– Ensiapua vaativan tilanteen tunnistaminen ja hätäpuhelu
– Tajuttomuuden tunnistaminen ja ensiapu
– Painelu-puhalluselvytys sekä neuvova defibrillaattori
– Vierasesine hengitysteissä
– Verenkierron häiriötila
– Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
– Tapaturmien ehkäisy

– Ensiapua vaativan tilanteen tunnistaminen ja hätäpuhelu
– Tajuttomuuden tunnistaminen ja ensiapu
– Painelu-puhalluselvytys sekä neuvova defibrillaattori
– Vierasesine hengitysteissä
– Verenkierron häiriötila
– Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
– Tapaturmien ehkäisy

Sisältö
– toiminta auttamistilanteessa
– tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
– painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan sydäniskurin käyttö
– tukehtumassa olevan henkilön ensiapu
– raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
– sokki
– tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
– tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
– nivelvammojen ja murtumien ensiapu
– muut tapaturmat (sähköisku, silmävamma, nenäverenvuoto, pään vamma)
– myrkytyksien ensiapu
– tapaturmien ehkäisy
– terveyden edistäminen
– henkinen ensiapu
– tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia.

Rasti 1 (10 hlöä/kesto 45 min.)
Hengityksen hallinta (happiturvallisuus, happimaskit, viikset, maski, hengityspalje, iGel sekä intubaatio)

Rasti 2 (10 hlöä/kesto 45 min.)
Toiminta hätätilanteessa, 112, tajuton, eloton, sydäniskuri (AED=puoliautomaattinen)

• auttamisen toimintajärjestys
• hätäilmoitus
• tajuton
• eloton (+sydäniskuri)
• tukehtuminen
• suuri verenvuoto
• verenvuodon erityistilanteet
• sokki
• kohdennettu lisäosio esim. adrenaliinikynän käyttö
• loppuharjoituksia (simulaatio ja/tai taitopaja)

• auttamistoiminta tapaturmassa tai sairauskohtauksessa
• tajuttomalle annettava ensiapu
• perusselvitys: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys, tajuttomuus
• verenkierron häiriötila, sokki sekä defibrilaattorin käyttö
• vieras esine hengitysteissä
• verenvuodon tyrehdyttäminen
• tapaturmien ehkäisy
• akuuttihoidollinen osio (akuuttihoidon lainsäädäntö, viranomaisyhteistyö, ISBAR raportointitapa,
• vammautuneen ja sairastuneen ensiarvio sekä tarkennettu tilanarvio)
• akuuttihoidollisia simulaatioharjoituksia

• auttamisen toimintajärjestys
• hätäilmoitus
• tajuton
• eloton (+sydäniskuri)
• tukehtuminen
• suuri verenvuoto
• verenvuodon erityistilanteet
• sokki
• kohdennettu lisäosio esim. adrenaliinikynän käyttö
• loppuharjoituksia (simulaatio ja/tai taitopaja)

• auttamistoiminta tapaturmassa tai sairauskohtauksessa
• tajuttomalle annettava ensiapu
• perusselvitys: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys, tajuttomuus
• verenkierron häiriötila, sokki sekä defibrilaattorin käyttö
• vieras esine hengitysteissä
• verenvuodon tyrehdyttäminen
• tapaturmien ehkäisy
• akuuttihoidollinen osio (akuuttihoidon lainsäädäntö, viranomaisyhteistyö, ISBAR raportointitapa,
• vammautuneen ja sairastuneen ensiarvio sekä tarkennettu tilanarvio)
• akuuttihoidollisia simulaatioharjoituksia

• auttamistoiminta tapaturmassa tai sairauskohtauksessa
• tajuttomalle annettava ensiapu
• perusselvitys: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys, tajuttomuus
• verenkierron häiriötila, sokki sekä defibrilaattorin käyttö
• vieras esine hengitysteissä
• verenvuodon tyrehdyttäminen
• tapaturmien ehkäisy
• akuuttihoidollinen osio (akuuttihoidon lainsäädäntö, viranomaisyhteistyö, ISBAR raportointitapa,
• vammautuneen ja sairastuneen ensiarvio sekä tarkennettu tilanarvio)
• akuuttihoidollisia simulaatioharjoituksia

• auttamistoiminta tapaturmassa tai sairauskohtauksessa
• tajuttomalle annettava ensiapu
• perusselvitys: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys, tajuttomuus
• verenkierron häiriötila, sokki sekä defibrilaattorin käyttö
• vieras esine hengitysteissä
• verenvuodon tyrehdyttäminen
• tapaturmien ehkäisy
• akuuttihoidollinen osio (akuuttihoidon lainsäädäntö, viranomaisyhteistyö, ISBAR raportointitapa,
• vammautuneen ja sairastuneen ensiarvio sekä tarkennettu tilanarvio)
• akuuttihoidollisia simulaatioharjoituksia