Takaisin

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysala

Lapua, Ammattikoulunkatu 10
Hakuaika:

28.08.2022 - 30.09.2022

Tutkinto
Lähiopiskelu
180 osp

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu juuri Sinulle, jos olet kiinnostunut ihmisläheisestä, merkityksellisestä ja hyvät työllistymisnäkymät omaavasta ammatista. Opintojen aloitus sopimuksen mukaan.

Mitä saat

Tutkinto antaa sinulle sekä työelämän edellyttämän laaja-alaisen sosiaali- ja terveydenhuollon perusosaamisen että erikoistuneen osaamisen vanhustyöhön.
Monet opiskelijamme tekevät alan sijaisuuksia opintojen ohessa. Lisäksi työnantajat solmivat opiskelijoidemme kanssa oppisopimuksia kesäksi, tutkinnon osaan tai opintojen loppuun saakka.

Tutkinnon suoritettuasi olet oikeutettu käyttämään nimikesuojattua ’lähihoitaja’ ammattinimikettä, ja rekisteröitymään sekä Terhikki että Suosikki -tietokantoihin.

Sinulla voi olla mahdollisuus hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä.
Lisätietoa: https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/

Lähihoitajaopinnot antavat Sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin esimerkiksi sairaanhoitajaksi. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hae koulutukseen viimeistään 30.9.2022.

Täytä hakemus huolellisesti, sillä sen perusteella osa hakijoista kutsutaan soveltuvuustestaukseen. Kutsu testaukseen tulee tekstiviestinä tai sähköpostina. Hakuun saattaa liittyä sähköisesti täytettäviä lomakkeita tai ennakkotehtäviä, joten seuraa sähköpostiasi aktiivisesti.
Soveltuvuuskokeessa arvioimme motivaatiotasi, opiskeluedellytyksiäsi, matemaattista osaamistasi, vuorovaikutustaitojasi ja terveydentilaasi.

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut ohjataan kielitestiin. Opiskelu tapahtuu suomen kielellä, joten kielitaitosi tulee olla riittävä (B1.1.) niin puheen kuin kirjoittamisen osalta.
Tutustu Sora-lainsäädännön terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Esität rikosrekisterioteen koulutuksen aikana, jos opintoihisi liittyy työharjoittelua alaikäisten parissa.

Opintojen aloitus sopimuksen mukaan.

Hae tähän koulutukseen

Suoritat lähihoitajatutkinnon kaksi pakollista osaa: Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Niiden aikana saavutat ammatillisen perusosaamisen: osaat tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan.

Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen –osaamisalan kautta saat valmiudet tukea, ohjata ja hoitaa ikääntynyttä hänen erilaisissa perustarpeissaan niin kotona kuin asumispalveluyksikössä. Osaat työskennellä ikääntyneen voimavaroihin keskittyen, myönteisen vanhuskäsityksen mukaisesti. Osaat arvioida ikääntyneen terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä suunnitella ja toteuttaa osallisuutta edistävää hoitotyötä. Osaat huomioida potilasturvallisuuden, sekä toimia aseptisesti ja ergonomisesti. Lisäksi osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa ja olet kiinnostunut kehittämään omaa ammattitaitoasi elinikäisen oppimisen mukaisesti.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opinnoissa opiskelija syventyy sairaanhoito- ja huolenpitotyön syventämiseen elämänkaaren eri vaiheissa, asiakkaan hoitotyöhön tämän kotona, akuutteihin ja erityisiin hoitotilanteisiin laitosympäristöissä ja asiakkaan kotona, terveyden edistämiseen, ravitsemukseen, mielenterveystyöhön ja lääkehoitoon.

Lisäksi suoritat Yhteiset tutkinnon osat ja Valinnaisen tutkinnon osan. Ne / niistä osa voidaan myös tunnustaa aikaisemmista opinnoistasi, mikä lyhentää opiskeluaikaasi. Tutkinto on valmis, kun kaikki opinnot ja näytöt on suoritettu hyväksytysti.

Katso tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854765/tiedot

Opiskelet oppilaitoksessa, työpaikalla ja itsenäisesti.
Heti opintojen alkuvaiheessa laadit yhteistyössä opettajan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, HOKS, johon kirjataan aikaisempi osaamisesi ja taitosi sekä mahdolliset tuen tarpeesi.

Maarit kertoo tarinansa: https://youtu.be/fsQvUQN2Hgg

Marko kertoo tarinansa: https://youtu.be/nIVmXcRwvgQ

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Esteenä lähihoitajakoulutukseen osallistumiselle voivat olla psyykkinen tai fyysinen sairaus, krooninen ihottuma sekä päihdeongelma tai –riippuvuus.
Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin lähihoitajatutkinnon terveydentilavaatimuksiin (OPH 5-2018) jo ennen hakemuksen jättämistä: https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf
Soveltuvuustestien yhteydessä Sinun tulee arvioida omaa nykyistä terveydentilaasi ja toimintakykyäsi rehellisesti. Oppilaitos voi pyytää sinulta tietoja milloin tahansa hakeutumisen aikana, riippumatta omasta ilmoituksestasi.
Oikeusturvasi kannalta on perusteltua, että sinua ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka edellyttämissä käytännön tehtävissä tai työharjoittelussa et pysty asianmukaisesti toimimaan.
Työ sosiaali- ja terveysalalla edellyttää, että sinulla on jo ensimmäisen työssäoppimisen ajankohtana rokotussuoja tuhka- ja vesirokkoa sekä hinkuyskää vastaan. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan työnantaja edellyttää usein, että olet ottanut influenssarokotuksen ja vähintään kaksi koronarokotusta. Vaadittavat rokotukset ovat sinulle maksuttomia (Tartuntatautilaki 1227/2016, 48§).

Kaksoistutkintona voit opiskella ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulun perusopintoja jo toisen asteen opintojen yhteydessä.

Opiskelijat tarvitsevat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.

Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.

Sedussa sinulla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Maarit Tupamäki, puh. 040 830 0471
Sedu Hakijapalvelut, hakijapalvelut(at)sedu.fi tai p. 040 830 2275
Sedun sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@sedu.fi

Jaa sivu: