Takaisin

Rakennusalan perustutkinto talonrakentaja

Maarakennus, Rakennusala

Ähtäri, Koulutie 16 A
Jatkuva haku
Tutkinto
Lähiopiskelu
180 osp

Kenelle?

Rakennusalan perustutkinto on tarkoitettu sinulle, joka olet suorittanut peruskoulun, lukion oppimäärän tai jonkin ammatillisen tutkinnon. Opinnot ovat päiväopintoja.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hakijaan otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä ja kutsutaan tarvittaessa haastatteluun.
Opintojen aloitus joustavasti.

Hae tähän koulutukseen

Rakennusalalla on vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät ja työllisyysnäkymät ammattitaitoiselle tekijälle ovat hyvät. Tarvitset kädentaitoa, kykyä toimia tiimissä ja fyysistä ja psyykkistä paineen sietokykyä. Yrittäjämäinen asenne on myös eduksi.

Talonrakentajana voit toimia kirvesmiehen, muurarin, laatoittajan (mm. vesieristys), betoniraudoittajan, betonityöntekijän, massiivipuurakentajan ja elementtirakentajan työtehtävissä.

Sedussa pääset työsalista työmaalle ja rakennat omakotitaloa opettajan ja ammattiohjaajan ohjauksessa. Työt suunnitellaan niin, että sähköasentajaopiskelijat ja putkiasentajaopiskelijat pääsevät tekemään oman osuutensa sovitun aikataulun mukaisesti. Maalariopiskelijat viimeistelevät Sedun omakotitalot Seinäjoella ja Lapualla. Katso, miltä työmaalla näyttää https://youtu.be/teMRZVma_s4

Opinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Opinnot kestävät n. 3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen aikana opiskelet mm. rakentamisen työmenetelmien hallintaa, rakennuspiirustusten lukutaitoa, rakennusmateriaalien tuntemusta, rakentamiseen liittyvien käsityökalujen käyttöä, rakentamisessa tarvittavien sähkötyökalujen käyttöä ja toimimista rakennustyömailla turvallisuusmääräysten mukaan.

Tutkinto muodostuu tutkinnon osista. Ammatillisia opintoja tehdään yhteensä 145 osp ja yhteiset tutkinnon osia (35 osp):
- viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp:
- pakollinen tutkinnon osa Rakennustyömaalla toimiminen 25 osp
Talonrakennuksen osaamisala:
- pakolliset tutkinnon osat Perustusvaiheen työt 25 osp ja Runkovaiheen työt 30 osp
Valinnaisia tutkinnon osia mm. Laatoitus, Sisävalmistusvaiheen työt

Tutustu Ollin tarinaan: https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tarinoita-Sedusta/Talonrakentaja-Olli---tyon-paivana-syntynyt

Voit halutessasi opiskella kaksoistutkintona ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Lue lisää: https://issuu.com/sedufi/docs/sedu_kaksoistutkintolaisen_opas_2021_web

Sedun opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulun perusopintoja (väyläopinnot) jo toisen asteen opintojen yhteydessä. Tutustu väyläopintoihin: https://www.sedu.fi/fi/Opiskelijalle/Vaylaopinnot---silta-ammattikorkeakouluun

Tutkinto ja koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että sinulla on alan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 viikkotyötuntia. Keskustele oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa, ja ota sen jälkeen yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0631.

Opiskelijat tarvitsevat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit. 

Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa. 

Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla tai kansainvälistyä kotimaassa. Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaanjakson kesto vaihtelee kahdesta viikosta pariin kuukauteen, ja kv-jaksolle opiskelija saa liikkuvuusapurahan oppilaitoksen kansainvälisistä hankkeista.   

Sedusta lähtee vuosittain noin 200 opiskelijaa ulkomaanjaksoille. Sedun yli 30 maan ja yli 80 partnerin verkostosta löytyy varmasti sopiva kohde eri alojen opiskelijoille.   

Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus painottaa kansainvälisyyttä opinnoissaan myös kotimaassa, esimerkiksi verkko-opintojen tai kv-projektien kautta. Kansainvälisyysopinnoilla täydennät osaamistasi työtehtäviin, joissa kansainvälisyys ja eri kulttuurien tuntemus ovat hyödyksi.  

Lisätietoja

Sedu Hakijapalvelut, puh. 040 830 2275
email: hakijapalvelut(at)sedu.fi

Sedu Ähtäri opinto-ohjaaja Satu Koskinen, puh. 040 830 2283, satu.koskinen@sedu.fi

Jaa sivu: