Takaisin

Vanhustyön erikoisammattitutkinto Muistihoitaja (EAT) (verkossa)

Sosiaali- ja terveysala

eKampus
Jatkuva haku
Tutkinto
Verkko-opiskelu
180 osp

Kenelle?

Sinä, joka toimit vanhustyössä muistioireisten tai muistisairaiden ikääntyneiden ihmisten parissa tai olet palaamassa työhösi hoitajana ja haluat syventää ammattitaitoasi. Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisala edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön tasoista osaamista sekä alan työpaikkaa.
Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina ja se sisältää itsenäistä työskentelyä, tehtäviä ja verkossa tapahtuvaa oppimista. Opintojen suorittamisen edellytyksenä on tietokone, toimiva nettiyhteys ja kuulokemikrofoni sekä tietotekniset perustaidot. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmassa kartoitetaan opiskelijan tietotekniset valmiudet ja oma näkemys opintojen suorittamisesta verkko-opintoina..

Mitä saat

Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisalan suorittaneena hoitajana osaat kohdata muistioireisen tai muistisairaan ihmisen ja tukea hänen elämäänsä sekä ohjata hänen läheisiään. Osaat myös kartoittaa ikääntyneen ihmisen elämänkulun ja toimia erilaisissa vanhustyön ydintyöprosesseissa eettisiä toimintaperiaatteita ja vanhustyötä ohjaavia säädöksiä ja ohjeita noudattaen. Osaat tukea muistioireista tai muistisairasta ihmistä ja hänen läheisiään arkiteknologian käytössä sekä kertoa teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksista toimintakykyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Tiedostat myös verkostotyöskentelyn merkityksen ja osaat integroida työprosesseihin laadukkaan, tavoitteellisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen kehittämistyön. Tutkinto antaa sinulle valmiudet toimia muistioireisen tai muistisairaan ikääntyneen ihmisen elämäntukemisen asiantuntijana toimimiseen, tutkintonimikkeenä Muistihoitaja (EAT)

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia (kts. sisältö tarkemmin). Täytä hakulomake huolellisesti. Ennen opiskelijaksi ottamista, jokaisen hakijan kanssa laadimme henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman.

Hae tähän koulutukseen

Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Tutkintonimikkeen Muistihoitaja (EAT) saat suoritettuasi koko tutkinnon 180 osp.

Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisalassa pakolliset tutkinnon osat (120 osp)
Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen 60 osp
Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat joista voi valita yhteensä 60 osp
Gerontologinen hoitotyö, 60 osp
Ikääntyneen ihmisen elämänhallinassa ja riippuvuuksista irrottautumisessa tukeminen, 30 osp
Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen, 30 osp
Ikävalmentajana toimiminen, 60 osp
Palliatiivinen hoitotyö, 60 osp
Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen, 60 osp
Vanhustyön hyvinvoinnin koordinointi, 30 osp
Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, 30 osp

Oppisopimusopiskelu on maksutonta.
Yksittäisen tutkinnon osan osallistumismaksu 140-170€ riippuen laajuudesta. Koko tutkinnon osallistumismaksu 480€
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea työllisyysrahastosta ammattitutkintostipendiä n. 400 €. Lisätietoja: http://www.tyollisyysrahasto.fi

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf

Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa keskeisenä teemana on oman työn ja vanhustyön kehittäminen, jolloin koulutuksen suorittaminen edellyttää työpaikkaa. Osoitat osaamisesi työpaikalla suoritettavilla näytöillä aidoissa työtehtävissä.

Lisätietoja

opettaja Tiina Kivinummi puh. 040 868 0179
asiakaspalvelusihteeri Tarja Horttana puh. 0406807123

Kysy myös mahdollisuudesta oppisopimukseen:
oppisopimus(at)sedu.fi, puh 040 868 0627

etunimi.sukunimi(at)sedu.fi

Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275
hakijapalvelut(at)sedu.fi

Jaa sivu: