Takaisin

Koulutus hoiva-avustajan tehtäviin (työvoimakoulutus)

Sosiaali- ja terveysala

12.09.2022
Ähtäri, Koulutie 16 A
Hakuaika:

24.04.2022 - 15.08.2022

Työvoimakoulutus
60 osp

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu juuri Sinulle, jos olet yli 20-vuotias työtön tai työttömyysuhan alainen TE-toimiston asiakas.

Mitä saat

Koulutus sisältää kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta. Tutkinnon osien suorittaminen hyväksytysti antaa sinulle valmiudet toimia hoiva-avustajana välittömän asiakastyön avustavissa työtehtävissä.

Koulutuksen suorittaneena työllisyystilanteesi on hyvä. Voit työllistyä mm. ikääntyneiden palveluasumisen yksikköön, tehostettuun asumispalveluyksikköön, muistiyksikköön, päivätoimintaan, hyvinvointikeskukseen, sekä palvelutaloon tai –keskukseen. Työpaikkasi voi löytyä myös yksityisen sektorin työnantajalta.

Monet opiskelijamme pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojen ohessa. Lisäksi työnantajat solmivat opiskelijoidemme kanssa oppisopimuksia kesäksi tai tutkinnon osaan tai opinnot loppuun.

Hoiva-avustajan työhön tähtäävä koulutus antaa sinulle hyvän pohjan jatkaa opintoja lähihoitajaksi.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hae koulutukseen viimeistään sunnuntaihin 14.8.2022 mennessä.

Täytä hakemus huolellisesti. Hakemuksen perusteella osa hakijoista kutsutaan soveltuvuustestaukseen. TE-palvelut lähettää kutsun Omat sivut – kautta ja tekstiviestinä.
Soveltuvuustestaus järjestetään keskiviikkona 24.8.2022 Ähtärissä. Varaa aikaa koko päivä.
Päivän aikana arvioimme motivaatiotasi, opiskeluedellytyksiäsi, vuorovaikutustaitojasi ja terveydentilaasi.
Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, suomenkielen taitosi testataan testipäivänä. Opiskelu tapahtuu suomen kielellä, joten kielitaitosi tulee olla riittävä niin puheen kuin kirjoittamisen osalta.
Koulutus alkaa maanantaina 12.9.2022.

Hae tähän koulutukseen

Suoritat lähihoitajan perustutkinnosta kaksi tutkinnon osaa, jotka yhteensä muodostavat 60 osaamispisteen laajuisen kokonaisuuden. Tutkinnon osat ovat: Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp).
Hoiva-avustajana työskentelet hoitajan työparina välittömän asiakastyön avustavissa työtehtävissä. Työtehtävät liittyvät asiakkaan perustarpeista huolehtimiseen ja niissä avustamiseen:
- peseytyminen
- pukeutuminen
- ruokailu
- liikkuminen
- ulkoilu
- toimintakyvyn ylläpitäminen
Hoiva-avustajan työtehtävissä toimivan on kyettävä työryhmän jäsenenä ohjaamaan ja avustamaan asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtimaan hänen hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan. Toiminta asiakkaiden ja muiden työntekijöiden kanssa edellyttää hyvää vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoa. Työ edellyttää myös oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta sekä riittävää suomenkielentaitoa. Opinnot eivät sisällä lääkehoidon osa-alueita.
Katso tutkinnon osien perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot
Katso Sosiaali- ja terveysministeriön info Koulutuksesta hoiva-avustajan työtehtäviin (6.10.2020):
https://stm.fi/documents/1271139/21203212/Kuntainfo+hoiva-avustaja+11_2020.pdf/c7971b25-5252-4bcb-9d79-71c67c6d841d/Kuntainfo+hoiva-avustaja+11_2020.pdf?t=1602138667993

Opiskelu on päätoimista opiskelua. Opetuksettomia jaksoja ovat: heinäkuussa yhtäjaksoinen 20 päivää, viikot 9 ja 42, sekä joulu.

Koulutukseen liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla psyykkinen tai fyysinen sairaus, krooninen ihottuma sekä päihdeongelma tai –riippuvuus.

Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin lähihoitajatutkinnon terveydentilavaatimuksiin (OPH 5-2018) jo ennen hakemuksen jättämistä:
https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tietoa-hakijalle/Sovellunko-alalle
Soveltuvuustestien yhteydessä Sinun tulee arvioida omaa nykyistä terveydentilaasi ja toimintakykyäsi rehellisesti. Oppilaitos voi pyytää sinulta tietoja milloin tahansa hakeutumisen aikana, riippumatta omasta ilmoituksestasi.
Oikeusturvasi kannalta on perusteltua, että sinua ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka edellyttämissä käytännön tehtävissä tai työharjoittelussa et pysty asianmukaisesti toimimaan.
Työ sosiaali- ja terveysalalla edellyttää, että sinulla on jo opiskeluaikana rokotussuoja tuhka- ja vesirokkoa sekä hinkuyskää vastaan. Lisäksi työnantaja edellyttää influenssarokotusta. Vaadittavat rokotukset ovat sinulle maksuttomia (Tartuntatautilaki 1227/2016, 48§).

Lisätietoja

Lisätietoja työvoimakoulutuksen taloudellisista etuuksista:
Koulutusneuvonta 0295 020 702 ma-pe klo 9-16:15 TAI
Koulutusneuvonnan suomenkielinen chat -palvelu (ma-pe klo 9-15:00) :
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_koulutusneuvonta/index.html
Sivustolta löytyy myös linkit ruotsin- ja englanninkieliseen palveluun.
Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa : www.facebook.com/koulutusneuvonta

Lisätietoa koulutuksesta:
Sedu Hakijapalvelut, p 040 830 2275, hakijapalvelut(at)sedu.fi
Kyllikki Anttila, p 040 830 4106, kyllikki.anttila(at)sedu.fi

Jaa sivu: