Koulutuksen aikana syvennät Leaniin, palvelumuotoiluun, asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja muutoksen johtamiseen liittyvää osaamista. 

Koulutukseen sisältyy yksi pakollinen ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa: 
– Proaktiivinen kehittäminen (pakollinen) 
– Valinnaiset tutkinnon osat valitset seuraavista: Brändin rakentaminen, Innovaattorina toiminen, Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä, Tuotteistaminen tuotekehitystyössä. 

Katso valtakunnalliset tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3397334/reformi/tiedot

Tuotekehityksen erikoisammattitutkinnon koulutus muodostuu koulutuspäivistä, etäopiskelusta sekä työpaikalla toteutettavasta kehittämisestä. Koulutuksen aikana toteutat tuotekehitysprojektin valmistelusta toteutukseen. Koulutuspäiviä on keskimäärin 1/kk, joihin voit osallistua joko paikan päällä tai Teams-yhteyden välityksellä. Koulutuksen keskimääräinen suoritusaika on noin vuosi, mutta tarkempi kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. 

Sedun opettajien lisäksi sinua kouluttaa alansa arvostettuja työelämän asiantuntijoita.

Koulutuksen aikana opit johtamaan ja kehittämään vastuualueesi tuotantoprosessia, projekteja, henkilöstöä sekä omaa osaamistasi esimiehenä.

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnossa on yksi pakollinen tutkinnon osa:
• Tuotannon esimiehenä toimiminen

Lisäksi valitset kaksi valinnaista tutkinnon osaa seuraavista:
• Tuotannon johtaminen
• Henkilöstön osaamisen kehittäminen
• Tuotannon kunnossapitotyön johtaminen
• Projektinhallinta tuotannollisessa ympäristössä
• Tuotannon turvallisuus- ja ympäristöjohtaminen
• Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Tutustu opiskeltaviin sisältöihin tarkemmin Esimiesareenan teematarjottimella: http://www.esimiesareena.fi/fi/Aikataulu . Lisäksi voit valita opintoja Sedun muusta tarjonnasta.

Katso valtakunnalliset tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/3716625/tiedot

Koulutus muodostuu työpaikalla toteutettavista arjen työnjohtotehtävistä, kehittämisestä, teemapäivistä, joita on keskimäärin noin 8-15 päivää vuodessa pohjautuen henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan, ja etäopiskelusta.

Koulutuksen suoritusaika on keskimäärin 1,5 vuotta, mutta tarkempi kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Koulutuksen aikana rinnallasi kulkee Esimiesareenan asiantuntija, joka vastaa kysymyksiisi ja kuulee henkilökohtaiset, koulutukseen ja kehittymiseesi liittyvät tarpeesi ja toiveesi.

Syvennät omaa henkilöstöjohtamisen osaamistasi ja taitojasi sekä kehittämiseen ja muutoksen johtamiseen liittyvää osaamistasi.

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnossa on yksi pakollinen tutkinnon osa:
• Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

Voit lisäksi valita kaksi tutkinnon osaa (valinnaiset) seuraavista:
• Henkilöstötyö
• Henkilöstön osaamisen kehittäminen
• Työsuojelun ja työhyvinvoinnin kehittäminen
• Ryhmän esimiehenä toimiminen

Tutustu opiskeltaviin sisältöihin tarkemmin Esimiesareenan teematarjottimella: http://www.esimiesareena.fi/fi/Aikataulu . Lisäksi voit valita opintoja Sedun muusta tarjonnasta.

Katso valtakunnalliset tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/4540526/tiedot

Koulutus muodostuu työpaikalla toteutettavista arjen henkilöstöhallinnollisista ja/ tai -johtamisen tehtävistä, kehittämisestä, teemapäivistä, joita on keskimäärin noin 8-15 päivää vuodessa pohjautuen henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan, ja etäopiskelusta.

Koulutuksen suoritusaika on keskimäärin 1,5 vuotta, mutta tarkempi kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Koulutuksen aikana rinnallasi kulkee Esimiesareenan asiantuntija, joka vastaa kysymyksiisi ja kuulee henkilökohtaiset, koulutukseen ja kehittymiseesi liittyvät tarpeesi ja toiveesi.

Syvennät koulutuksen aikana omaa kaupan alan asiantuntijuuttasi.

Tutustu opiskeltaviin sisältöihin tarkemmin Esimiesareenan teematarjottimella: http://www.esimiesareena.fi/fi/Aikataulu . Lisäksi voit valita opintoja Sedun muusta tarjonnasta.

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnossa on yksi pakollinen tutkinnon osa:
• Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

Lisäksi tutkintoon kuuluu osaamisalan mukaiset valinnaiset tutkinnon osat, katso tarkemmin valtakunnallisista tutkinnon perusteista: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/4540526/rakenne

Koulutus muodostuu työpaikalla toteutettavista kaupan alan ja/ tai -johtamisen tehtävistä, kehittämisestä, teemapäivistä, joita on keskimäärin noin 8-15 päivää vuodessa pohjautuen henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan, ja etäopiskelusta.

Koulutuksen suoritusaika on keskimäärin 1,5 vuotta, mutta tarkempi kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Koulutuksen aikana rinnallasi kulkee Esimiesareenan asiantuntija, joka vastaa kysymyksiisi ja kuulee henkilökohtaiset, koulutukseen ja kehittymiseesi liittyvät tarpeesi ja toiveesi.

Syvennät koulutuksen aikana omaa myynnin tai markkinointiviestinnän alan asiantuntijuuttasi.

Tutustu opiskeltaviin sisältöihin tarkemmin Esimiesareenan teematarjottimella: http://www.esimiesareena.fi/fi/Aikataulu . Lisäksi voit valita opintoja Sedun muusta tarjonnasta.

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnossa on yksi pakollinen tutkinnon osa:
• Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

Lisäksi tutkintoon kuuluu osaamisalan mukaiset valinnaiset tutkinnon osat, katso tarkemmin valtakunnallisista tutkinnon perusteista: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/4540526/rakenne

Koulutus muodostuu työpaikalla toteutettavista alan tehtävistä, kehittämisestä, teemapäivistä, joita on keskimäärin noin 8-15 päivää vuodessa pohjautuen henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan, ja etäopiskelusta.

Koulutuksen suoritusaika on keskimäärin 1,5 vuotta, mutta tarkempi kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Koulutuksen aikana rinnallasi kulkee Esimiesareenan asiantuntija, joka vastaa kysymyksiisi ja kuulee henkilökohtaiset, koulutukseen ja kehittymiseesi liittyvät tarpeesi ja toiveesi.

Syvennät koulutuksen aikana omaa taloushallinnon asiantuntijuuttasi.

Tutustu opiskeltaviin sisältöihin tarkemmin Esimiesareenan teematarjottimella: http://www.esimiesareena.fi/fi/Aikataulu . Lisäksi voit valita opintoja Sedun muusta tarjonnasta.

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnossa on yksi pakollinen tutkinnon osa:
• Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

Lisäksi tutkintoon kuuluu osaamisalan mukaiset valinnaiset tutkinnon osat, katso tarkemmin valtakunnallisista tutkinnon perusteista: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/4540526/rakenne

Koulutus muodostuu työpaikalla toteutettavista arjen taloushallinnollisista ja/ tai -johtamisen tehtävistä, kehittämisestä, teemapäivistä, joita on keskimäärin noin 8-15 päivää vuodessa pohjautuen henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan, ja etäopiskelusta.

Koulutuksen suoritusaika on keskimäärin 1,5 vuotta, mutta tarkempi kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Koulutuksen aikana rinnallasi kulkee Esimiesareenan asiantuntija, joka vastaa kysymyksiisi ja kuulee henkilökohtaiset, koulutukseen ja kehittymiseesi liittyvät tarpeesi ja toiveesi.

Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Tutkintonimikkeen Ikävalmentaja (EAT) saat suoritettuasi koko tutkinnon 180 osp.

Ikävalmennuksen osaamisalassa pakolliset tutkinnon osat (120 osp)
Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp
Ikävalmentajana toimiminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat joista voit valita yhteensä 60 osp
Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen, 60 osp
Ikääntyneen ihmisen elämänhallinassa ja riippuvuuksista irrottautumisessa tukeminen, 30 osp
Vanhustyön hyvinvoinnin koordinointi, 30 osp
Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, 30 osp

Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Tutkintonimikkeen Palveluohjaaja (EAT) saat suorutettuasi koko tutkinnon 180 osp.

Ikääntyneen ihmisen palveluohjauksen osaamisalassa pakolliset tutkinnon osat (90 osp)
Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp
Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa toimiminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat joista voit valita yhteensä 90 osp
Gerontologinen hoitotyö, 60 osp
Ikääntyneen ihmisen elämänhallinassa ja riippuvuuksista irrottautumisessa tukeminen, 30 osp
Ikävalmentajana toimiminen, 60 osp
Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen, 60 osp
Palliatiivinen hoitotyö, 60 osp
Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen, 60 osp
Vanhustyön hyvinvoinnin koordinointi, 30 osp
Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, 30 osp

Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Tutkintonimikkeen Muistihoitaja (EAT) saat suoritettuasi koko tutkinnon 180 osp.

Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisalassa pakolliset tutkinnon osat (120 osp)
Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen 60 osp
Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat joista voi valita yhteensä 60 osp
Gerontologinen hoitotyö, 60 osp
Ikääntyneen ihmisen elämänhallinassa ja riippuvuuksista irrottautumisessa tukeminen, 30 osp
Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen, 30 osp
Ikävalmentajana toimiminen, 60 osp
Palliatiivinen hoitotyö, 60 osp
Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen, 60 osp
Vanhustyön hyvinvoinnin koordinointi, 30 osp
Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, 30 osp

Tutkintonimikkeen Saattohoitaja (EAT) saat suoritettuasi koko tutkinnon 180 osp

Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalassa pakolliset tutkinnon osat (120 osp)
Palliatiivinen hoitotyö, 60 osp
Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen, 60 osp

Gerontologinen hoitotyö, 60 osp
Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen, 30 osp
Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp
Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen, 60 osp
Vanhustyön hyvinvoinnin koordinointi, 30 osp
Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, 30 osp