Takaisin

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja ikääntyneiden hoito ja kuntoutuminen (oppisopimus)

Sosiaali- ja terveysala

14.11.2022
Kurikka, Huovintie 1
Hakuaika:

08.09.2022 - 14.10.2022

Tutkinto
Oppisopimuskoulutus
180 osp

Kenelle?

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että sinulla on sosiaali- ja terveysalan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 viikkotyötuntia. Oppisopimusta solmittaessa varmistamme, että voit opiskella työpaikassasi niitä työtehtäviä, joita lähihoitajan tutkinnon perusteet edellyttävät ja että saat työpaikalla asianmukaista ohjausta.
Voit olla ns. vanha työntekijä tai sinut voidaan rekrytoida uutena työntekijänä. Käytä tarvittaessa hyväksesi TE-toimiston palveluja. Jos olet työtön ja saamassa oppisopimustyöpaikan, varmista, onko työnantajalla mahdollisuus saada palkkaukseesi tukea TE-toimistosta.

Opiskelet omalla oppisopimustyöpaikallasi, työkierrossa, itsenäisesti ja tietopuolisessa lähiopetuksessa.
Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen sisältää teoriatuntien lisäksi käytännön harjoituksia. Näytöt annetaan työpaikalla, joista osa saattaa tapahtua muualla kuin omalla oppisopimustyöpaikallasi.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa selvitetään myös aikaisempi osaamisesi ja taitosi sekä mahdolliset tuen tarpeesi.

Mitä saat

Tutkinto antaa sinulle sekä työelämän edellyttämän laaja-alaisen sosiaali- ja terveydenhuollon perusosaamisen että erikoistuneen osaamisen vanhustyöhön.

Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen -osaamisalan suorittaneena työllisyystilanteesi on erinomainen. Voit hakeutua töihin mm. kotihoitoon, asumispalveluyksikköön, tehostettuun asumispalveluyksikköön, muistiyksikköön, päivätoimintaan, palvelutaloon tai –keskukseen sekä terveyskeskuksen vuodeosastolle niin julkiselle kuin yksityiselle työnantajalle. Työpaikkasi voi löytyä myös järjestöjen ja yhdistysten parista.

Tutkinnon suoritettuasi olet oikeutettu käyttämään nimikesuojattua ’lähihoitaja’ ammattinimikettä, ja rekisteröitymään sekä Terhikki että Suosikki -tietokantoihin.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Keskustele oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa, ja ota sen jälkeen yhteyttä Sedun Oppisopimuspalveluihin oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0627.
Tiedustele mahdollista oppisopimuspaikkaa:
Maarit Hautala, rekrytointikoordinaattori, Attendo Oy,
puh. 044 494 2935 ja s-posti: etunimi.sukunimi@attendo.fi
Minna Varpula, rekrytointi ja toimistosihteeri, JIK Ky,
puh. 044 4525552 ja s-posti: etunimi.sukunimi@jikky.fi
Karita Kuusio, yrittäjä/sh, Lämpimällä Sydämellä Oy,
puh. 040 5436915 ja s-posti: karita@lampimallasydamella.fi
Jyrki Kariluoma, palveluyksikön johtaja, Tukena Hirvinummi,
puh. 040 6210918 ja s-posti: etunimi.sukunimi@tukena.fi
Anne Ojajärvi, Arvoises Oy,
puh. 0500 797 600 ja s-posti: etunimi.sukunimi@arvoises.fi
Mervi Latomäki, hoivatyönjohtaja, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä,
puh. 050 386 4679 ja s-posti: etunimi.sukunimi@llky.fi
Eila Runsala, kotohoidon johtaja, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä,
puh. 040 184 0072 ja s-posti: etunimi.sukunimi@llky.fi

Keskustele työnantajasi kanssa hyvissä ajoin, sillä prosessi kestää useita viikkoja. Oppisopimuksen voi solmia jo hyvissä ajoin ennen ensimmäisiä lähipäiviä, mutta sen on oltava voimassa ennen ensimmäistä lähiopetuspäivää.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.

Hae tähän koulutukseen

Suoritat lähihoitajatutkinnon kaksi pakollista osaa: Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Niiden aikana saavutat ammatillisen perusosaamisen: osaat tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan.

Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen –osaamisalan kautta saat valmiudet tukea, ohjata ja hoitaa vanhusta hänen erilaisissa perustarpeissaan niin kotona kuin asumispalveluyksikössä. Osaat työskennellä ikääntyneen voimavaroihin keskittyen, myönteisen vanhuskäsityksen mukaisesti. Osaat arvioida ikääntyneen terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä suunnitella ja toteuttaa osallisuutta edistävää hoitotyötä. Osaat huomioida potilasturvallisuuden, sekä toimia aseptisesti ja ergonomisesti oikein. Lisäksi osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa ja olet kiinnostunut kehittämään omaa ammattitaitoasi elinikäisen oppimisen mukaisesti.

Tutkinnossa kaksi ensimmäistä suoritettavaa tutkinnon osaa ovat kasvun ja osallisuuden edistäminen ja ikääntyvien osallisuuden edistäminen. Suoritettuasi nämä tutkinnon osat, saat pätevyyden toimia hoiva-avustajana.

Valinnainen tutkinnon osa laajentaa osaamistasi mielekkäästi. Lisäksi tutkintoon kuuluvat kaikille perustutkinnoille yhteiset tutkinnon osat (viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen).

Tutkinto on valmis, kun olet suorittanut kaikki viisi tutkinnon osaa sekä yhteiset tutkinnon osat hyväksytysti
Kts. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/tiedot

Tutkinnosta valmistuu ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaan.

Koulutuksen ajankohta 14.11.2022 - koulutuksen pituus määrittyy henkilökohtaisen opetussuunitelman mukaisesti.

Kasvun ja osallisuuden edistäminen (15pv)
14.11.-16.11.2022
7.12-9.12.2022
1.2.-3.2.2023
22.2.-24.2.2023
8.3.-10.3.2023

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (15pv)
29.3.-31.3.2023
19.4.-21.4.2023
10.5.-12.5.2023
31.5.-2.6.2023
12.6.-14.6.2023

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.

Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin:
https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tietoa-hakijalle/Sovellunko-alalle
Varaudu esittämään rikosrekisteriote koulutuksen aikana, jos opintoihisi liittyy työharjoittelua alaikäisten parissa.

Tarvittaessa oppisopimus voidaan solmia tutkinnon osa kerrallaan.

Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus tietyin edellytyksin hakea Työllisyysrahastosta ammattitutkintostipendiä 414 €. Lisätietoja: https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/

Lisätietoja

Tarkentaviin kysymyksiin oppisopimuksesta vastaa Sanna Manninen p. 040 8300 479 sekä tutkinnosta ja opintojen henkilökohtaistamisesta Eija Koivula p. 040 830 2309. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)sedu.fi

Jaa sivu: