Takaisin

Puuteollisuuden perustutkinto teollisuuspuurakentaja

Puuteollisuus

Kurikka, Huovintie 1
Hakuaika:

16.06.2022 - 01.09.2022

Tutkinto
Lähiopiskelu
180 osp

Kenelle?

Puuteollisuuden perustutkinto on tarkoitettu sinulle, joka olet suorittanut peruskoulun, lukion oppimäärän tai jonkin ammatillisen tutkinnon. Opinnot ovat päiväopintoja.

Mitä saat

Tutkinnon suoritettuasi työtehtäväsi voivat olla mm. huonekalujen ja kalusteiden valmistus, CNC-koneen ohjelmointi ja käyttö, sisustus- ja sisärakentamisen puutyöt, kokoonpano- ja varustelutyöt, prototyyppivalmistus ja teollisuusrobotin käyttötehtävät. Voit toimia puusepän-, rakennuspuusepän-, ja levykalustetuotteiden valmistusprosesseissa ja CNC-tekniikkaa hyödyntävän tuotannon työtehtävissä.

Teollisuuspuurakentajana toimit prosesseissa, joissa valmistetaan puurakenteita ja niiden osia, kuten CLT-, hirsi- ja muita massiivipuurakenteita sekä puurakenteisia elementtejä ja muita jatkojalosteita. Työtehtäviä voivat olla osien valmistus-, kokoonpano- ja varustelutehtävät, CNC-koneen ohjelmointi ja käyttötehtävät, 3D-mallinnus.

Ala sopii erittäin hyvin myös naisille, työ on kevyttä ja siistiä. Riittää, kun sinulla on kiinnostusta teknisiin koneisiin ja olet motivoitunut kädentaitoihin. CLT on tulevaisuuden rakennusmateriaali, jonka käyttö kasvaa Suomessa. CNC-työstökeskuksen käyttäjänä sinulla on mahdollisuus toimia myös yrittäjänä.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen on jatkuva haku. Hakulomakkeen saavuttua otamme sinuun yhteyttä ja kutsumme tarvittaessa haastatteluun.

Hae tähän koulutukseen

Puualan opintojen keskeisiä sisältöjä ovat esim. puusepän koneiden ja välineiden käyttö, puulajit ja muut materiaalit, huonekalujen ja muiden puutuotteiden valmistus, CNC-ohjelmointi ja työstö, CLT-elementit, teollinen puurakentaminen.

Pakolliset tutkinnon osat:

-Puusepänteollisuuden osaamisala

-Puurakenneteollisuuden osaamisala

Katso valtakunnalliset tutkinnon perusteet ja valinnaisten tutkinnon osien tarkemmat sisällöt: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/7330170/rakenne

Opinnot kestävät n. 2-3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Opintoihin sisältyy työpaikalla oppimista.

Kaksoistutkintona voit opiskella ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Lue lisää sedu.fi/kaksoistutkinto (https://issuu.com/sedufi/docs/sedu_kaksoistutkintolaisen_opas_2021_web)

Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulun perusopintoja jo toisen asteen opintojen yhteydessä. Katso lisää https://www.sedu.fi/fi/Opiskelijalle/Vaylaopinnot---silta-ammattikorkeakouluun

Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla tai kansainvälistyä kotimaassa. Katso lisää sedu.fi/kansainvälisyys

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa. Ammatillista osaamista voit syventää alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla vaikkapa työn ohessa opiskellen. Katso lisää sedu.fi/ammattitutkinnot

Voit suorittaa tutkinnon ja koulutuksen myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että sinulla on alan työpaikka, jossa teet tutkinnon tai sen osan edellyttämiä työtehtäviä vähintään 25 viikkotyötuntia. Keskustele työnantajan kanssa, ja ota sen jälkeen yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0631. 

Opiskelijat tarvitsevat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit, joiden omarahoitteiseen hankintaan tulee varautua. Maksuton lounas. Sinulla on mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.

Lue miten Oliver kuvaa opiskeluaan: https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tarinoita-Sedusta/Oliver-puuseppa

Tutkinnon suoritettuasi voit hakea ammattitutkintostipendiä 414 €. Lue lisää https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Arto Köykkä-Luopa. p. 040 868 0795, arto.koykka-luopa(at)sedu.fi

Sedu Hakijapalvelut

p. 040 830 2275

hakijapalvelut(at)sedu.fi

Jaa sivu: