Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta.
Pakollisten osien aikana saavutat ammatillisen perusosaamisen: osaat tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan. Osaamisalan opinnoissa syvennät valmiuksiasi tukea, ohjata ja hoitaa asiakasta hänen erilaisissa perustarpeissaan.

Valinnainen tutkinnon osa laajentaa osaamistasi mielekkäästi. Lisäksi tutkintoon kuuluvat kaikille perustutkinnoille yhteiset tutkinnon osat (viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen).
Tutkinto on valmis, kun olet suorittanut kaikki viisi tutkinnon osaa sekä yhteiset tutkinnon osat hyväksytysti
Kts. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/tiedot

Tutkintoon kuuluu yksi osaamisala, joka määräytyy työpaikkasi perusteella. Tarjoamme osaamisaloiksi:
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaa,
Vammaistyön osaamisalaa,
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaa JA
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalaa.

Koulutuksen ajankohta: 26.9.2022 – koulutuksen pituus määrittyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Kasvun ja osallisuuden edistäminen (14 pv)
vk 39 26.-28.9.2022
vk 43 24.-27.10.2022
vk 47 21.-24.11.2022
vk 51 19.-21.12.2022

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (16 pv)
vk 4 23.-26.1.2023
vk 8 20.-23.2.2023
vk 12 20.-23.3.2023
vk 16 17.-20.4.2023 (sama sisältö viikon 17 kanssa)
tai
vk 17 24.-27.4.2023 (sama sisältö viikon 16 kanssa)

Osaamisalan opinnot

Valinnaisen tutkinnon osan opinnot

Yhteisten tutkinnon osien opinnot YTO-pajoissa

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta.
Pakollisten osien aikana saavutat ammatillisen perusosaamisen: osaat tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan. Osaamisalan opinnoissa syvennät valmiuksiasi tukea, ohjata ja hoitaa asiakasta hänen erilaisissa perustarpeissaan.

Valinnainen tutkinnon osa laajentaa osaamistasi mielekkäästi. Lisäksi tutkintoon kuuluvat kaikille perustutkinnoille yhteiset tutkinnon osat (viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen).
Tutkinto on valmis, kun olet suorittanut kaikki viisi tutkinnon osaa sekä yhteiset tutkinnon osat hyväksytysti
Kts. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/tiedot

Tutkintoon kuuluu Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala.
Koulutuksen ajankohta 3.10.2022 – koulutuksen pituus määrittyy henkilökohtaisen opetussuunitelman mukaisesti.

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (16 pv)
vk 40 3.-6.10.2022
vk 44 31.10.-3.11.2022
vk 48 28.11.-1.12.2022
vk 2 9.-12.1.2023

Kasvun ja osallisuuden edistäminen (16 pv)
vk 6 6.-9.2.2023
vk 10 6.-9.3.2023
vk 14 3.-6.4.2023
vk 19 8.-11.5.2023

Lisäksi:
Osaamisalan opinnot
Valinnaisen tutkinnon osan opinnot
Yhteisten tutkinnon osien opinnot YTO-pajoissa