Kaikille pakolliset tutkinnonosat:
Metsäalan työtehtävissä toimiminen
Talousmetsien hoitaminen

Suuntautumisen mukaiset tutkinnon osat:
Metsätalouden hoitaminen, Puukaupan tekeminen

Suuntautumisopintojen lisäksi valitset yhden valinnaisen tutkinnon osan seuraavista:
Metsätalouden hoitaminen, Metsätöiden tekeminen, Puunkorjuun tekeminen, Puukaupan tekeminen, Metsätilan arvioiminen ja kaupan valmisteleminen, Puun jatkojalostaminen, Vaativien puunpoistojen tekeminen, Metsätiedon keruu ja sen hyödyntäminen, Metsänparannustöiden toteuttaminen, Luonto- ja maisemapalvelujen tuottaminen, Taajamametsien hoitaminen, Metsäpalveluliiketoiminnan suunnitteleminen, Metsäpalvelun tuottaminen, Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähipäiviä järjestetään arkipäivisin ja viikonloppuisin noin 3 pv/kk pääsääntöisesti Ilmajoella ja Seinäjoella. Opinnot suunnitellaan yksilöllisesti ja suunnitelmassa (HOKS) huomioidaan aikaisempi osaaminen ja koulutus. Metsäalan ammattitutkinto on mahdollista suorittaa noin 1,5 vuodessa.

Sisältö
Kaikille pakolliset tutkinnonosat:
Metsäalan työtehtävissä toimiminen
Talousmetsien hoitaminen

Suuntautumisen mukaiset tutkinnon osat:
Metsuri: Metsätöiden tekeminen
Metsätalousyrittäjä: Metsätalouden hoitaminen, Puukaupan tekeminen
Metsäpalveluyrittäjä: Metsäpalveluliiketoiminnan suunnitteleminen,Metsäpalvelun tuottaminen

Suuntautumisopintojen lisäksi valitset yhden valinnaisen tutkinnon osan seuraavista:
Metsätalouden hoitaminen, Metsätöiden tekeminen, Puunkorjuun tekeminen, Puukaupan tekeminen, Metsätilan arvioiminen ja kaupan valmisteleminen, Puun jatkojalostaminen, Vaativien puunpoistojen tekeminen, Metsätiedon keruu ja sen hyödyntäminen, Metsänparannustöiden toteuttaminen, Luonto- ja maisemapalvelujen tuottaminen, Taajamametsien hoitaminen, Metsäpalveluliiketoiminnan suunnitteleminen, Metsäpalvelun tuottaminen, Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähipäiviä järjestetään arkipäivisin noin 3 pv/kk. Opinnot suunnitellaan yksilöllisesti ja suunnitelmassa (HOKS) huomioidaan aikaisempi osaaminen ja koulutus. Metsäalan ammattitutkinto on mahdollista suorittaa noin 1,5 vuodessa.

Tutkintokoulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena Sedu Ähtäri Tuomarniementien opetuspisteessä. Lähiopetusta on noin viikko/kk noin 1,5 vuoden ajan. Intensiivisimmät ajanjaksot ovat maaliskuusta toukokuun sekä elokuusta lokakuuhun, kuten työnkuvaan kuuluu. Opiskeluun sisältyy lähipäivien lisäksi myös oppimistehtäviä ja työpaikoilla järjestettävää koulutusta. Näytöt järjestetään koulutuksen aikana tutkinnonosittain. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus, sisältö ja toteutustapa määräytyvät.

Arboristin ammattitutkinto muodostuu kuudesta tutkinnon osasta, joista neljä on pakollista ja kaksi valinnaista.
Pakolliset tutkinnon osat:
1. Puiden istuttaminen ja istutusalueiden hoitaminen
2. Puiden leikkaaminen ja latvustuentojen tekeminen
3. Puiden kunnon arvioiminen
4. Puiden poistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat:
1. Taajamametsien hoitaminen
2. Yrittäjänä toimiminen puunhoitoalalla
3. Vaativien puunpoistojen tekeminen
4. Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

SISÄLTÖ:
* Matkailualan ammattitutkinnon laajuus on 150 osp ja se muodostuu seuraavista osista:
* Pakollinen tutkinnon osa:
· Matkailun asiakaspalvelutehtävissä toimiminen, 50 osp
* Valinnaiset tutkinnon osat (100 osp):
· Hotellin vastaanotossa toimiminen, 45 osp
· Hotellin puhtauspalveluissa toimiminen, 25 osp
· Kokous- tai kongressipalvelutehtävissä toimiminen, 25 osp
· Matkailun asiakasneuvonta- ja myyntipisteen hoitaminen, 30 osp
· Matkailun markkinointi- ja myyntitehtävissä toimiminen, 45 osp
· Matkailualan turvallisuusosaajana toimiminen, 25 osp
· Ohjelmapalvelujen toteuttaminen, 45 osp
· Tapahtuman tuottaminen ja toteuttaminen, 55 osp
· Yksilöityjen matkailupalvelukokonaisuuuksien koordinointi, 35 osp

Tutkintoon voidaan liittää ammatillinen tutkinnon osa yrittäjän ammattitutkinnosta tai ammatillinen tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Ensimmäisinä tutkinnon osina suoritetaan pakollinen tutkinnon osa Matkailun asiakaspalvelutehtävissä toimiminen ja valinnaisista tutkinnon osista tarjotaan Tapahtuman tuottaminen ja toteuttaminen.

Tutkinto laaditaan jokaiselle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman(HOKS) mukaan, jossa kartoitetaan jo olemassa oleva osaaminen (tutkinnot, koulutus, työkokemus) ja laaditaan suunnitelma tutkinnon suorittamiseen.

Pakolliset tutkinnon osat: Metsäalan tehtävissä toimiminen (bioenergia-alan) 20 osp ja bioenergia-alalla toimiminen 50 osp. Lisäksi valitaan valinnaisista tutkinnonosista riittävästi, jotta kertyy 150 osaamispistettä.

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
bioraaka-aineen jalostaminen 40 osp
bioraaka-aineen jalostaminen mädättämällä 40 osp
bioraaka-aineen varastoiminen ja käsittely 20 osp
bioenergia-alalla yrittäminen 20 osp
lämmöntuotannossa toimiminen 50 osp
turvetuotannon töissä toimiminen 40 osp tai
työkoneen huoltaminen ja korjaaminen 20 osp.
Lisäksi on mahdollisuus ottaa tutkinnon osa muusta tutkinnon osaamisalalta tai muusta tutkinnosta. Esim peltoenergian tuottaminen tai energiapuunkorjuukoneella työskenteleminen 30 osp.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, lähiopetuspäiviä on noin 2 – 5 pv/kk.
Lähiopetuspäivät toteutetaan pääosin Ähtärissä tai Ilmajoella jalostamisen valinnaisen osalta.
Opiskeluun liittyy seminaareja ja tutustumiskäyntejä kotimaassa sekä mahdollinen ulkomaan opintomatka (omakustanteinen).

Päivien välillä tehdään tehtäviä, joissa sovelletaan opittua käytäntöön todellisessa toimintaympäristössä. Voit hyödyntää opiskelutehtäviä esim. oman tilan tai työpaikan energiantuotantoon liittyvien toimintaprosessien kehittämisessä.

Koulutuksessa suoritat pakollisen tutkinnon osat; Metsäalan työtehtävissä toimiminen, Talousmetsien käsitteleminen ja valitset seuraavista kaksi valinnaista tutkinnon osaa; Hakkuukoneella työskenteleminen, Kuormatraktorilla työskenteleminen, Metsänparannuskoneella työskenteleminen, Työkoneen siirtokuljetuksen toteuttaminen, koneellisten metsänhoitotöiden tekeminen, Energiapuun korjuukoneella työskenteleminen ja Kuljetusalan perustason ammattipätevyys.

Opiskelu tapahtuu on pääasiassa käytännön työtehtävissä, kokeneiden kouluttajien yksilöllisessä ohjauksessa. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena eli voit opiskella joustavasti työn ohella. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona käytännön työtehtävissä.

Koulutus toteutetaan kokoaikaisena opiskeluna TAI monimuoto-opetuksena, jolloin lähiopetusjaksoja on 1-3 pv/kk koulutusaiheiden valinnoista riippuen. Lisäksi koulutukseen sisältyy koneharjoitusjaksoja ja itsenäistä opiskelua. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Koulutuksessa suoritat pakollisen tutkinnon osat; Metsäalan työtehtävissä toimiminen, Talousmetsien käsitteleminen ja valitset seuraavista kaksi valinnaista tutkinnon osaa; Hakkuukoneella työskenteleminen, Kuormatraktorilla työskenteleminen, Metsänparannuskoneella työskenteleminen, Työkoneen siirtokuljetuksen toteuttaminen, koneellisten metsänhoitotöiden tekeminen, Energiapuun korjuukoneella työskenteleminen ja Kuljetusalan perustason ammattipätevyys.

Opiskelu tapahtuu on pääasiassa käytännön työtehtävissä, kokeneiden kouluttajien yksilöllisessä ohjauksessa. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena eli voit opiskella joustavasti työn ohella. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona käytännön työtehtävissä.

Koulutus toteutetaan kokoaikaisena opiskeluna TAI monimuoto-opetuksena, jolloin lähiopetusjaksoja on 1-3 pv/kk koulutusaiheiden valinnoista riippuen. Lisäksi koulutukseen sisältyy koneharjoitusjaksoja ja itsenäistä opiskelua. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Pakollinen tutkinnon osa
-Metsäalan työtehtävissä toimiminen 20 osp
-Talousmetsien käsitteleminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnonosat 1, josta valitaan yksi
– Hakkuukoneella työskenteleminen, 70 osp
– Kuormatraktorilla työskenteleminen, 70 osp
– Metsänparannuskoneella työskenteleminen, 70 osp

Valinnaiset tutkinnonosat 2, josta valitaan 30 ops
– Energiapuun korjuukoneella työskenteleminen, 30 osp
– Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
– Työkoneen siirtokuljetuksen toteuttaminen, 20 osp
– Tutkinnon osa metsäalan ammattitutkinnon toiselta osaamisalalta, 20-30 osp
– Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 10-30 osp

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Se tehdään tutkinnon perusteiden, opiskelijan aiemman osaamisen, tavoitteiden ja valintojen perusteella. Opiskelu tapahtuu pääasiassa käytännön työtehtävissä, kokeneiden kouluttajien yksilöllisessä ohjauksessa. Koulutus toteutetaan kokoaikaisena opiskeluna tai monimuotokoulutuksena työn ohessa. Lähiopetuspäiviä 60 %, Simulaattoriharjoituksia 20 % ja työpaikalla oppimista 20 %.

Osaaminen arvioidaan työpaikallasi järjestettävissä, käytännön työtehtävissä toteutettavissa näytöissä.

Matkailualan koulutukseen sisältyy yksi pakollinen tutkinnon osa: Matkailun asiakaspalvelutehtävissä toimiminen, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (100 osp):
· Hotellin vastaanotossa toimiminen, 45 osp
· Hotellin puhtauspalveluissa toimiminen, 25 osp
· Kokous- tai kongressipalvelutehtävissä toimiminen, 25 osp
· Matkailun asiakasneuvonta- ja myyntipisteen hoitaminen, 30 osp
· Matkailun markkinointi- ja myyntitehtävissä toimiminen, 45 osp
· Matkailualan turvallisuusosaajana toimiminen, 25 osp
· Ohjelmapalvelujen toteuttaminen, 45 osp
· Tapahtuman tuottaminen ja toteuttaminen, 55 osp
· Yksilöityjen matkailupalvelukokonaisuuuksien koordinointi, 35 osp

Matkailualan tutkintoon voidaan sisällyttää tutkinnon osa esim. yrittäjän ammattitutkinnosta tai toisesta ammatillisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.Voit suorittaa koko tutkinnon tai halutessasi vain yksittäisen tutkinnon osan. Opinnot suunnitellaan yksilöllisesti ja suunnitelmassa (HOKS) huomioidaan aikaisempi osaaminen ja koulutus.

Koulutuksen aikana syvennät omaa johtamisosaamistasi, tiimitaitojasi sekä kehittämiseen ja muutoksen johtamiseen liittyvää osaamistasi.

Lähiesimiestyön ammattitutkinnossa on yksi pakollinen tutkinnon osa:
• Lähiesimiehenä toimiminen

Voit valita kaksi osa-aluetta, joihin haluat syventyä opintojen aikana (valinnaiset tutkinnon osat):
• Henkilöstötyö
• Kehittämissuunnittelu
• Asiakassuhteet
• Toiminnan kannattavuus

Katso valtakunnalliset tutkinnon perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/4685450/tutkinnonosat

Tutustu opiskeltaviin sisältöihin tarkemmin Esimiesareenan teematarjottimella: http://www.esimiesareena.fi/fi/Aikataulu . Lisäksi voit valita opintoja Sedun muusta tarjonnasta.

Koulutus muodostuu työpaikalla toteutettavista arjen esihenkilötehtävistä, kehittämisestä, teemapäivistä, joita on keskimäärin noin 5-12 päivää vuodessa pohjautuen henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan, ja etäopiskelusta.

Koulutuksen suoritusaika on keskimäärin noin vuoden, mutta tarkempi kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Koulutuksen aikana rinnallasi kulkee Esimiesareenan asiantuntija, joka vastaa kysymyksiisi ja kuulee henkilökohtaiset, koulutukseen ja kehittymiseesi liittyvät tarpeesi ja toiveesi.