– Mitä on oppiminen
– Erilaiset oppimistyylit
– Motivaatio osana oppimista
– Vuorovaikutus
– Perehdyttäminen ja ohjaaminen
– Ohjaamisen haasteet ja niihin ratkaisuja
– Palautteen antaminen ja sen merkitys
– Hyvän ohjaajan ja opastajan ominaisuudet

A personal English Coach provides the support and development specific to your needs and skills. Training is strongly focused on when and how you need to use English, to help your work be as productive and easy as possible.

Brainstorming with the sales team to develop, refine and practice the most effective sales arguments and messages in either written or oral form. This training should heighten the performance of sales professionals. Could your company do with more sales?

– Lakisääteiset velvoitteet turvallisuuden edistämiseksi
– Itsepuolustuksen lainsäädäntö
– Miten tunnistaa mahdollinen väkivallan uhka? / Vaaran merkkejä
– Miten kohdata aggressiivinen henkilö?
– Toiminnan muutokset stressitilanteessa
– Vuorovaikutus uhkaavassa tilanteessa
– Monikulttuurisuuden huomioiminen konfliktitilanteissa

Koulutuksen sisältöä voidaan muokata organisaatiosi tarpeiden mukaan.

– Uusia vaihtoehtoja tutuille raaka-aineille ja tuotteille (esimerkiksi kvinoa, hirssi, pavut, linssit, siemenet, pähkinät, hernerouhe, quorn, pellava, soijatuotteet, kasvipohjaiset juomat ja ruoanvalmistustuotteet)

– Miten uudet vaihtoehdot toimivat isommissa valmistusmäärissä tai yksittäisessä annoksessa
– Uusien tuotteiden ja raaka-aineiden tuomat mahdollisuudet ruoan houkuttelevuuteen ja ravintoarvoon
– Erilaiset valmistusmenetelmät
– Vaikutteita kansainvälisistä ruokakulttuureista, uusia makuja ja yhdistelmiä

Tarvittaessa muotoilemme sisältöä osallistujien tarpeiden mukaan. Koulutus sisältää aamupäivän teoriaosuuden ja käytännön työskentelyä keittiössä iltapäivällä.

Koulutus sisältää luento- opetusta ja ryhmäkeskusteluja

• Asiakaspalvelun haasteet
• Vuorovaikutus
• Asiakastyytyväisyys
• Sisäinen asiakaspalvelu ja yhteistyö
• Palvelun laatu

– Asiakkuuden käsite sosiaali- ja terveysalalla
– Asukkaan / potilaan kohtaaminen asiakkaana
– Asiakaspalvelijan rooli ja asiakaspalvelun laadun osatekijät
– Vuorovaikutus asiakastyössä: sanaton ja sanallinen viestintä
– Hankalista asiakastilanteista selviytyminen
– Moniammatillinen yhteistyö asiakkaan hyödyksi

Kouluttaja johdattaa opiskelijat aamupäivällä asiakkuuden ja asiakaspalvelun teemaan, minkä jälkeen aihetta käsitellään yhdessä eri näkökulmista hyödyntäen myös opiskelijoiden omia kokemuksia ja esimerkkejä.
Iltapäivä painottuu keskusteluihin sekä ryhmätyöskentelyyn, jonka tarkoituksena on luoda työpaikalle yhteiset pelisäännöt asiakkaan ammattimaiseen kohtaamiseen.
Opiskelijoilta voidaan kerätä ennakkoon mahdollisia huomioita, kokemuksia ja kysymyksiä aiheeseen liittyen.
Näitä voidaan sitten käsitellä yhdessä koulutuspäivän aikana. Koulutuksen sisältöä ja toteutustapaa voidaan muotoilla asiakkaan toiveiden mukaan

Action in an emergency
• Life-saving procedures
• CPR+defibrillator
• Choking
• Responding to the needs of unconscious casualties
• Sudden cases of illness
• Severe bleeding
• Wounds
• Burns

Käännöspalvelu suomenkielestä englantiin. Tarjoamme käännöstyön tekemistä markkinointimateriaaleihin ja erilaisiin esityksiin kuten internet-sivut, esitteet ja mainosmateriaalit.

Luo organisaatiollesi sanastopankki henkilöstön käyttöön, nopeuttamaan ja tehostamaan työntekoa englanninkielellä. Sanasto- ja fraasipankkia voi käyttää esimerkiksi tarjousten tekemiseen ja sähköpostien laatimiseen englannin kielellä.

Luo organisaatiollesi sanastopankki henkilöstön käyttöön, nopeuttamaan ja tehostamaan työntekoa englanninkielellä. Sanasto- ja fraasipankkia voi käyttää esimerkiksi tarjousten tekemiseen ja sähköpostien laatimiseen englannin kielellä.

Käännöspalvelu suomenkielestä englantiin. Tarjoamme käännöstyön tekemistä markkinointimateriaaleihin ja erilaisiin esityksiin kuten internet-sivut, esitteet ja mainosmateriaalit.