Välinehuoltaja

Välinehuoltajana huolehdit sairaanhoidossa käytettävien välineiden ja laitteiden puhdistuksesta, desinfioinnista, toimintakunnosta, pakkaamisesta ja steriloinnista. Jos toimit sairaalan välinehuoltokeskuksessa, työsi on pääasiassa erilaisten yksittäisten instrumenttien ja välineiden käsittelyä sekä erilaisten leikkausvälinesarjojen kokoamista.

Välinehuoltajana työskentelet mm. sairaaloiden ja terveyskeskusten välinehuoltokeskuksissa, leikkaussaleissa, laboratorioissa, yksityisillä lääkäriasemilla, hammashuollossa, lääketehtaiden välinehuoltoyksiköissä sekä elintarvikelaboratorioissa.