Takaisin

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Esimiestyö ja johtaminen, Turvallisuusala

eKampus
Jatkuva haku
Tutkinto
Verkko-opiskelu
180 osp

Kenelle?

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto soveltuu yritysten sisäisissä turvallisuustehtävissä työskenteleville, turvallisuusalan kouluttajille, vartioimisliikkeiden työnjohtotehtävissä työskenteleville ja esimiehille sekä turvallisuusalan yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville.

Hoidat työpaikallasi turvallisuuteen liittyviä tehtäviä ja turvallisuusalaan liittyviä työtehtäviä nyt.

Erikoisammattitutkintoon tähtäävällä on hyvä olla turvallisuusalan kokemusta vähintään kolme vuotta.Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Näytöt suoritetaan oppilaitoksessa/verkossa simuloituina työsuorituksina, jotka on järjestetty mahdollisimman työelämälähtöisesti. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan koulutukseen voi sisältyä lähiopetuspäiviä käytännön harjoitusten takia.

Mitä saat

Koulutuksessa syvennät ja laajennat turvallisuusasioiden asiantuntemusta. Tutkinto osoittaa turvallisuuden kokonaisvaltaisen hallinnan ja lakisääteisen turvallisuustoiminnan osaamisen. Tutkinnon suorittaminen voi olla myös väylä edetä esimiestehtäviin turvallisuusalalla.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hakijalla tulee olla turvallisuuteen liittyvää työkokemusta vähintään kolme vuotta, ja nykyisiin työtehtäviisi kuuluu turvallisuuteen liittyviä tehtäviä, tai toimit turvallisuusalalla. Hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun oppilaitokselle tai etänä.

Hae tähän koulutukseen

Pakolliset tutkinnon osat 60 osp:
- Turvallisuuslainsäädäntö 30 osp
- Turvallisuussuunnittelu 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 120 osp:
Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen, 80 osp
Turvallisuusjohtaminen, 40 osp
Turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta, 80 osp

Kts. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689871/reformi/rakenne

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksuton sekä työnantajalle että opiskelijalle.

Muille osallistujille koulutuksen osallistumismaksu on 350 €. Hinta sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin. Maksua ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.

Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä 414 €. Lisätietoja: http://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Opintojen-rahoitus

Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tietoa-hakijalle/Sovellunko-alalle

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.

Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (330/2015) määrätyissä vartijan ammattitutkinnossa ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnossa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata; sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus; päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus; toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

Laaja kiinnostus turvallisuusalaa ja turvallisuusasioita kohtaan helpottaa opintojasi. Verkko-opinnoissa korostuu oma-aloitteisuus, itsenäinen opiskelu ja asioiden itsenäinen selvittäminen. Kokemus turvallisuusalalta tai turvallisuuden parissa toimimisesta ja siitä muodostunut turvallisuuslähtöinen ajattelutapa on eduksi opinnoissa menestymiseksi. Lainsäädäntö ja sieltä tulevat vastuut ja velvoitteet turvallisuuden ylläpitämiseksi organisaatioissa tulevat myös tutuksi.

Lisätietoja

kouluttaja Joni Lehtinen, puh. 040 868 1685

s-posti etunimi.sukunimi@sedu.fiOppisopimusasioissa ota yhteyttä: Sedun oppisopimuspalvelut, p. 040 868 0627 tai oppisopimus(at)sedu.fi.Mikäli osallistut koulutukseen oppisopimuksella, muista mainita lomakkeen lisätietoihin minkä oppisopimustoimiston kanssa sopimuksesi on tehty!

Jaa sivu: