Takaisin

Logistiikan perustutkinto, sisälogistiikan osaamisala, palvelulogistiikkatyöntekijä

Logistiikka

08.09.2022
Rengonharju, Lentokentäntie 7
Hakuaika:

12.04.2022 - 18.08.2022

Tutkinto
Päiväopiskelu
180 osp

Kenelle?

Koulutus on Sinulle, joka olet kiinnostunut ja motivoitunut hankkimaan itsellesi logistiikka-alan ammatin. Olet yli 18-vuotias, kiinnostunut ja motivoitunut hankkimaan itsellesi sisälogistiikan tutkinnon ja työllistymään palvelulogistiikan työntekijänä.

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Logistiikan perustutkinto, sisälogistiikan osaamisala, palvelulogistiikkatyöntekijä, 180 osp (varastonhoitaja).

Mitä saat

Palvelulogistiikkatyöntekijä osaa tehdä varastoalan tehtäviä käsin ja käyttää varaston tai terminaalin tavarankäsittely laitteita, trukkia ja automatiikalla ohjattavia laitteita. Palvelulogistiikkatyöntekijä osaa täyttää asiakirjoja, joita varastoissa on käytössä, tehdä varastokirjanpitoa käsin tai tietotekniikkaa apuna käyttäen. Perusosaaminen palvelulogistiikkatyöntekijällä on tavaran lähettämisessä ja vastaanotossa, tavaran varastoinnissa, lähetysten keräilyssä, pakkaamisessa, kierrätyksessä ja varaston tietojärjestelmien käytössä.
Logistiikan ala on monipuolinen ja yksi yrityksen tärkeimmistä osa-alueista. Koulutuksen aikana sinulle muodostuu kokonaisnäkemys toimialasta ja alan yrityksistä, joissa suoritetaan työssäoppimista noin puolet opiskeluajasta, opitaan työskentelemään asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti noudattaen alan säädöksiä ja määräyksiä.

Varastoalan työelämäverkosto käsittää erikokoisia ja eri aloilla toimivia yrityksiä. Kiinteä yhteistyö alan yritysten kanssa kehittää sekä edistää alan koulutusten ja työelämän kohtaamisia, lisää koulutusten työelämälähtöisyyttä ja niiden vaikuttavuutta.

Valmistuttuasi varastonhoitajaksi omaat valmiudet toimia mm. tavaroiden varastointiin ja käsittelyyn liittyvissä tehtävissä. Ammattitaitoon kuuluvat oma-aloitteisuus, täsmällisyys, luotettavuus sekä ammattitaitoinen, joustava työskentelytapa sekä osaamista mm. yrittäjyystaidoista ja hyvistä asiakaspalvelu- ja kommunikointitaidoista. Varastoalan työntekijänö sinulla on mahdollisuus työllistyä eri aloille kuten; kaupan-, teollisuuden-, liikenteen- ja julkisen sektorin palvelukseen.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika päättyy 17.8.2022.

Koulutuksen valintatilaisuus:
Hakijoita haastatellaan hakuaikana.
Haastatteluun valituille ilmoitetaan asiasta erikseen. Koulutukseen valituille lähetetään tieto sähköpostilla tai viestillä.

Hae tähän koulutukseen

Koulutukseen kuuluvat tutkinnon osat:
Pakolliset, 100 osp:
• Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen
• Tavaran käsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajan työskentely
• Tavaran vastaanotto ja säilyttäminen
• Tavaran keräily ja pakkaaminen

Valinnaiset, joista valitaan 45 osp:
• Inventointi
• Tavaran lähettäminen
• Varaston osto- ja myyntitoiminnoissa työskentely
• Tavaran kuljettaminen
• Luvanvaraisten tavaroiden varastoiminen
• Yritystoiminnan suunnittelu
• Vaarallisten aineiden käsitteleminen

YTO-opinnot (yhteiset tutkinnon osat), 35 ops.

Koulutuksen oppiaika määräytyy henkilökohtaistamisen mukaan, arvioitu valmistumisajankohta ennen henkilökohtaistamista on 21.12.2023.

Koulutus käydään suomen kielellä, jos äidinkielesi ei ole suomi, kielivaatimuksena vähintään B1.1-kielitutkinnon suorittaminen, ennen opintojen alkua. Tähän koulutukseen hakevien suomen kielen taito arvioidaan. Kutsumme kielikokeeseen hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi. Kielikokeet järjestetään Sedu Seinäjoen toimipaikassa viikolla 33.
Kielikoe sisältää seuraavat osat: puheen ymmärtäminen ja puhuminen (haastattelu), tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen. Riittävä kielitaito on tärkeä, jotta opiskelija osaa noudattaa työturvallisuutta ja pystyy etenemään opinnoissa. Jos hakija saa kokeesta hylätyn tuloksen, hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen ja hakemus peruuntuu.

Koulutus on maksuton, opiskelija maksaa itse lupakorteista syntyvät kustannukset noin 15 €/kortti. Näitä lupakortteja ovat mm. työturvallisuuskortti, trukkikortti, ensiapukortti.
Opiskelijan tulee myös maksaa työvaatteiden omavastuu 60 -120 euroa.

Koulutukseen voidaan sisällyttää kuukauden loma (20 pv, arviolta heinäkuu), ja lomaviikkoina mahdollisesti myös viikot 9 ja 42, sekä joulu oppilaitoksen päätöksen mukaan.

Tutkinto ja koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on osallistujalle maksuton.

Oppisopimusasioissa ota yhteyttä Sedun oppisopimustoimistoon p. 040 868 0627 tai oppisopimus(at)sedu.fi.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta antaa:
Vastuuopettaja: Jenny Loppi p. 040 680 7282, email: etunimi.sukunimi@sedu.fi

Opettaja: Jaakko Marttila p. 040 840 4036, email: etunimi.sukunimi@sedu.fi

Sedu Rengonharju asiakaspalvelusihteerit puh 0201 458 00.

Sedu Uraluuri, puh. 0800 122 122 ma-pe klo 9.00 - 16.00 maksutonta neuvontaa koulutusvalmentajilta.

Lisätietoja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:
Koulutusneuvonta 0295 020 702 ma-pe klo 9-16 tai koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi
Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Jaa sivu: