Takaisin

Logistiikan perustutkinto, sisälogistiikan osaamisala, palvelulogistiikkatyöntekijä

Logistiikka

08.09.2022
Vaasa, Runsorintie 1
Hakuaika:

10.05.2022 - 18.08.2022

Työvoimakoulutus
Päiväopiskelu
180 osp

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhanalaisille, yli 20-vuotiaille TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilujen työnhakijoille, jotka ovat kiinnostuneet ja motivoituneet hankkimaan itselleen sisälogistiikan tutkinnon ja työllistymään palvelulogistiikan työntekijänä.

Mitä saat

Palvelulogistiikkatyöntekijä (varastonhoitaja) osaa tehdä varastoalan tehtäviä käsin ja käyttää varaston tai terminaalin tavarankäsittely laitteita, trukkia ja automatiikalla ohjattavia laitteita. Palvelulogistiikkatyöntekijä osaa täyttää asiakirjoja, joita varastoissa on käytössä, tehdä varastokirjanpitoa käsin tai tietotekniikkaa apuna käyttäen. Perusosaaminen palvelulogistiikkatyöntekijällä on tavaran lähettämisessä ja vastaanotossa, tavaran varastoinnissa, lähetysten keräilyssä, pakkaamisessa, kierrätyksessä ja varaston tietojärjestelmien käytössä.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika päättyy 17.8.2022.

Haastattelut pidetään 29.-30.8.2022 Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa, Vaasan toimipaikassa. Kutsut haastateltaville lähetetään tekstiviestillä. Kielikokeet järjestetään Sedu Vaasan toimipaikassa Runsorissa to 25.8. klo 9:30.

Hae tähän koulutukseen

Koulutukseen kuuluvat tutkinnon osat:
Pakolliset, 100 osp:
• Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen
• Tavaran käsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajan työskentely
• Tavaran vastaanotto ja säilyttäminen
• Tavaran keräily ja pakkaaminen

Valinnaiset, joista valitaan 45 osp:
• Inventointi
• Tavaran lähettäminen
• Varaston osto- ja myyntitoiminnoissa työskentely
• Tavaran kuljettaminen
• Luvanvaraisten tavaroiden varastoiminen
• Yritystoiminnan suunnittelu
• Vaarallisten aineiden käsitteleminen

YTO-opinnot (yhteiset tutkinnon osat), joilla vahvistetaan työssä ja elämässä tarvittavia perustaitoja, 35 ops:
· Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
· Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
· Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Koulutuksen aloitus 8.9.2022. Koulutuksen oppiaika määräytyy henkilökohtaistamisen mukaan, arvioitu valmistumisajankohta ennen henkilökohtaistamista on 21.12.2023.

Koulutus on maksuton, opiskelija maksaa itse lupakorteista syntyvät kustannukset noin 15 €/kortti. Näitä lupakortteja ovat mm. työturvallisuuskortti, trukkikortti, ensiapukortti.

Koulutukseen voidaan sisällyttää kuukauden loma (20 pv, arviolta heinäkuu), ja lomaviikkoina mahdollisesti myös viikot 9 ja 42, sekä joulu oppilaitoksen päätöksen mukaan.

Tähän koulutukseen hakevien suomen kielen taito arvioidaan. Kutsumme kielikokeeseen hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi. Kielikokeet järjestetään Sedu Vaasan toimipaikassa Runsorissa to 25.8. klo 9:30. Kielikoe sisältää seuraavat osat: puheen ymmärtäminen ja puhuminen (haastattelu), tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen. Riittävä kielitaito on tärkeä, jotta opiskelija osaa noudattaa työturvallisuutta ja pystyy etenemään opinnoissa. Jos hakija saa kokeesta hylätyn tuloksen, hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen ja hakemus peruuntuu.

Koulutus on maksuton, opiskelija maksaa itse lupakorteista syntyvät kustannukset noin 15 €/kortti. Näitä lupakortteja ovat mm. työturvallisuuskortti, trukkikortti, ensiapukortti.
Opiskelijan tulee myös maksaa työvaatteiden omavastuu 60 -120 euroa.

Koulutukseen voidaan sisällyttää kuukauden loma (20 pv, arviolta heinäkuu), ja lomaviikkoina mahdollisesti myös viikot 9 ja 42, sekä joulu oppilaitoksen päätöksen mukaan.

Koulutuksen aikaiset taloudelliset etuudet:
Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta, korotettua etuuden osaa ja kulukorvausta.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:
Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15
Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta.

KOULUTUKSEN YHTEYSHENKILÖT
Krista Lahtinen, p. 040 8680085, krista.lahtinen@sedu.fi
Jenny Loppi p. 040 680 7282, jenny.loppi@sedu.fi
Jaakko Marttila p. 040 840 4036, jaakko.marttila@sedu.fi

Jaa sivu: