Koulutuksen aikana kehität osaamistasi seuraavilla osa-alueilla: Metsän hoito ja hyödyntäminen, Metsätraktorin käyttö, Metsäkoneiden kunnossapito sekä valintasin mukaan Koneellinen puutavaran valmistus, Puutavaran lähikuljetus, Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, Energiapuun jalostus, Metsänhoito- ja maanmuokkauskoneen käyttö, Turvetuotanto.

Opiskella voit joustavasti monimuotokoulutuksena, jolloin lähipäiviä on noin 4 krt/kk.Tämän lisäksi on käytännön koneopetusta n. 4 viikkoa ja työssäoppimista n. 10 viikkoa. Opiskelu suunnitellaan henkilökohtaisten tarpeidesi mukaan. Tarjoamme käyttöösi metsäkonesimulaattorin, hakkuu- ja ajokoneet, muut metsätyövälineet sekä osaavan henkilöstön, joka toimii tukenasi koko opiskeluajan.

Koulutuksessa suoritat pakollisen tutkinnon osat; Metsäalan työtehtävissä toimiminen, Talousmetsien käsitteleminen ja valitset seuraavista kaksi valinnaista tutkinnon osaa; Hakkuukoneella työskenteleminen, Kuormatraktorilla työskenteleminen, Metsänparannuskoneella työskenteleminen, Työkoneen siirtokuljetuksen toteuttaminen, koneellisten metsänhoitotöiden tekeminen, Energiapuun korjuukoneella työskenteleminen ja Kuljetusalan perustason ammattipätevyys.

Opiskelu tapahtuu on pääasiassa käytännön työtehtävissä, kokeneiden kouluttajien yksilöllisessä ohjauksessa. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena eli voit opiskella joustavasti työn ohella. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona käytännön työtehtävissä.

Koulutus toteutetaan kokoaikaisena opiskeluna TAI monimuoto-opetuksena, jolloin lähiopetusjaksoja on 1-3 pv/kk koulutusaiheiden valinnoista riippuen. Lisäksi koulutukseen sisältyy koneharjoitusjaksoja ja itsenäistä opiskelua. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Pakollinen tutkinnon osa
-Metsäalan työtehtävissä toimiminen 20 osp
-Talousmetsien käsitteleminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnonosat 1, josta valitaan yksi
– Hakkuukoneella työskenteleminen, 70 osp
– Kuormatraktorilla työskenteleminen, 70 osp
– Metsänparannuskoneella työskenteleminen, 70 osp

Valinnaiset tutkinnonosat 2, josta valitaan 30 ops
– Energiapuun korjuukoneella työskenteleminen, 30 osp
– Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
– Työkoneen siirtokuljetuksen toteuttaminen, 20 osp
– Tutkinnon osa metsäalan ammattitutkinnon toiselta osaamisalalta, 20-30 osp
– Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 10-30 osp

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Se tehdään tutkinnon perusteiden, opiskelijan aiemman osaamisen, tavoitteiden ja valintojen perusteella. Opiskelu tapahtuu pääasiassa käytännön työtehtävissä, kokeneiden kouluttajien yksilöllisessä ohjauksessa. Koulutus toteutetaan kokoaikaisena opiskeluna tai monimuotokoulutuksena työn ohessa. Lähiopetuspäiviä 60 %, Simulaattoriharjoituksia 20 % ja työpaikalla oppimista 20 %.

Osaaminen arvioidaan työpaikallasi järjestettävissä, käytännön työtehtävissä toteutettavissa näytöissä.