Takaisin

Vanhustyön erikoisammattitutkinto Saattohoitaja (EAT) (verkossa)

Sosiaali- ja terveysala

eKampus
Jatkuva haku
Tutkinto
Verkko-opiskelu
180 osp

Kenelle?

Sinulle, joka toimit hoitotyössä ja kohtaat palliatiivista hoitoa- sekä saattohoitoa tarvitsevia asiakkaita sekä heidän läheisiään tai olet palaamassa työhösi hoitajana ja haluat syventää ammattitaitoasi. Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisala edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön tasoista osaamista sekä alan työpaikkaa.
Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina ja se sisältää itsenäistä työskentelyä, tehtäviä ja verkossa tapahtuvaa oppimista. Opintojen suorittamisen edellytyksenä on tietokone, toimiva nettiyhteys ja kuulokemikrofoni sekä tietotekniset perustaidot. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmassa kartoitetaan opiskelijan tietotekniset valmiudet ja oma näkemys opintojen suorittamisesta verkko-opintoina.

Mitä saat

Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalan suorittaneena hoitajana osaat toteuttaa palliatiivista hoitotyötä sekä kohdata palliatiivista hoitoa tarvitsevan ja kuolevan ihmisen sekä hänen läheisensä. Osaat tehdä kokonaisarvion omalla vastuualueellasi palliatiivista hoitotyötä ja saattohoitotyötä varten sekä suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa työryhmässä hoitoa huomioiden ihmisen perustarpeet, sairaudet sekä palliatiivisen tai saattohoidon erityispiirteet ja muun oireenmukaisen ja kokonaisvaltaisen hoidon. Osaat myös arvioida ja kehittää elämän loppuvaiheen hoitoa sekä keskustella kuolevan elämästä ja tukea surun eri vaiheissa hoidettavaa ja hänen läheisiään. Saat myös valmiudet arvioida omia voimavarojasi sekä toimintaasi saattohoitajana. Tutkinto antaa sinulle valmiudet toimia elämän loppuvaiheen hoitotyön asiantuntijana toimimiseen, tutkintonimikkeenä Saattohoitaja (EAT)

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia (kts. sisältö tarkemmin). Täytä hakulomake huolellisesti. Ennen opiskelijaksi ottamista, jokaisen hakijan kanssa laadimme henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman.

Hae tähän koulutukseen

Tutkintonimikkeen Saattohoitaja (EAT) saat suoritettuasi koko tutkinnon 180 osp

Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalassa pakolliset tutkinnon osat (120 osp)
Palliatiivinen hoitotyö, 60 osp
Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen, 60 osp

Gerontologinen hoitotyö, 60 osp
Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen, 30 osp
Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp
Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen, 60 osp
Vanhustyön hyvinvoinnin koordinointi, 30 osp
Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, 30 osp

Oppisopimusopiskelu on maksutonta.
Yksittäisen tutkinnon osan osallistumismaksu 140-170€ riippuen laajuudesta. Koko tutkinnon osallistumismaksu 480€
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea työllisyysrahastosta ammattitutkintostipendiä n. 400 €. Lisätietoja: http://www.tyollisyysrahasto.fi

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf

Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa keskeisenä teemana on oman työn ja vanhustyön kehittäminen, jolloin koulutuksen suorittaminen edellyttää työpaikkaa. Osoitat osaamisesi työpaikalla suoritettavilla näytöillä aidoissa työtehtävissä.

Lisätietoja

opettaja Maarit Hakala puh. 040 830 2286
asiakaspalvelusihteeri Tarja Horttana puh.040 6807123

Kysy myös mahdollisuudesta oppisopimukseen: oppisopimus(at)sedu.fi, puh. 040 868 0627

etunimi.sukunimi(at)sedu.fi

Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275
hakijapalvelut(at)sedu.fi

Jaa sivu: