Takaisin

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja (oppisopimus)

Sosiaali- ja terveysala

03.10.2022
Lapua, Ammattikoulunkatu 10
Hakuaika:

10.08.2022 - 16.10.2022

Tutkinto
Oppisopimuskoulutus
180 osp

Kenelle?

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että sinulla on sosiaali- ja terveysalan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 viikkotyötuntia. Oppisopimusta solmittaessa varmistamme, että voit opiskella työpaikassasi niitä työtehtäviä, joita lähihoitajan tutkinnon perusteet edellyttävät ja että saat työpaikalla asianmukaista ohjausta.
Voit olla ns. vanha työntekijä tai sinut voidaan rekrytoida uutena työntekijänä. Käytä tarvittaessa hyväksesi TE-toimiston palveluja. Jos olet työtön ja saamassa oppisopimustyöpaikan, varmista, onko työnantajalla mahdollisuus saada palkkaukseesi tukea TE-toimistosta.

Opiskelet omalla oppisopimustyöpaikallasi, työkierrossa, itsenäisesti ja tietopuolisessa lähiopetuksessa.
Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen sisältää teoriatuntien lisäksi käytännön harjoituksia. Näytöt annetaan työpaikalla, joista osa saattaa tapahtua muualla kuin omalla oppisopimustyöpaikallasi.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa selvitetään myös aikaisempi osaamisesi ja taitosi sekä mahdolliset tuen tarpeesi.

Mitä saat

Tutkinto antaa sinulle työelämän edellyttämän laaja-alaisen sosiaali- ja terveydenhuollon perusosaamisen ja osaamista syventävän osaamisalan.
Tutkinnon suoritettuasi voit rekisteröityä Terhikkiin eli sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden rekisteriin https://julkiterhikki.valvira.fi/

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Keskustele oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa, ja ota sen jälkeen yhteyttä Sedun Oppisopimuspalveluihin oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0627.
Tiedustele mahdollista oppisopimuspaikkaa:
Kati Klemola, vs. palvelupäällikkö ja rekrytointivastaava, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, puh. 040 1836 398 ja s-posti: etunimi.sukunimi(at)kaksineuvoinen.fi
Marita Ylilahti, ikäihmisten palvelujohtaja, Järvi-Pohjanmaan perusturva, puh. 044 2970 265 ja s-posti: etunimi.sukunimi(at)jarvi-pohjanmaa.fi
Maarit Hautala, rekrytointikoordinaattori Attendo, puh. 044 4942 935 ja s-posti: etunimi.sukunimi(at)attendo.fi
Tapani Ikola, ikäihmisten palvelujohtaja, Lapuan kaupunki, puh. 044 4384 171 ja s-posti: etunimi.sukunimi(at)lapua.fi

Keskustele työnantajasi kanssa hyvissä ajoin, sillä prosessi kestää useita viikkoja. Oppisopimuksen voi solmia jo hyvissä ajoin ennen ensimmäisiä lähipäiviä, mutta sen on oltava voimassa ennen ensimmäistä lähiopetuspäivää.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.

Hae tähän koulutukseen

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta.
Pakollisten osien aikana saavutat ammatillisen perusosaamisen: osaat tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan. Osaamisalan opinnoissa syvennät valmiuksiasi tukea, ohjata ja hoitaa asiakasta hänen erilaisissa perustarpeissaan.

Valinnainen tutkinnon osa laajentaa osaamistasi mielekkäästi. Lisäksi tutkintoon kuuluvat kaikille perustutkinnoille yhteiset tutkinnon osat (viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen).
Tutkinto on valmis, kun olet suorittanut kaikki viisi tutkinnon osaa sekä yhteiset tutkinnon osat hyväksytysti
Kts. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/tiedot

Tutkintoon kuuluu Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala.
Koulutuksen ajankohta 3.10.2022 - koulutuksen pituus määrittyy henkilökohtaisen opetussuunitelman mukaisesti.

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (16 pv)
vk 40 3.-6.10.2022
vk 44 31.10.-3.11.2022
vk 48 28.11.-1.12.2022
vk 2 9.-12.1.2023


Kasvun ja osallisuuden edistäminen (16 pv)
vk 6 6.-9.2.2023
vk 10 6.-9.3.2023
vk 14 3.-6.4.2023
vk 19 8.-11.5.2023

Lisäksi:
Osaamisalan opinnot
Valinnaisen tutkinnon osan opinnot
Yhteisten tutkinnon osien opinnot YTO-pajoissa

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.

Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin:

https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tietoa-hakijalle/Sovellunko-alalle

Tarvittaessa oppisopimus voidaan solmia tutkinnon osa kerrallaan.

Huomioithan, että Sedu voi pyytää esittämään rikosrekisteriotteen ennen ensimmäistä päivähoidon tms. työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoa.

Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus tietyin edellytyksin hakea Työllisyysrahastosta ammattitutkintostipendiä 414 €. Lisätietoja: https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/

Lisätietoja

Tarkentaviin kysymyksiin oppisopimuksesta vastaa Anu Peltola (p. 040 680 7634) sekä tutkinnosta ja opintojen henkilökohtaistamisesta Minna Lahdensuo (p. 040 680 7302). Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)sedu.fi

Jaa sivu: