Takaisin

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto työvalmentaja/vammaisalan erityisohjaaja

Kasvatus- ja ohjausala, Sosiaali- ja terveysala

eKampus
Jatkuva haku
Tutkinto
Verkko-opiskelu
180 osp

Kenelle?

Työvalmennuksen osaamisala on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet ammatillisen kuntoutuksen tai työvalmennuksen parissa. Jos työpaikkasi on kehitysvammaisten asumis-, tuki- tai ohjauspalveluissa, sinulle soveltuu kehitysvamma-alan osaamisala. Molemmilla aloilla toimit asiantuntijana asiakkaasi toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä.

Mitä saat

Työvalmennuksen osaamisala (80 osp):
Osaat toimia asiantuntijana työvalmennuksen asiakasprosessissa ja palvelujärjestelmässä. Saat valmiudet kehittää oman organisaatiosi työvalmennukseen liittyviä prosesseja ja menetelmiä.
Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala (80 osp):
Osaat edistää autismin kirjon henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia, mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia. Saat valmiudet toimia asiantuntijana ja kehittäjänä asiakkaasi palvelujärjestelmässä.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittamisen voit aloittaa mistä tahansa tutkinnon osasta (ks. sisältö tarkemmin, josta selviää mitä tutkinnon osia tähän osaamisalaan on valittavissa).
Koulutukseen on jatkuva haku. Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia.
Täytä hakulomake huolellisesti; aikaisempi koulutuksesi, työpaikkasi, työhistoriasi. Hakulomakkeen saapuessa, otamme sinuun yhteyttä joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Laadimme kanssasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS), jonka perusteella mm. tarkistamme, että hakukelpoisuusvaatimukset täyttyvät ja työpaikallasi on riittävästi ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä. Valinnasta opiskelijaksi ottamisesta ilmoitetaan HOKS keskustelun yhteydessä.

Hae tähän koulutukseen

Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia.
Pakollinen tutkinnon osa koko tutkintoa suorittavalle:
• Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä 60 osp
Työvalmennuksen osaamisala 80 osp:
• Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa 40 osp
• Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä 40 osp
Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala 80 osp (valitse näistä vähintään kaksi)
• Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp
• Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp
• Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen 40 osp
Valinnainen tutkinnon osa (40 osp)
• Tutkinnon osa/osia ammattitutkinnosta (vähintään 40 osp)
• Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta (vähintään 40 osp)

Tutustu tutkinnon perusteisiin https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2432570/reformi/tiedot

Oppisopimuskoulutus on maksuton sekä työnantajalle että opiskelijalle.
Oppisopimusasioissa ota yhteyttä: Sedun oppisopimuspalvelut, p. 040 868 0627 tai oppisopimus(at)sedu.fi.
Ilman oppisopimusta osallistumismaksu 300 €. Hinta sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin. Maksuja ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Kysy osamaksumahdollisuutta.
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea koulutusrahastosta ammattitutkintostipendiä 400 €. Jos tutkinto on ensimmäinen perusasteen jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 €. Lisätietoja: http://www.tyollisyysrahasto.fi

Tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä linkistä: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf

Hakijan tulee arvioida omaa ajankohtaista terveydentilaansa ja toimintakykyään.

Lisätietoja

Mika Nurminen p. 040 868 0806
Paula Annala, p. 040 680 7273
etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
asiakaspalvelusihteeri, p. 020 124 4609

Jaa sivu: