Teoriapainotteinen prosessien ymmärtäminen varastolla
– selkeyttää työntekijöiden ymmärrystä kokonaisuutena prosessista ja omasta roolistaan osana prosessin kulkua
– järjestelmän käytön edut
– ymmärrys siitä, mitä tekee, miksi tekee ja miten tekee
– työn sujuvuus, ei henkilökohtaisen tietämyksen varassa
– yhtenäiset toimintatavat

– Työsuojelun tarkoitus ja käytännön toteutus
– Työsuojelutoiminnan tavoitteet yleisesti
– Vastuut, velvoitteet ja oikeudet
– Työsuojelun toteuttaminen yhteisillä työpaikalla
– Tapaturmien ja ammattitautien torjunta

– Työsuojelun tarkoitus ja käytännön toteutus
– Työsuojelutoiminnan tavoitteet yleisesti
– Vastuut, velvoitteet ja oikeudet
– Työsuojelun toteuttaminen yhteisillä työpaikalla
– Tapaturmien ja ammattitautien torjunta

– Työsuojelun tarkoitus ja käytännön toteutus
– Työsuojelutoiminnan tavoitteet yleisesti
– Vastuut, velvoitteet ja oikeudet
– Työsuojelun toteuttaminen yhteisillä työpaikalla
– Tapaturmien ja ammattitautien torjunta

– Työsuojelun tarkoitus ja käytännön toteutus
– Työsuojelutoiminnan tavoitteet yleisesti
– Vastuut, velvoitteet ja oikeudet
– Työsuojelun toteuttaminen yhteisillä työpaikalla
– Tapaturmien ja ammattitautien torjunta

– Työsuojelun tarkoitus ja käytännön toteutus
– Työsuojelutoiminnan tavoitteet yleisesti
– Vastuut, velvoitteet ja oikeudet
– Työsuojelun toteuttaminen yhteisillä työpaikalla
– Tapaturmien ja ammattitautien torjunta

Koulutus sisältää fyysisen voimankäytön perusteet (6 ot).
Koulutukseen voidaan myös sisällyttää joitain seuraavista lyhytkoulutuksista (EA1, Tulityö, Työturvallisuus, Kaasu, Teleskooppipatukka).

– Työsuojelun tarkoitus ja käytännön toteutus
– Työsuojelutoiminnan tavoitteet yleisesti
– Vastuut, velvoitteet ja oikeudet
– Työsuojelun toteuttaminen yhteisillä työpaikalla
– Tapaturmien ja ammattitautien torjunta

13. – 14.9.2022

VT1 (16h), Hitsatut rakenteet sisältö:
• Silmämääräisen tarkastuksen perusteet
• SFS-EN ISO 17637
• a-mitta ja sen käsitteet
• hitsausvirheiden nimikkeet SFS-EN ISO 6520
• hitsausliitosten mittalaitteet ja mittaus, a-mitta
• hitsausvirheiden raportointi
• hitsausvirheiden syyt ja välttäminen eri hitsausprosesseilla
• hitsausvirheiden väsymiskestävyyteen
• käytännön hitsien tarkastusharjoituksia

16. – 18.11.2022
VT2 (24 h) Monialasektori sisältö:
• Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 5: tarkastus ja testaus
• Metalliset teollisuusputkistot. Osa 5: tarkastus ja testaus
• Ruostumattomien terästen erityisvaatimukset
• Valujen tarkastus ja luokittelu
• Pintakäsittelyn vaatimukset hitsausliitoksille ja terästyölle
• Levyjen tarkastus silmämääräisesti.
• Käytännön harjoitukset