Koulutus kestää noin vuoden. Syyskuussa 2022 alkava kurssi päättyy elokuussa 2023.

Pakollinen tutkinnonosa:
• Maatalousyrityksen johtaminen

Lisäksi voit koostaa opintosi esimerkiksi seuraavista kokonaisuuksista:
• Maatalousyrityksen brändin rakentaminen
• Maatilan esimiehenä toimiminen
• Peltoviljelyn suunnittelu ja kehittäminen
• Kasvien viljeleminen

Edellisten ohella voit sisällyttää opintoihisi osia myös muista tutkinnoista. Tavallisia ovat mm. Tuotantoeläinten tilasiemennys tai Naisten konekoulu. Naisten konekoulu sisältää traktorin ym. koneiden käyttöä peltotöissä ja tukee tutkinnon osaa Kasvien viljeleminen. Edelleen on mahdollista ottaa koulutukseen osia myös maatalouden ulkopuolelta kuten rakentamisesta – niin talon rakentamisesta kuin maanrakennustöistäkin – tai hoiva-alalta ja yrittäjyydestä. Myös perustutkintoon kuuluvat opinnot esim. maidontuotannosta tai maatalousautomaatiosta ovat valittavissa.

Katso Maatalousalan erikoisammattitutkinnon perusteet, maatilan johtamisen osaamisala: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4914572/reformi/rakenne