Koulutus kestää noin vuoden. Sopivin aika aloittaa on syys-lokakuussa tai tammikuussa.

Voit koostaa opintosi esimerkiksi seuraavista kokonaisuuksista:
• Maatalousalan työtehtävissä toiminen
• Maatalousalan yrittäjänä toimiminen
• Kasvien viljeleminen
• Peltoviljelyn suunnittelu ja kehittäminen

Edellisten ohella voit sisällyttää opintoihisi osia myös muista tutkinnoista. Tavallisia ovat mm. Tuotantoeläinten tilasiemennys tai Naisten konekoulu. Naisten konekoulu sisältää traktorin ym. koneiden käyttöä peltotöissä ja tukee tutkinnon osaa Kasvien viljeleminen. Edelleen on mahdollista ottaa koulutukseen osia myös maatalouden ulkopuolelta kuten rakentamisesta – niin talon rakentamisesta kuin maanrakennustöistäkin – tai hoiva-alalta esim. Green Care toiminnan tueksi. Myös perustutkintoon kuuluvat opinnot esim. maidontuotannosta tai maatalousautomaatiosta ovat valittavissa. Tai virallisemmin sanoen ”…koulutus voi sisältää osia maatalousalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta sekä muista opinnoista, sekä ammatillisista perusopinnoista tai korkeakouluopinnoista”.

Katso Maatalousalan ammattitutkinnon perusteet, maatilan hoitamisen osaamisala: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4914571/reformi/rakenne

Tätä Maatilayrittäjän starttikoulutusta laajempi vaihtoehto on erikoisammattitutkinto Maatilayrittäjän johtamiskoulutus. Johtamiskoulutus sisältää starttikoulutuksen lisäksi muutamia lisäpäiviä ja seminaareja ja talousopetuksessa mennään pidemmälle erityisesti liiketoimintasuunnitelmaa laadittaessa. Katso: https://www.sedu.fi/koulutushaku/koulutus/Maatilayrittajan-johtamiskoulutus-(SPV-koulutus)/l/8847