Pakollinen tutkinnon osa
-Metsäalan työtehtävissä toimiminen 20 osp
-Talousmetsien käsitteleminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnonosat 1, josta valitaan yksi
– Hakkuukoneella työskenteleminen, 70 osp
– Kuormatraktorilla työskenteleminen, 70 osp
– Metsänparannuskoneella työskenteleminen, 70 osp

Valinnaiset tutkinnonosat 2, josta valitaan 30 ops
– Energiapuun korjuukoneella työskenteleminen, 30 osp
– Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
– Työkoneen siirtokuljetuksen toteuttaminen, 20 osp
– Tutkinnon osa metsäalan ammattitutkinnon toiselta osaamisalalta, 20-30 osp
– Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 10-30 osp

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Se tehdään tutkinnon perusteiden, opiskelijan aiemman osaamisen, tavoitteiden ja valintojen perusteella. Opiskelu tapahtuu pääasiassa käytännön työtehtävissä, kokeneiden kouluttajien yksilöllisessä ohjauksessa. Koulutus toteutetaan kokoaikaisena opiskeluna tai monimuotokoulutuksena työn ohessa. Lähiopetuspäiviä 60 %, Simulaattoriharjoituksia 20 % ja työpaikalla oppimista 20 %.

Osaaminen arvioidaan työpaikallasi järjestettävissä, käytännön työtehtävissä toteutettavissa näytöissä.

SISÄLTÖ:
* Matkailualan ammattitutkinnon laajuus on 150 osp ja se muodostuu seuraavista osista:
* Pakollinen tutkinnon osa:
· Matkailun asiakaspalvelutehtävissä toimiminen, 50 osp
* Valinnaiset tutkinnon osat (100 osp):
· Hotellin vastaanotossa toimiminen, 45 osp
· Hotellin puhtauspalveluissa toimiminen, 25 osp
· Kokous- tai kongressipalvelutehtävissä toimiminen, 25 osp
· Matkailun asiakasneuvonta- ja myyntipisteen hoitaminen, 30 osp
· Matkailun markkinointi- ja myyntitehtävissä toimiminen, 45 osp
· Matkailualan turvallisuusosaajana toimiminen, 25 osp
· Ohjelmapalvelujen toteuttaminen, 45 osp
· Tapahtuman tuottaminen ja toteuttaminen, 55 osp
· Yksilöityjen matkailupalvelukokonaisuuuksien koordinointi, 35 osp

Tutkintoon voidaan liittää ammatillinen tutkinnon osa yrittäjän ammattitutkinnosta tai ammatillinen tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Ensimmäisinä tutkinnon osina suoritetaan pakollinen tutkinnon osa Matkailun asiakaspalvelutehtävissä toimiminen ja valinnaisista tutkinnon osista tarjotaan Tapahtuman tuottaminen ja toteuttaminen.

Tutkinto laaditaan jokaiselle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman(HOKS) mukaan, jossa kartoitetaan jo olemassa oleva osaaminen (tutkinnot, koulutus, työkokemus) ja laaditaan suunnitelma tutkinnon suorittamiseen.

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osa / osia. Voit siis suorittaa koko tutkinnon tai vaikka vain yhden osan tutkinnosta, joten koulutuksen kesto on yksilöllinen.
Koulutus antaa valmiuksia työllistyä alan monipuolisiin tehtäviin. Koulutus edistää hakijoiden työllistymistä ja edesauttaa alalla toimivien yritysten osaavan työvoiman saantia.

SISÄLTÖ
* PAKOLLISET TUTKINNON OSAT:
* Asennuksen ja automaation perustyöt
* Valmistustyöt
* Tuotantotekniikan osaamisala, koneistaja
– Koneistus
* Tuotantotekniikan osaamisala, levyseppähitsaaja
– Levy- ja hitsaustyöt

VALINNAISET TUTKINNON OSAT:
– Manuaalikoneistus
– CNC-sorvaus
– CNC-jyrsintä
– CNC-hionta
– CAD/CAM-ohjelmointi
– Teräsrakenne- ja levytyöt
– Levytyökeskuksen käyttö
– Levyjen CNC-leikkaus
– Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus
– Hitsaus
– Mekanisoitu ja automatisoitu hitsaus
– Konepajamittaukset
– Ohutlevytyöt
– Robotin käyttö
– 3D-pikavalmistus
– CNC-särmäys
– Moniakselinen CNC-koneistus

TYÖSSÄOPPIMINEN:
toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.

Koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa alalla tarvittavat korttikoulutukset:
– Tulityökortti
– Työturvallisuuskortti
– Ensiapu 1

Koulutuksen alussa on orientaatiojakso (enintään 10 pv), jonka aikana suunnittelet yhdessä kouluttajan kanssa koulutuksen sisällön ja toteutuksen. Orientaatiojakson jälkeen opiskelija voi palata työnhakijaksi te-toimistoon, mikäli koulutusvalinta osoittautuu virheelliseksi.

Koulutus ei ole tutkintotavoitteista. Koulutuksessa voidaan käyttää soveltuvin osin esim. osa/osia kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta (osaamisaloina tuotantotekniikka koneistaja tai levyseppähitsaaja) sekä tuotantotekniikan ammattitutkinnosta (koneistuksen tai levy- ja hitsaustekniikan osaamisala).

Koulutusten pituudet määräytyvät henkilökohtaisista tavoitteista ja lähtötasosta riippuen, kestäen 10 päivästä maksimissaan 200 päivään.

Koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa alalla tarvittavat korttikoulutukset: tulityö- ja työturvallisuus. Lisäksi koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa yrittäjyys-osio.

Koulutuksen TAVOITEENA on henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan ajantasaistaa tai täydentää kone- ja metallialan osaamista sekä työllistyä alan työtehtäviin.
SISÄLTÖ: Koulutuksen alussa on orientaatiojakso (enintään 10 pv), jonka aikana suunnittelet yhdessä kouluttajan kanssa koulutuksen sisällön ja toteutuksen. Orientaatiojakson jälkeen opiskelija voi palata työnhakijaksi te-toimistoon, mikäli koulutusvalinta osoittautuu virheelliseksi. Koulutus ei ole tutkintotavoitteista. Koulutuksessa voidaan käyttää soveltuvin osin esim. osa/osia kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta (osaamisaloina tuotantotekniikka koneistaja tai levyseppähitsaaja sekä tuotantotekniikan ammattitutkinnosta (koneistuksen tai levy- ja hitsaustekniikan osaamisala).
Koulutusten pituudet määräytyvät henkilökohtaisista tavoitteista ja lähtötasosta riippuen, kestäen 10 päivästä maksimissaan 200 päivään.

Koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa alalla tarvittavat KORTTIKOULUTUKSET: tulityö- ja työturvallisuus.

Koulutuksen alussa on orientaatiojakso ( 10 pv), jonka aikana suunnittelet yhdessä kouluttajan kanssa koulutuksen sisällön ja toteutuksen. Orientaatiojakson jälkeen opiskelija voi palata ilman seuraamuksia työnhakijaksi te-toimistoon, mikäli koulutusvalinta osoittautuu virheelliseksi. Koulutusta toteutetaan ryhmäkohtaisin sisällöin pääasiassa etäopetuksena.

Digivalmiuksien parantaminen
– Sähkötekniset piirrosmerkit
– Standardien mukaiset vaatimukset sähköasentajalta
– Sähköalan CAD-piirtäminen
– Sähköala työturvallisuus
– Sähköalan ajankohtaiset osaamisvaatimukset.
– Käytännön harjoitukset teollisuus- ja rakennusautomaatioon, valvontajärjestelmiin ja älykkäisiin valaistuohjausjärjestelmiin.
– Turvalliset työmenetelmät
– Henkilökohtaiset keskustelut ja jatkosuunnitelmat

Teoriaopinnot pyritään pitämään etäopetuksena, osallistuminen mahdollista myös lähiopetuksena. Teoriaopintojen osuus on noin 10-20 % koulutuksesta. Ammatilliset käytännön harjoitukset toteutetaan aina lähiopetuksena tai yrityksessä työssä oppimalla.

KOULUTUKSEN KESTO on 40 päivää. Tarvittaessa koulutusta voidaan jatkaa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan perustellusti. Perusteena koulutuksen jatkamiselle voi olla esimerkiksi työssäoppimisen jatkuminen koulutuksen päättymisen jälkeen tai toiseen koulutukseen hakeutuminen.
Paikka: Törnäväntie 24, Seinäjoki

Koulutuksen alussa on orientaatiojakso (10 pv), jonka aikana suunnittelet yhdessä kouluttajasi kanssa koulutuksesi sisältöä ja toteutusta. Jos et koe koulutuksen olevan sinulle sopiva, voit päättää koulutuksen 10 päivän orientaatiojakson päätteeksi ja palata ilman seuraamuksia työnhakijaksi. Kouluttaja ohjaa tarvittaessa myös muihin koulutuspolkuihin.

– Digivalmiuksien parantaminen
– Teknisten piirustuksien lukeminen
– Materiaalitekniikka
– Työturvallisuus levytekniikassa
– Leikkausmenetelmät teoriassa ja käytännössä
– Levytekniikan CAD/CAM ohjelmistot
– Combilaser-levytyökeskuksen käyttö, lävistys ja laser
– Levyjen taivutus ja pyöristys
– Ohutlevyjen liittäminen
– Tutustuminen alueen yrityksiin ja yritysvierailu
– Henkilökohtaiset keskustelut ja jatkosuunnitelmat
– Työnhaun asiakirjat ja työnhaku

Teoriaopinnot pyritään pitämään etäopetuksena, osallistuminen mahdollista myös lähiopetuksena. Teoriaopintojen osuus on noin 20–30 % koulutuksesta. Ammatilliset käytännön harjoitukset toteutetaan aina lähiopetuksena tai yrityksessä työssä oppimalla.

KOULUTUKSEN KESTO on 60pv. Tarvittaessa koulutusta voidaan jatkaa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan perustellusti. Perusteena koulutuksen jatkamiselle voi olla esimerkiksi työssäoppimisen jatkuminen koulutuksen päättymisen jälkeen tai toiseen koulutukseen hakeutuminen.

– Digivalmiuksien parantaminen tekniikan aloille
– Teknistä perusosaamista, kuten piirustuksen lukemista eri aloilla
– Työnhaku tänään, CV-paja
– Tutustuminen eri alojen koulutukseen perusteiden kautta esim.
– Sähkö- ja automaatio
– Kiinteistön huolto ja automaatio
– Talotekniikka
– Rakentaminen
– Henkilökohtaiset keskustelut ja ura-ohjausta
– Koulutus- tai työllistymissuunnitelma koulutuksen päätteeksi

Koulutuksen kesto on 10 pv, jonka aikana laaditaan sinulle koulutus tai työnhakusuunnitelma. Koulutusta toteutetaan ryhmäkohtaisin sisällöin Sedun koneilla ja laitteilla. Saat apua ja tukea oman henkilökohtaisen urapolkusi löytämiseen tekniikan alalla. Voit myös tutustua Sedun tekniikanalan koulutuksiin ja oppimisympäristöihin.

Koulutuksen alussa on orientaatiojakso (10 pv), jonka aikana suunnittelet yhdessä kouluttajasi kanssa koulutuksesi sisältöä ja toteutusta, normaalin koulutuksen aikana. Jos päätät opintosi orientaatiojaksoon 10 päivän kohdalla, voit tällöin palata ilman seuraamuksia työnhakijaksi, mikäli koulutusvalinta osoittautuu virheelliseksi. Kouluttaja ohjaa tarvittaessa myös muihin koulutuspolkuihin.

Koulutusta toteutetaan ryhmäkohtaisin sisällöin Sedun koneilla ja laitteilla.

– Digivalmiuksien parantaminen
– Automaatiotekniikka, kuvien luku ja piirtäminen
– Logiikkaohjelmoinnin perusteet ja harjoitukset
– Taloautomaatiosovellusten kuvien luku ja piirtäminen
– Automaatiosovellusten perusteet
– Paloilmoitin-, murtohälytin- ja kameravalvontajärjestelmät
– Kiinteistö- ja taloautomaatiojärjestelmät, kuvien luku ja piirtäminen
– Kiinteistöautomaation perusteet
– Väylätekniikkaan tutustuminen
– KNX: teoriaopinnot, käytännön ohjelmointi- ja kytkentäharjoitukset, pätevyyskoe
– Henkilökohtaiset keskustelut ja jatkosuunnitelmat
– Työnhaun asiakirjat ja työnhaku

Teoriaopinnot pyritään pitämään etäopetuksena, osallistuminen mahdollista myös lähiopetuksena. Teoriaopintojen osuus on noin 10-20 % koulutuksesta. Ammatilliset käytännön harjoitukset toteutetaan aina lähiopetuksena tai yrityksessä työssä oppimalla.

Koulutusta toteutetaan ryhmäkohtaisin sisällöin Sedun koneilla ja laitteilla. Sisältö vahvistuu koulutuksen aloituksessa, kun sinulle tehdään oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.
– Digivalmiuksien parantaminen tekniikan aloille
– Työnhaku tänään, CV-paja
Tutustuminen eri alojen koulutukseen perusteiden kautta esim.
– Sähkö- ja automaatio
– Kiinteistön huolto ja automaatio
– Talotekniikka
– Rakentaminen
Henkilökohtaiset keskustelut ja uraohjausta
Koulutus- tai työllistymissuunnitelman laatiminen koulutuksen päätteeksi

Ammatilliset käytännön harjoitukset toteutetaan aina oppilaitosympäristössä. Koulutus voi sisältää verkko-opetuspäiviä erikseen sopien.

KOULUTUKSEN KESTO on 10 päivää.