Takaisin

Vanhustyön erikoisammattitutkinto Ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja (EAT) (verkossa)

Sosiaali- ja terveysala

eKampus
Jatkuva haku
Tutkinto
Verkko-opiskelu
180 osp

Kenelle?

Sinulle, joka toimit vanhustyössä ja kohtaat palveluohjausta tarvitsevia ikääntyneitä ihmisiä sekä heidän läheisiään tai olet palaamassa työhösi hoitajana ja haluat syventää ammattitaitoasi ikääntyneen ihmisen palveluohjaajana.
Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina ja se sisältää itsenäistä työskentelyä, tehtäviä ja verkossa tapahtuvaa oppimista. Opintojen suorittamisen edellytyksenä on tietokone, toimiva nettiyhteys ja kuulokemikrofoni sekä tietotekniset perustaidot. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmassa kartoitetaan opiskelijan tietotekniset valmiudet ja oma näkemys opintojen suorittamisesta verkko-opintoina.

Mitä saat

Ikääntyneen ihmisen palveluohjauksen osaamisalan suorittaneena osaat ohjata ikääntynyttä ihmistä ja hänen läheisiään asioiden hoitamisessa sekä palvelujen tarkoituksenmukaisessa käytössä. Osaat kartoittaa ikääntyneen ihmisen elämänkulun ja toimia erilaisissa vanhustyön ydintyöprosesseissa eettisiä toimintaperiaatteita ja vanhustyötä ohjaavia säädöksiä ja ohjeita noudattaen. Osaat myös ohjata ikääntynyttä ihmistä ja hänen läheisiään teknologian käytössä sekä kertoa teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksista toimintakykyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Saat osaamista ikääntyneiden palvelujen kehittämiseen sekä verkostotyöskentelyn hyödyntämiseen. Valmistuttuasi osaat myös integroida työprosesseihin laadukkaan, tavoitteellisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen kehittämistyön. Saat myös valmiudet arvioida omaa osaamistasi sekä ammatillisia kehittymistarpeitasi. Tutkinto antaa sinulle valmiudet toimia ikääntyneen ihmisen palveluohjauksen asiantuntijana toimimiseen, tutkintonimikkeenä Ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja (EAT)

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia (kts. sisältö tarkemmin). Täytä hakulomake huolellisesti. Ennen opiskelijaksi ottamista, jokaisen hakijan kanssa laadimme henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman.

Hae tähän koulutukseen

Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Tutkintonimikkeen Palveluohjaaja (EAT) saat suorutettuasi koko tutkinnon 180 osp.

Ikääntyneen ihmisen palveluohjauksen osaamisalassa pakolliset tutkinnon osat (90 osp)
Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp
Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa toimiminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat joista voit valita yhteensä 90 osp
Gerontologinen hoitotyö, 60 osp
Ikääntyneen ihmisen elämänhallinassa ja riippuvuuksista irrottautumisessa tukeminen, 30 osp
Ikävalmentajana toimiminen, 60 osp
Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen, 60 osp
Palliatiivinen hoitotyö, 60 osp
Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen, 60 osp
Vanhustyön hyvinvoinnin koordinointi, 30 osp
Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, 30 osp

Oppisopimusopiskelu on maksutonta.
Yksittäisen tutkinnon osan osallistumismaksu 140-170€ riippuen laajuudesta. Koko tutkinnon osallistumismaksu 480€
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea työllisyysrahastosta ammattitutkintostipendiä n. 400 €. Lisätietoja: http://www.tyollisyysrahasto.fi

Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa keskeisenä teemana on oman työn ja vanhustyön kehittäminen, jolloin koulutuksen suorittaminen edellyttää työpaikkaa. Osoitat osaamisesi työpaikalla suoritettavilla näytöillä aidoissa työtehtävissä.

Lisätietoja

opettaja Tiina Kivinummi puh. 040 868 0179
asiakaspalvelusihteeri Tarja Horttana puh. 0406807123

Kysy myös mahdollisuudesta oppisopimukseen:
oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0627

etunimi.sukunimi(at)sedu.fi

Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275
hakijapalvelut(at)sedu.fi

Jaa sivu: