Takaisin

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja Ikääntyneiden hoito ja kuntoutuminen

Sosiaali- ja terveysala

12.09.2022
Alajärvi
Työvoimakoulutus
Lähiopiskelu
180 osp

Kenelle?

Oletko kiinnostunut ihmisläheisestä, merkityksellisestä ja hyvät työllistymisnäkymät omaavasta ammatista, ja sinulla on aito kiinnostus työskennellä sosiaali- ja terveysalalla ikääntyneiden parissa lähihoitajana.
Jos sinulla on riittävät opiskeluvalmiudet eikä terveydellisiä rajoitteita alan työtehtäviin ja pystyt tekemään myös vuorotyötä, silloin tämä koulutus on sinua varten. Alan työkokemus katsotaan eduksi.

Mitä saat

Tutkinto antaa sinulle sekä työelämän edellyttämän laaja-alaisen sosiaali- ja terveydenhuollon perusosaamisen että erikoistuneen osaamisen vanhustyöhön.

Ikääntyneiden hoito ja kuntoutuminen -osaamisalan suorittaneena työllisyystilanteesi on erinomainen. Voit hakeutua töihin mm. kotihoitoon, asumispalveluyksikköön, tehostettuun asumispalveluyksikköön, muistiyksikköön, päivätoimintaan, palvelutaloon tai -keskukseen sekä terveyskeskuksen vuodeosastolle. Työpaikkasi voi löytyä myös järjestöjen ja yhdistysten parista.

Monet opiskelijamme pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojen ohessa. Lisäksi työnantajat solmivat opiskelijoidemme kanssa oppisopimuksia kesäksi tai tutkinnon osaan tai opinnot loppuun.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

HAKEUTUMINEN JA OPISKELIJAVALINTA
Hakeutuminen tapahtuu https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/706559 jätä hakemus tiedot -välilehdellä olevasta hakupainikkeesta. Täytä hakemus työvoimakoulutukseen huolellisesti.

Hae koulutukseen viimeistään sunnuntaina 14.8.2022.
Täytä hakemus huolellisesti, sillä sen perusteella osa hakijoista kutsutaan soveltuvuustestaukseen. Kutsu testaukseen tulee tekstiviestinä tai/sähköpostina, joten seuraathan ilmoituksia.

Soveltuvuustestaus järjestetään tiistaina 25.8.2022. Varaa jo etukäteen kalenteriisi koko päivä soveltuvuustestiä varten.
Päivän aikana arvioimme motivaatiotasi, opiskeluedellytyksiäsi, matemaattista osaamistasi, vuorovaikutustaitojasi ja terveydentilaasi.
Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, suomenkielen taitosi testataan testipäivänä. Opiskelu tapahtuu suomen kielellä, joten kielitaitosi tulee olla riittävä (B1.1.) niin puheen kuin kirjoittamisen osalta.
Tutustu Sora-lainsäädännön terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Opiskelijan tulee esittää myös rikosrekisteriote koulutuksen aikana, jos opintoihin liittyy työharjoittelua alaikäisten parissa.

Koulutus alkaa maanantaina 12.9.2022.

SEURAA VALINNAN ETENEMISTÄ OMA ASIOINTI -SIVUJEN KAUTTA.

Huomioithan, että koulutukseen hakeutuminen on sitovaa. Perumisesta tai laiminlyönnistä voi aiheutua työttömyysturvaseuraamus.
Kiinnitä huomiota hakemuksen tekemiseen. Hakemuksen perusteella sinut kutsutaan haastatteluun.LISÄTIETOJA koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:
* Koulutusneuvonta 0295 020 702 ma-pe klo 9-16:15 TAI
* Koulutusneuvonnan suomenkielisen chat -palvelun ma-pe klo 9-16:00 löydät osoitteesta:
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_koulutusneuvonta/index.html
Sivustolta löytyy myös linkit ruotsin- ja englanninkieliseen palveluun.

ETELÄ-POHJANMAAN TE-PALVELUT MYÖS
* Facebookissa: http://www.facebook.com/etelapohjanmaan.tepalvelut
* Twitterissä: @TEpalvelutEPO
* Instagramissa: @tepalvelutepo

Suoritat lähihoitajatutkinnon kaksi pakollista osaa: Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Niiden aikana saavutat ammatillisen perusosaamisen: osaat tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan.

Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen -osaamisalan kautta saat valmiudet tukea, ohjata ja hoitaa vanhusta hänen erilaisissa perustarpeissaan niin kotona kuin asumispalveluyksikössä. Osaat työskennellä ikääntyneen voimavaroihin keskittyen, myönteisen vanhuskäsityksen mukaisesti. Osaat arvioida ikääntyneen terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä suunnitella ja toteuttaa osallisuutta edistävää hoitotyötä. Osaat huomioida potilasturvallisuuden, sekä toimia aseptisesti ja ergonomisesti oikein. Lisäksi osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa ja olet kiinnostunut kehittämään omaa ammattitaitoasi elinikäisen oppimisen mukaisesti.

Lisäksi suoritat opinnoissasi myös Yhteiset tutkinnon osat ja Valinnaisen tutkinnon osan. Ne/niistä osa voidaan myös tunnustaa aikaisemmista opinnoistasi, mikä lyhentää opiskeluaikaasi.

Tutkinto on valmis, kun kaikki opinnot ja näytöt on suoritettu hyväksytysti. Tutkinnon suoritettuasi olet oikeutettu käyttämään nimikesuojattua ’lähihoitaja’ ammattinimikettä, ja rekisteröitymään sekä Terhikki että Suosikki -tietokantoihin. Sinulla voi olla myös mahdollisuus hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä.
Lisätietoa: https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/

Lähihoitajaopinnot antavat Sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin esimerkiksi sairaanhoitajaksi. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Katso tutkinnon perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua. Opetuksettomia jaksoja ovat: heinäkuussa yhtäjaksoinen 20 päivää, viikot 9 ja 42, sekä joulu.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Esteenä lähihoitajakoulutukseen osallistumiselle voivat olla psyykkinen tai fyysinen sairaus, krooninen ihottuma sekä päihdeongelma tai -riippuvuus.
Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin lähihoitajatutkinnon terveydentilavaatimuksiin (OPH 5-2018) jo ennen hakemuksen jättämistä: https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf
Soveltuvuustestien yhteydessä Sinun tulee arvioida omaa nykyistä terveydentilaasi ja toimintakykyäsi rehellisesti. Oppilaitos voi pyytää sinulta tietoja milloin tahansa hakeutumisen aikana, riippumatta omasta ilmoituksestasi.
Oikeusturvasi kannalta on perusteltua, että sinua ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka edellyttämissä käytännön tehtävissä tai työharjoittelussa et pysty asianmukaisesti toimimaan.
Työ sosiaali- ja terveysalalla edellyttää, että sinulla on jo opiskeluaikana rokotussuoja tuhka- ja vesirokkoa sekä hinkuyskää vastaan. Lisäksi työnantaja voi edellyttää muitakin rokotuksia. Vaadittavat rokotukset ovat sinulle maksuttomia (Tartuntatautilaki 1227/2016, 48§).

Tämän osaamisalan suorittaneena sinulla on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä erilaisiin ikääntyvien hoitoa ja huolenpitoa tarjoaviin työpaikkoihin, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus tietyin edellytyksin hakea Työllisyysrahastosta ammattitutkintostipendiä 414 €. Lisätietoja: https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/

Lisätietoja

Sedun hakijapalvelut, hakijapalvelut(at)sedu.fi tai p. 040 830 2275 tai p. 0800 122 122
Kyllikki Anttila, 040 830 4106 etunimi.sukunimi@sedu.fi

Jaa sivu: