Takaisin

Hitsausrobotiikan koulutusohjelma, robotisointi

Kone- ja tuotantotekniikka

21.11.2022
Seinäjoki, Rastaantaival 2
Hakuaika:

29.06.2022 - 07.11.2022

Työvoimakoulutus
Päiväopiskelu

Kenelle?

Soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita hitsausrobotiikan työtehtävistä.

Mitä saat

Tässä koulutusohjelmassa tavoitteena on oppia ohjelmoimaan hitsausrobotteja ja työskentelemään hitsausrobotti-solussa. Koulutuksen jälkeen sinulla on osaamista hitsausrobotin hyödyntämisestä hitsattavan käyttökohteen mukaan. Saat valmiudet operaattorin tehtäviin hitsausrobotti-soluissa

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hae koulutukseen viimeistään 6.11.2022 mennessä. Jätä hakemus oheisesta hakupainikkeesta (’Hae tähän koulutukseen’). Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa / kuntakokeilussa ennen hakuajan päättymistä.
Täytä hakemus työvoimakoulutukseen huolellisesti, sillä osa hakijoista kutsutaan haastatteluun hakemusten perusteella.
Huomioithan, että koulutukseen hakeutuminen on sitovaa. Perumisesta tai laiminlyönnistä voi aiheutua työttömyysturvaseuraamus.

Tunnistautuneena voit seurata koulutushakemuksesi tilannetta verkkoasioinnissa.

Koulutuksen hakuaika päättyy 6.11.2022.
Haastattelut 10.11.2022 osoitteessa Rastaantaival 2, 60200 Seinäjoki. Kutsu lähetetään tekstiviestinä.
Valintatiedot toimitetaan tekstiviestinä 11.11.2022.
Koulutus alkaa 21.11.2022.

Hae tähän koulutukseen


Koulutuksen alussa on orientaatiojakso (10 pv), jonka aikana suunnittelet yhdessä kouluttajasi kanssa koulutuksesi sisältöä ja toteutusta. Jos et koe koulutuksen olevan sinulle sopiva, voit päättää koulutuksen 10 päivän orientaatiojakson päätteeksi ja palata ilman seuraamuksia työnhakijaksi. Kouluttaja ohjaa tarvittaessa myös muihin koulutuspolkuihin.

Robotiikan perusteet teoriassa
- Ohjelmoinnin perusteet
- Pendantin käyttö
- Näppäinten toiminta
- Liikekomentojen lisäys/poisto/modifiointi
- Linear/Joint/Circular/(Spline)
- Synkronoitu liike
- Hitsauskomentojen käyttö
- Pendantin hitsausarvotaulukon käyttö
- Muut yleiset komennot
- Käsiajo askellus/testiajo
- Automaattiajo
- Hitsaus käsiajolla
- Hitsaus automaattiajolla
- Tutustuminen alueen yrityksiin ja yritysvierailu
- Henkilökohtaiset keskustelut ja jatkosuunnitelmat
- Työnhaun asiakirjat ja työnhaku

Teoriaopinnot pyritään pitämään etäopetuksena, osallistuminen mahdollista myös lähiopetuksena. Teoriaopintojen osuus on noin 20 - 30% koulutuksesta. Ammatilliset käytännön harjoitukset toteutetaan aina lähiopetuksena tai yrityksessä työssä oppimalla.

Koulutuksen aikaiset taloudelliset etuudet:
Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta, korotettua etuuden osaa ja kulukorvausta.

KOULUTUKSEN KESTO on 60pv. Tarvittaessa koulutusta voidaan jatkaa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan perustellusti. Perusteena koulutuksen jatkamiselle voi olla esimerkiksi työssäoppimisen jatkuminen koulutuksen päättymisen jälkeen tai toiseen koulutukseen hakeutuminen.

Lisätietoja

Sedun kouluttajilta Aki Alanen, 040 680 7686, aki.alanen@sedu.fi,
Juha Lahnalakso, juha.lahnalakso@sedu.fi 040 868 0678

Jaa sivu: