Brainstorming with the sales team to develop, refine and practice the most effective sales arguments and messages in either written or oral form. This training should heighten the performance of sales professionals. Could your company do with more sales?

A personal English Coach provides the support and development specific to your needs and skills. Training is strongly focused on when and how you need to use English, to help your work be as productive and easy as possible.

Käännöspalvelu suomenkielestä englantiin. Tarjoamme käännöstyön tekemistä markkinointimateriaaleihin ja erilaisiin esityksiin kuten internet-sivut, esitteet ja mainosmateriaalit.

Luo organisaatiollesi sanastopankki henkilöstön käyttöön, nopeuttamaan ja tehostamaan työntekoa englanninkielellä. Sanasto- ja fraasipankkia voi käyttää esimerkiksi tarjousten tekemiseen ja sähköpostien laatimiseen englannin kielellä.