Ravintola- ja catering-alan perustutkinto odottaa hyviä vuorovaikutustaitoja, kyky ja halu toimia erilaisten ihmisten kanssa sekä positiivista asennetta erilaisiin työtehtäviin. Kädentaidot, luovuus, ripeys ja järjestelmällisyys ovat hyviä ominaisuuksia, joita pääset kehittämään opiskelun aikana. Yrittäjämäinen asenne vie pitkälle.

Jos olet hyvä tyyppi; ripeä, järjestelmällinen, joustava ja kiinnostunut ruoanvalmistuksesta ja asiakaspalvelusta, kokin työ voi olla sinun juttusi. Kokkina voit toimia erilaisilla liikeideoilla toimivissa erikokoisissa ammattikeittiöissä esim. koulut ja palvelukeskukset, ravintolat, sairaalat, ravintokeskukset, pikaruokapaikat, liikenneasemat, kahvilat sekä juhla- ja pitopalveluyritykset. 

Ravintola- ja catering-alan opinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä ja kestävät n. 3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Hyviä tekijöitä tarvitaan maukkaalla alalla. Opit suunnittelemaan, valmistamaan ja laittamaan esille houkuttelevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruokavaliot huomioiden. Ruokamaakuntamme korostaa Pellolta pöytään -ketjua, joten lähi- ja luomuruoalla on suuri merkitys. Se lisää opiskelun tarpeellisuutta, osaamisen laajentamista ja syventämistä.  

Opiskelu painottuu käytännön tekemiseen, esim. päivittäin valmistetaan ja tarjoillaan lounas aidoissa asiakastilanteissa, opiskelijat osallistuvat erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen koulussa tai asiakkaan tiloissa. Tapahtumia on myös iltaisin ja viikonloppuisin, mikä on ammattialalle tyypillistä.  

Opinnot sisältävät muun muassa hygienia-, ravitsemus-, erityisruokavalio-, tietotekniikka-, kustannus- ja palveluosaamisen koulutuksen. Itsenäinen työ ja oma-aloitteisuus ja toisaalta ryhmässä toimiminen sekä vuorovaikutus ja vastuullisuus korostuvat kokin opinnoissa ja työssä. 

Lue miten Sedusta valmistuneet kokit Ville, Eero ja Arttu miettivät opiskeluajastaan: https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tarinoita-Sedusta/Kokit_Ville_Eero_Arttu

Tutkinto muodostuu tutkinnon osista.

Ammatillisia opintoja tehdään yhteensä 145 osp:
– Ravitsemispalveluissa toimiminen 20 osp (pakollinen tutkinnon osa)

Ruokapalvelun osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 65 osp:
– Lounasruokien valmistus 40 osp
– Annosruokien valmistus 25 osp

Lisäksi valinnaisia tutkinnon osia mm. Á la carte -ruoanvalmistus, Suurkeittiön ruokatuotanto, Tilaus- ja juhlaruokien valmistus, yritystoiminnan suunnittelu 

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp):
– viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
– matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
– yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Asiakaspalvelun osaamisalalle, tarjoilijakoulutukseen on kaikkien Sedun toimipisteiden opiskelijoilla mahdollisuus hakeutua. Asiakaspalvelun opetus toteutetaan Seinäjoella Törnäväntiellä. 

Tutustu tarkemmin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221360/reformi/rakenne  

Suoritat lähihoitajatutkinnon kaksi pakollista osaa: Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Niiden aikana saavutat ammatillisen perusosaamisen: osaat tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan.

Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen –osaamisalan kautta saat valmiudet tukea, ohjata ja hoitaa vanhusta hänen erilaisissa perustarpeissaan niin kotona kuin asumispalveluyksikössä. Osaat työskennellä ikääntyneen voimavaroihin keskittyen, myönteisen vanhuskäsityksen mukaisesti. Osaat arvioida ikääntyneen terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä suunnitella ja toteuttaa osallisuutta edistävää hoitotyötä. Osaat huomioida potilasturvallisuuden, sekä toimia aseptisesti ja ergonomisesti oikein. Lisäksi osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa ja olet kiinnostunut kehittämään omaa ammattitaitoasi elinikäisen oppimisen mukaisesti.

Lisäksi suoritat Yhteiset tutkinnon osat ja Valinnaisen tutkinnon osan. Ne / niistä osa voidaan myös tunnustaa aikaisemmista opinnoistasi, mikä lyhentää opiskeluaikaasi.
Tutkinto on valmis, kun kaikki opinnot ja näytöt on suoritettu hyväksytysti.
Katso tutkinnon perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua. Opetuksettomia jaksoja ovat: heinäkuussa yhtäjaksoinen 20 päivää, viikot 9 ja 42, sekä joulu.

Suoritat lähihoitajatutkinnon kaksi pakollista osaa: Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Niiden aikana saavutat ammatillisen perusosaamisen: osaat tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan.

Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen –osaamisalan kautta saat valmiudet tukea, ohjata ja hoitaa vanhusta hänen erilaisissa perustarpeissaan niin kotona kuin asumispalveluyksikössä. Osaat työskennellä ikääntyneen voimavaroihin keskittyen, myönteisen vanhuskäsityksen mukaisesti. Osaat arvioida ikääntyneen terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä suunnitella ja toteuttaa osallisuutta edistävää hoitotyötä. Osaat huomioida potilasturvallisuuden, sekä toimia aseptisesti ja ergonomisesti oikein. Lisäksi osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa ja olet kiinnostunut kehittämään omaa ammattitaitoasi elinikäisen oppimisen mukaisesti.
Lisäksi suoritat Yhteiset tutkinnon osat ja Valinnaisen tutkinnon osan. Ne / niistä osa voidaan myös tunnustaa aikaisemmista opinnoistasi, mikä lyhentää opiskeluaikaasi.
Tutkinto on valmis, kun kaikki opinnot ja näytöt on suoritettu hyväksytysti.
Katso tutkinnon perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua. Opetuksettomia jaksoja ovat: heinäkuussa yhtäjaksoinen 20 päivää, viikot 9 ja 42, sekä joulu.

Viekö tekniikka mennessään? Oletko tarkan työn tekijä ja innostut uuden oppimisesta? Tykkäätkö matematiikasta? Jos vielä ajattelet loogisesti ja mietit työturvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta, sähkö- ja automaatioala tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittyä todelliseksi tekijäksi.

– Ähtärissä sähköasentajaksi
– Kurikassa sähköasentajaksi
– Lapualla sähkö- ja automaatioasentajaksi
– Seinäjoella Törnäväntiellä automaatioasentajaksi ja / tai sähköasentajaksi

Sähköasentaja

Sähköasentaja tekee töitä sähköurakointiyrityksissä ja tekee rakennuskohteiden sähkö-, tele- ja LVI-järjestelmien asennustyöt. Sähköasentajia tarvitsevat sähkön tuotanto- ja jakelulaitokset, teollisuuslaitokset, sairaalat. Työtehtävät vaihtelevat työpaikan mukaan, esim. sähköasentaja voi tehdä sähköasema-asennuksia, ilmajohto- ja maakaapelitöitä, ohjaus- ja suojausjärjestelmien asennuksia, tuotannon ohjaus- ja valvontajärjestelmiä. Sähköasentajia toimii myyntitehtävissä ja tietenkin itsenäisinä yrittäjinä.

Sähkö- ja automaatioalan opinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Opinnot kestävät n. 3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
Opit lukemaan sähköpiirustuksia, asentamaan sähkölaitteita ja -verkkoja suunnitelmien mukaisesti ja noudattamaan sähkötyöturvallisuutta.

Sähköasentajan opintoihin kuuluu
– pienkiinteistöjen ja kiinteistöjen sähköasennuksia
– rakennusautomaatiota
– teollisuuden sähkö- ja automaatioasennuksissa ohjelmoitavan logiikan (PLC) käyttö sekä taajuusmuuttaja- ja sähkömoottoriasennuksia
– sähkön tuotantoa ja siirtoa sekä aurinkosähköjärjestelmiä
– sähkölaitteistojen ja -järjestelmien asennukset ja valaistustekniikan osaaminen sekä käyttöönotto ja opastus
– pienjänniteverkostoasennustöissä (<1kV), pylväs-, ilmajohto- ja maakaapeliasennukset

Valinnaisissa tutkinnon osissa:
Ähtäri: Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät

Katso, miten Niklas kuvaa opiskeluaan sähkö- ja automaatioalalla https://youtu.be/ClYBZKMuTxM

Opintojen rakenne
– pakolliset tutkinnon osat 105 osaamispistettä:

– Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen 30 osp
– sähköasentaja: Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset, 45 osp
– valinnaiset tutkinnon osat 40 osp

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp):
– viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
– matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
– yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lähihoitajan työ on asiakas- ja potilastyötä lähellä hoidettavaa ja hänen läheisiään. Keskeistä lähihoitajan ammattitaidossa ovat vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot. Lähihoitajalla on hyvä terveys ja halua huolehtia omasta toimintakyvystään ja työhyvinvoinnistaan. Työskentelyn ydin on asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen.

Haet Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon. Sedussa sosiaali- ja terveysalalle järjestetään soveltuvuuskoe.

Katso, mitä Lyylistiina kertoo soveltuvuuskokeista https://youtu.be/u9AnC1c75eI

Riina-opo kuvaa, mitä kannattaa alalla ottaa huomioon https://youtu.be/dw-Z7ZXMqU4

Lähihoitaja toimii hoito- ja huolenpitotehtävissä erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköissä moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Työpaikkoina voivat olla mm. asiakkaan koti, päiväkoti, terveyskeskus, palvelukeskus, asuntola, lastensuojelu, sairaala, päihde- tai mielenterveysyksikkö ja hoivakoti.

Lähihoitaja tarvitsee monipuolisen tietoperustan, jota soveltaa työssään. Ennen osaamisalan opintoja opiskelija suorittaa kaksi pakollista ammatillista tutkinnon osaa, minkä jälkeen hän siirtyy osaamisalan opintoihin.

Sedu Ähtäri ja mahdolliset osaamisalat – vuosittain Ähtärissä alkaa 2–3 osaamisalaa:
– Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
– Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
– Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Opiskelija voi hakea osaamisalaan mihin tahansa Sedun lähihoitajakoulutusta järjestävään toimipisteeseen.

Sosiaali- ja terveysalan opinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Opinnot kestävät n. 3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Jokainen lähihoitajaopiskelija suorittaa ensin kaksi pakollista tutkinnon osaa Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) ja Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (30 osp) ja siirtyy sitten osaamisalaopintoihin (75 osp).

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan opinnoissa opiskelija syventyy

-ikääntyneiden palveluihin
-ikääntymismuutoksiin, sairauksiin, lääkehoitoon, kotihoitoon ja saattohoitoon
-voimavaralähtöiseen, kuntouttavaan vanhustyöhön, toiminnallisuuteen ohjaamiseen ja mielekkään elämän edistämiseen
-asiakasturvallisuuteen ja ergonomiaan
-ravitsemukseen ja suunhoitoon.
Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Kotihoidossa toimiminen 40 osp
Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan opinnoissa keskeistä:
-lasten hoito, kasvatus ja ohjaus varhaislapsuudessa, kouluiässä ja nuoruudessa
Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opinnoissa opiskelija syventyy
-sairaanhoito- ja huolenpitotyön syventämiseen elämänkaaren eri vaiheissa
-asiakkaan hoitotyöhön tämän kotona
-akuutteihin ja erityisiin hoitotilanteisiin laitosympäristöissä ja asiakkaan kotona
-terveyden edistämiseen
-ravitsemukseen
-mielenterveystyöhön
-lääkehoitoon.

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Kotihoidossa toimiminen 40 osp
Sairaanhoitotyössä toimiminen 35 osp

Simulaatio on vahvasti läsnä opinnoissa, tekniikka mm. AgeMan auttaa, jotta asiakkaan tila tulisi tutummaksi. Kurkkaa https://youtu.be/7vo4dgkSfbU

Seuraa IG-kanavaa @sedulahihoitaja 

Lähihoitajan opinnot:
Ammatilliset tutkinnon osat:

1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp (pakollinen tutkinnon osa)
2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp (pakollinen tutkinnon osa)
3. Osaamisala 75 osp:
– Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
– Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
– Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
– Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
– Suunhoidon osaamisala
– Vammaistyön osaamisala
4. Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp mm. äidinkieltä, matematiikkaa, vieraita kieliä
– viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
– matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
– yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Ks. tutkinnon rakenne https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot

   

Rakennusalalla on vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät ja työllisyysnäkymät ammattitaitoiselle tekijälle ovat hyvät. Tarvitset kädentaitoa, kykyä toimia tiimissä ja fyysistä ja psyykkistä paineen sietokykyä. Yrittäjämäinen asenne on myös eduksi.

Talonrakentajana voit toimia kirvesmiehen, muurarin, laatoittajan (mm. vesieristys), betoniraudoittajan, betonityöntekijän, massiivipuurakentajan ja elementtirakentajan työtehtävissä.

Sedussa pääset työsalista työmaalle ja rakennat omakotitaloa opettajan ja ammattiohjaajan ohjauksessa. Työt suunnitellaan niin, että sähköasentajaopiskelijat ja putkiasentajaopiskelijat pääsevät tekemään oman osuutensa sovitun aikataulun mukaisesti. Maalariopiskelijat viimeistelevät Sedun omakotitalot Seinäjoella ja Lapualla. Katso, miltä työmaalla näyttää https://youtu.be/teMRZVma_s4

Opinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Opinnot kestävät n. 3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen aikana opiskelet mm. rakentamisen työmenetelmien hallintaa, rakennuspiirustusten lukutaitoa, rakennusmateriaalien tuntemusta, rakentamiseen liittyvien käsityökalujen käyttöä, rakentamisessa tarvittavien sähkötyökalujen käyttöä ja toimimista rakennustyömailla turvallisuusmääräysten mukaan.

Tutkinto muodostuu tutkinnon osista. Ammatillisia opintoja tehdään yhteensä 145 osp ja yhteiset tutkinnon osia (35 osp):
– viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
– matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
– yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp:
– pakollinen tutkinnon osa Rakennustyömaalla toimiminen 25 osp
Talonrakennuksen osaamisala:
– pakolliset tutkinnon osat Perustusvaiheen työt 25 osp ja Runkovaiheen työt 30 osp
Valinnaisia tutkinnon osia mm. Laatoitus, Sisävalmistusvaiheen työt

Tutustu Ollin tarinaan: https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tarinoita-Sedusta/Talonrakentaja-Olli—tyon-paivana-syntynyt

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Kotihoidossa toimiminen 40 osp
Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Työtehtävät
• Ikääntyvien hoitaminen ja kuntoutus kotihoidossa, palvelu- ja pienkodeissa, päivätoiminnassa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla
• ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen ja kannustaminen arjessa selviytymiseen
• ikääntyneen lääkehoidosta ja hyvästä ravitsemuksesta huolehtiminen

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp

Työtehtävät
• eri-ikäisten, sekä erityistä tukea tarvitsevien ja sairaiden lasten ja nuorten hoito, kasvatus ja ohjaus esim. päiväkodeissa, kouluissa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa, lastensuojeluyksiköissä, perhe- ja nuorisotyössä
• perheiden ohjaus yhteiskunnan tarjoamien palveluiden ja tukitoimien hyödyntämisessä
• lasten ja nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Kotihoidossa toimiminen 40 osp
Sairaanhoitotyössä toimiminen 35 osp

Työtehtävät
• perushoitoa ja huolenpitoa asiakkaan tarpeiden mukaisesti kuntoutumista edistäen
• asiakkaan hoidon ja huolenpidon suunnittelu, toteutus ja arviointi mm. perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa vuodeosastoilla tai poliklinikoilla, palvelukodissa ja kotihoidossa tai kotisairaalassa
• lääkehoito ja lääkkeiden vaikutusten seuranta sekä asiakkaan avustaminen ja ohjaaminen arjen toiminnoissa ja ravitsemuksessa

Oletko asiakaspalvelutaitoinen luova tyyppi, jolla on pitkä pinna? Haaveiletko innostavasta opiskelupolusta, joka sisältää reissuja, kieliä ja kulttuuria matkailualan käytännön töitä unohtamatta?

Matkailualan perustutkinto antaa sinulle monipuoliset valmiudet työskennellä matkailu-, majoitus-, tapahtuma- tai ohjelmapalveluissa erilaisissa työympäristöissä. Opit markkinoimaan, myymään, tuotteistamaan ja toteuttamaan erilaisia matkailutuotteita ja -palveluja.

Sedussa voit valmistua matkailupalvelujen tuottajaksi Lapuan ja Ähtärin opetuspisteistä.

Matkailualan koulutuksesta valmistuttuasi voit toimia asiakaspalvelu-, myynti- ja markkinointi- tai neuvonta- ja opastustehtävissä. Tyypillisiä työpaikkoja ovat esimerkiksi hotellit, loma- ja mökkikylät, maaseutumatkailuyritykset, matkailuinfot, ohjelmapalveluyritykset, messu- ja kongressiyhtiöt, matkailukeskukset, eläin- ja huvipuistot, ravintolat, kahvilat ja baarit.

Matkailualan opinnot ovat käytännönläheistä opiskelua. Opintojen aikana toteutetaan erilaisia projekteja matkailualan yritysten ja toimijoiden kanssa sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkaille. Toimitaan vierailuisäntinä asiakasryhmille, messuesittelijöinä messuilla ja tapahtumissa erilaisissa työtehtävissä. Lisäksi vieraillaan matkailualan yrityksissä tutustumassa matkailualan työtehtäviin. Koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Opinnot kestävät n. 2-3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Aiempien opintojesi tai hankkimasi työkokemuksen perusteella opintoaikasi voi olla lyhyempi. 

Katso, miten matkailupalvelujen tuottajaksi valmistunut Julia Roumio kuvaa alan töitä: https://youtu.be/Lt5OfgUu5FM

Kurkkaa, miten matkailupalvelujen tuottajaksi valmistunut Merja Puntala päätyi congress- ja VIP-koordinaattoriksi:
https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tarinoita-Sedusta/Merja-palvelee-asiakkaita-Helsinki-Vantaalla

Katso video: Matkailualan opiskelua Sedussa https://youtu.be/WMexpbDqans

Matkailualan perustutkinto (Ähtäri)
– Matkailualan asiakaspalvelu
– Matkailupalvelujen toteuttaminen
– monipuolinen valinnaisten tutkinnon osien tarjonta: Majoituspalvelut, Matkailupalvelujen tuotteistaminen, Rakennelmien valmistus ja kunnossapito, Retki- ja luontoruokailupalvelut, Huippuosaajana toimiminen, Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, Yrityksessä toimiminen, Yritystoiminnan suunnittelu

Voit suorittaa myös muita valinnaisia tutkinnon osia oman kiinnostuksesi mukaan työelämälähtöisesti opiskellen. Matkailualan työssä tarvittavat korttikoulutukset (esim. hygieniapassi, anniskelupassi ja EA1) opiskelet kätevästi ammattiopintojen ohessa.

Tutustu tarkemmin:  https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4038059

Haluatko tehdä tarkkaa työtä koneiden kanssa teknologiateollisuudessa? Kone- ja tuotantotekniikka on hyvä ala niin tytöille kuin pojille, kunhan olet kiinnostunut teknisistä töistä ja metallialasta. 3D-mallinnus kuuluu ensimmäisen vuoden opintoihin. Siitä kappaleen tekeminen alkaa! Sedulla on hyvät yhteydet teollisuuteen, ja osa opetuksesta tapahtuu yhteistyössä yritysten kanssa.

Koneistajaksi Ähtärissä:

Valmistat mittatarkkoja koneiden ja laitteiden osia, ja laadukas lopputulos vaatii sinulta tinkimätöntä omavalvontaa. Valmistat osia työpiirustusten mukaisesti. Lastuavat työstömenetelmät (sorvaaminen, jyrsiminen, hionta, NC-koneistus) tulevat tutuiksi. Työskentelet pääosin tietokoneohjatuilla CNC-työstökoneilla, kuten sorveilla ja työstökeskuksilla. Opiskelussa pääpaino on käytännön tekemisessä. Kone- ja tuotantotekniikan osaajat sijoittuvat alueella hyvin työelämään.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto-opinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Opinnot kestävät n. 3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Opintojen alussa opiskellaan perusteet asennuksesta, automaatiosta, koneistuksesta, levytöistä, hitsauksesta, CAD suunnittelusta, CNC-käyttöisistä koneista ja NC-ohjelmoinnista. Näin kaikki opiskelijat saavat kuvan siitä, mitä opintoihin kuuluu ja mihin työtehtäviin ne johtavat. Opiskelija valitsee osaamisalansa perusteiden jälkeen.

Seuraa Sedun opiskelijoiden tekemistä Rastaantaipaleella https://youtu.be/JqhsZRogu9A

Kurkkaa alan yritykseen https://youtu.be/3zxK3tFUB0c

Sami harrastaa autoja, opiskeli Sedussa koneistajaksi, jatkoi insinööriksi – katso, millaista työtä hän tekee https://youtu.be/KC0qPaKfcCc

Sedu Ähtärissä voit valita seuraavista:

– tuotantotekniikan osaamisala, koneistaja
– tuotantotekniikan osaamisala, levyseppähitsaaja

Tuotantotekniikan osaamisalalla koneistaja oppii valmistamaan mittatarkkoja koneiden ja laitteiden osia lastuavilla työmenetelmillä (sorvaaminen, jyrsiminen, hionta, NC-koneistus). Opit tietokoneavusteista cad/cam-suunnittelua ja -valmistusta. Koneistaja työskentelee pääosin tietokoneohjatuilla CNC-työstökoneilla (sorvit, työstökeskukset).

Opintojen rakenne

Tutkinto muodostuu tutkinnon osista.
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp, pakolliset tutkinnon osat 35 osaamispistettä:
– Valmistustyötehtävissä toimiminen 25 osp
– Asennus- ja automaatiotyöt 10 osp

Tuotantotekniikan osaamisala, koneistaja 110 osp

– Koneistus 30 osp
– valinnaiset tutkinnon osat 80 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
– viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
– matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
– yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Ks. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855075/reformi/tiedot

Sedulla on hyvät yhteydet teollisuuteen, ja osa opetuksesta tapahtuu yhteistyössä yritysten kanssa.

Sedussa robotiikkaa käytetään kappaleenkäsittelyyn, kokoonpanoon, hitsaukseen.

Haluatko tehdä tarkkaa työtä koneiden kanssa teknologiateollisuudessa? Kone- ja tuotantotekniikka on hyvä ala niin tytöille kuin pojille, kunhan olet kiinnostunut teknisistä töistä ja metallialasta. 3D-mallinnus kuuluu ensimmäisen vuoden opintoihin. Siitä kappaleen tekeminen alkaa! Sedulla on hyvät yhteydet teollisuuteen, ja osa opetuksesta tapahtuu yhteistyössä yritysten kanssa.

Levyseppähitsaajaksi Ähtärissä:

Kun opiskelet levyseppähitsaajaksi, voit päästä monipuolisiin tehtäviin osavalmistuksesta kokoonpanoon. Opit hitsaamaan, tekemään levytöitä ja erilaisia teräsrakennetöitä. Osaat valmistaa mittatarkkoja koneiden ja laitteiden osia. Alan keskeistä osaamista ovat laadunvalvontaan liittyvät konepajatekniset mittaukset ja mittalaitteiden kalibroinnit. Opiskeluaikana opit, kunhan olet kiinnostunut ja haluat kehittää käden taitoja ja tarkkuutta. Opiskelussa pääpaino on käytännön tekemisessä. Kone- ja tuotantotekniikan osaajat sijoittuvat alueella hyvin työelämään.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto-opinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Opinnot kestävät n. 3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Opintojen alussa opiskellaan perusteet asennuksesta, automaatiosta, koneistuksesta, levytöistä, hitsauksesta, CAD suunnittelusta, CNC-käyttöisistä koneista ja NC-ohjelmoinnista. Näin kaikki opiskelijat saavat kuvan siitä, mitä opintoihin kuuluu ja mihin työtehtäviin ne johtavat. Opiskelija valitsee osaamisalansa perusteiden jälkeen.

Seuraa Sedun opiskelijoiden tekemistä Rastaantaipaleella https://youtu.be/JqhsZRogu9A

Kurkkaa alan yritykseen https://youtu.be/3zxK3tFUB0c

Sami harrastaa autoja, opiskeli Sedussa koneistajaksi, jatkoi insinööriksi – katso, millaista työtä hän tekee https://youtu.be/KC0qPaKfcCc

Sedu Ähtärissä voit valita seuraavista:

– tuotantotekniikan osaamisala, koneistaja
– tuotantotekniikan osaamisala, levyseppähitsaaja

Tuotantotekniikan osaamisalalla levyseppähitsaaja oppii valmistamaan mittatarkkoja koneiden ja laitteiden osia, levy- ja teräsrakenteita tai pääsee työskentelemään eri hitsaustehtäviin. Opit hitsaamaan käsin ja robotilla, tekemään levytöitä, käyttämään CNC-levytyökoneita, toimimaan teräsrakentamisen parissa. Voit suorittaa kansainvälisen hitsaajatutkinnon (IW-pienahitsaaja).

Opintojen rakenne

Tutkinto muodostuu tutkinnon osista.
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp, pakolliset tutkinnon osat 35 osaamispistettä:
– Valmistustyötehtävissä toimiminen 25 osp
– Asennus- ja automaatiotyöt 10 osp

Tuotantotekniikan osaamisala, levyseppähitsaaja 110 osp
– Hitsaus- ja levytyöt 30 osp
– valinnaiset tutkinnon osat 80 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
– viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
– matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
– yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Ks. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855075/reformi/tiedot

Sedulla on hyvät yhteydet teollisuuteen, ja osa opetuksesta tapahtuu yhteistyössä yritysten kanssa.

Sedussa robotiikkaa käytetään kappaleenkäsittelyyn, kokoonpanoon, hitsaukseen.