Työhyvinvoinnista ja jaksamisesta kiinnostuneille / tarvitseville. Koulutuksessa käsitellään kuljettajan
työkyvyn ylläpitämistä ja työssä jaksamista. Koulutuspäivän päätteeksi suoritetaan UKK-kävelytesti noin 2 km.

Koulutusohjelma on hyväksytty kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyysjatkokoulutuspäiväksi.

Koulutuksessa käytetään Liikenteen turvallisuusvirastossa hyväksyttyä ohjelmaa.

Työturvallisuus yhteisillä työpaikoilla, tapaturmien torjunta, yleisohjeet, keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta, yhteistoiminta ja onnettomuustilanteissa toimiminen, yhteenveto ja työturvallisuuskorttikoe.

Koulutuksessa käytetään Liikenteen turvallisuusvirastossa hyväksyttyä ohjelmaa TRAFICOM/439311/05.03.07/2021

– Toiminta onnettomuustilanteessa
– Peruselintoimintojen tarkistaminen
– Elvytysharjoituksia
– Suuret verenvuodot, sokin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy

Koulutuksessa käytetään Liikenteen turvallisuusvirastossa hyväksyttyä ohjelmaa, dnro TRAFI/5162/05.03.07/2014

Työturvallisuus yhteisillä työpaikoilla, tapaturmien torjunta, yleisohjeet, keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta, yhteistoiminta ja onnettomuustilanteissa toimiminen, yhteenveto ja työturvallisuuskorttikoe.

Koulutuksessa käytetään Liikenteen turvallisuusvirastossa hyväksyttyä ohjelmaa TRAFICOM/439311/05.03.07/2021

Mitä elintarvikehygieenisellä osaamisella tarkoitetaan ja ketä se koskee ja miten hygieniatesti suoritetaan? Elintarvikelainsäädäntö ja viranomaisvalvonta tavarakuljetuksissa. Ruokamyrkytykset ja niiden ehkäiseminen; hygieeniset työtavat kuorma-autonkuljettajan työssä. Mikrobiologian perusteet;
yleistä mikrobiologiasta, fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset vaaratekijät ja niiden ehkäisy
kuljettajan työssä. Omavalvonta ja työntekijän henkilökohtainen hygienia; kuljettajan puhtaus,
kuljetuskaluston sisä- ja ulkopuolinen puhtaus, puhtaanapito ja jätehuolto. Ryhmätyö päivän aiheista; kuormatilan valmistelu, sen puhtaus ja esijäähdytys, esteetön ilmankierto, lastaus, jakelu/purku.

Koulutuksessa käytetään Liikenteen turvallisuusvirastossa hyväksyttyä ohjelmaa.

Työturvallisuus yhteisillä työpaikoilla, tapaturmien torjunta, yleisohjeet, keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta, yhteistoiminta ja onnettomuustilanteissa toimiminen, yhteenveto ja työturvallisuuskorttikoe.

Koulutuksessa käytetään Liikenteen turvallisuusvirastossa hyväksyttyä ohjelmaa TRAFICOM/439311/05.03.07/2021

Pakolliset osiot:
– Ympäristövastuullinen toiminta
– Ympäristövastuullisuuden kehittäminen
– Jätteiden käsittely
Valinnaiset osiot:
– Energiatehokas työkoneiden käyttö
– Energiatehokkuus teollisuudessa
– Ennakoiva huolto
– Kemikaalien hallinnointi
– Materiaalitehokkuus
– Polttonesteen säilytys maastossa
– Polttonesteen tiekuljetus
– Sidosryhmien vaatimukset
– Toiminta hätätilanteissa
Käytännönharjoitus/esittely
Koe

Koulutuksessa käytetään Liikenteen turvallisuusvirastossa hyväksyttyä ohjelmaa, dnro TRAFI/41610/05.03.07/2018.

Työturvallisuus yhteisillä työpaikoilla, tapaturmien torjunta, yleisohjeet, keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta, yhteistoiminta ja onnettomuustilanteissa toimiminen, yhteenveto ja työturvallisuuskorttikoe.

Koulutuksessa käytetään Liikenteen turvallisuusvirastossa hyväksyttyä ohjelmaa TRAFICOM/439311/05.03.07/2021

Työturvallisuus yhteisillä työpaikoilla, tapaturmien torjunta, yleisohjeet, keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta, yhteistoiminta ja onnettomuustilanteissa toimiminen, yhteenveto ja työturvallisuuskorttikoe.

Koulutuksessa käytetään Liikenteen turvallisuusvirastossa hyväksyttyä ohjelmaa TRAFICOM/439311/05.03.07/2021

Ennakoiva ajaminen, ajovalmius, ajoneuvon/yhdistelmän kunto ja massa, ajoneuvon/yhdistelmän kuljettaminen, taloudellinen ajaminen ja vaaratilanteessa toimiminen. Koulutus toteutetaan teoriakoulutuksena.

Koulutuksessa käytetään Liikenteen turvallisuusvirastossa hyväksyttyä ohjelmaa, dnro TRAFI/346549/05.03.07/2017.