Takaisin

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto ohjauksen osaamisala

Kasvatus- ja ohjausala

13.09.2022
Seinäjoki, Suupohjantie 45
Jatkuva haku
Tutkinto
Monimuoto-opiskelu
150 osp

Kenelle?

Koulutus sopii esimerkiksi työpajojen henkilökunnalle, elinikäisen oppimisen ohjauksen palveluissa toimiville, aikuisten tuki- ja koulutuspalveluissa toimiville, ohjaustyötä tekeville organisaatioille tai kolmannen sektorin toimijoille ja muille kasvatus- ja ohjaustyöskentelyä tarjoaville organisaatioille eri hallinnon aloilla.
Huomaa! Koulutus toteutetaan monimuotoisesti, joten opiskelu verkon kautta on mahdollista.

Mitä saat

Koulutus soveltuu ohjausalalle, erityisesti työikäisten henkilöiden tuki- ja ohjauspalveluiden parissa työnsä juuri aloittaneille tai alalle hakeutuville. Koulutuksen tavoitteena on aikuisten ohjaustaitojen kehittyminen sekä yksilö- että ryhmänohjauksen osalta. Opit toimimaan moniammatillisessa yhteistyössä alan verkostoissa. Oppimisympäristönä voi olla esimerkiksi työpaja, jatkuvan oppimisen ohjauspalvelut, koulutusneuvonta, työllistymistä edistävät muut palvelut, sosiaalisen kuntoutuksen ja yhteisöllisyyden edistämisen työympäristöt tai etsivä nuorisotyö.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittamisen voit aloittaa mistä tahansa tutkinnon osasta (ks. sisältö tarkemmin, josta selviää mitä tutkinnon osia tähän osaamisalaan on valittavissa).
Koulutukseen on jatkuva haku. Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia.
Täytä hakulomake huolellisesti; aikaisempi koulutuksesi, työpaikkasi, työhistoriasi. Hakulomakkeen saapuessa, otamme sinuun yhteyttä joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Laadimme kanssasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS), jonka perusteella mm. tarkistamme, että hakukelpoisuusvaatimukset täyttyvät ja työpaikallasi on riittävästi ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä. Valinnasta opiskelijaksi ottamisesta ilmoitetaan HOKS keskustelun yhteydessä.

Hae tähän koulutukseen

Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Koko tutkinnon suorittajille pakollinen tutkinnon osa Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausajalla 20 osp suoritetaan kokonaan verkko-opintoina.

Ohjauksen osaamisalaan sisältyy kaksi tutkinnon osaa:
Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus 50 osp ja
Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa 50 osp

Lisäksi koko tutkinnon suorittaja suorittaa 30-60 osp valinnaisia tutkinnon osia, jotka voivat sisältää myös 20 osp tutkinnon osia toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta 20.

Tällä hetkellä tarjolla ei ole tutkinnon osaa lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä.

Tutustu tutkinnon perusteisiin https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/5116903/reformi/sisalto/5635584

Oppisopimuskoulutus on maksuton sekä työnantajalle että opiskelijalle.
Oppisopimusasioissa ota yhteyttä: Sedun oppisopimuspalvelut, p. 040 868 0627 oppisopimus(at)sedu.fi tai oman alueesi oppisopimusviranomaiseen.

Ilman oppisopimusta osallistumismaksu 250 € Hinta sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin. Maksuja ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Kysy osamaksumahdollisuutta.

Mikäli suoritat koko tutkinnon, sinulla on mahdollisuus hakea työllisyysrahastosta ammattitutkintostipendiä 400 €. Jos tutkinto on ensimmäinen perusasteen jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 €. Lisätietoja: http://www.tyollisyysrahasto.fi

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä linkistä: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf

Osaaminen osoitetaan näytöillä. Näyttöympäristönä toimii opiskelijan oma työpaikka tai koulutussopimuspaikka (niille opiskelijoille, joilla ei ole alan työpaikkaa). Näyttöjä arvioi työelämän edustaja, joka voi olla kollega tai esimies, sekä koulutuksen järjestäjän edustaja. Arvioijat nimeää koulutuksen järjestäjä.

Tutkintokoulutusta järjestetään 2-3 päivää kuukaudessa kello 9-16.

Voit suorittaa tutkinnon ja koulutuksen myös oppisopimuskoulutuksena. Tarvittaessa oppisopimus voidaan solmia tutkinnon osa kerrallaan. Oppisopimusasioissa ota yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin p. 040 868 0627 tai oppisopimus(at)sedu.fi.

Lisätietoja

Opettaja Mika Nurminen p. 040 868 0806
Opettaja Paula Annala p. 040 680 7273

etunimi.sukunimi@sedu.fi

Jaa sivu: