallisuuden ja oman näköisen elämän mahdollistaminen vammaisille asiakkaille
• päivittäisten toimien ohjaaminen ja opettaminen sekä arjen mielekkyyden edistäminen
• selkokielen sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käyttäminen
• vammaisen asiakkaan perushoito ja lääkehoito

Suunhoidon osaamisala

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Suun hoitotyössä toimiminen 40 osp
Suun terveyden edistämisessä toimiminen 35 osp

Suunhoidon osaamisalan suorittaneen lähihoitajan tyypillisiä työympäristöjä ovat suun terveydenhoidon yksiköt julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Suoritat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta kaksi tutkinnon osaa, jotka yhteensä muodostavat 60 osaamispisteen laajuisen kokonaisuuden. Tutkinnon osat ovat:
– Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) ja
– Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp)
Työskentelet hoiva-avustajan tehtävissä hoitajan työparina välittömän asiakastyön avustavissa työtehtävissä. Tehtävät liittyvät ikääntyneen asiakkaan perustarpeista huolehtimiseen ja niissä avustamiseen, esimerkiksi:
– peseytyminen
– pukeutuminen
– ruokailu
– liikkuminen
– ulkoilu
– toimintakyvyn ylläpitäminen

Tutustu tutkinnon osiin tarkemmin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot

– ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin perehtyminen
– yhteyshenkilönä toimiminen koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
– muiden opiskelijoiden ohjaaminen työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
– palautteen antaminen osaamisen kehittymisestä

Tarkat tiedot tutkinnosta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7534955/reformi/tiedot

-työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja osaamisen osoittamisen suunnittelu
-työyhteisön jäsenenä toimiminen
-opiskelijan ohjaaminen ja palautteen antaminen hänen kehittymisestään
-opiskelijan osaamisen arviointi näytössä
-oman toiminnan arviointi työpaikkaohjaajana

Opintojen aikana saavutat ammatillisen perusosaamisen:
Kokki:
• ravintola- ja catering-alalla opinnoissa opit suunnittelemaan, valmistamaan ja laittamaan esille houkuttelevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruokavaliot huomioiden
• opit perustaidot hygieniasta sekä omavalvonnasta (hygieniapassi)
• opit keittiön kustannuksista, yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta
• asiakaspalvelutaidot ovat myös keskeisiä opiskelusisältöjä

Tarjoilija:
• tarjoilijana esittelet, suosittelet, myyt ja tarjoilet ruokia ja juomia
• osaat yhdistää erilaisia ruokia ja juomia keskenään
• osaat suositella ruokajuomia erityyppisille ruoille ja eri tilanteisiin
• osaat hankkia lisämyyntiä
• osaat palvella asiakkaita yksilöllisesti
• suoritat hygienia- ja anniskelupassin

Valinnaiset tutkinnon osat laajentavat osaamistasi mielekkäästi. Lisäksi tutkintoon kuuluvat kaikille perustutkinnoille yhteiset tutkinnon osat (viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen).
Tutkinto on valmis, kun olet suorittanut kaikki ammatilliset tutkinnon osat sekä yhteiset tutkinnon osat hyväksytysti.
Kts. tutkinnon osat ePerusteet (opintopolku.fi)

Tutkintoon kuuluu yksi osaamisala, joka määräytyy työpaikkasi perusteella. Tarjoamme osaamisaloiksi: asiakaspalvelun osaamisala (tarjoilija) tai ruokapalvelun osaamisala (kokki)

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon valinnainen tutkinnon osa, Suurkeittiön ruokatuotanto. Koulutus sisältää verkko-opetusta ja työelämässä oppimista HOKSin mukaisesti.
Opinnot kestävät n. 3-5 kuukautta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Aiempien opintojesi tai hankkimasi työkokemuksen perusteella opintoaikasi voi olla lyhyempi.

Osaaminen osoitetaan työtehtäviä tehden suurkeittiön ruoanvalmistustehtävissä. Tutkinnon osan suoritettuasi voit työskennellä suurkeittiön ruoanvalmistustehtävissä suurkeittiötyöntekijänä.

Verkko-opinnot, työpaikalla oppiminen
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221360/reformi/tiedot

Siipikarjalihan ja munien tuottaminen -tutkinnon osa on osa maatalousalan ammattitutkintoa. Tutkinnon osan suoritettuaan opiskelija osaa:
– suunnitella työt ja toimia siipikarjatilan eri työvaiheissa
– tarkkailla tuotanto-olosuhteita ja siipikarjaa
– hoitaa siipikarjaa
– toteuttaa siipikarjan ruokintasuunnitelmaa
– käyttää tavallisimpia siipikarjan hoidossa, ruokinnassa ja tuotteiden käsittelyssä tarvittavia koneita ja laitteita
– huolehtia siipikarjan hyvinvoinnista ja eläintautien ennaltaehkäisystä.