Talotekniikan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Laajuuden määrittää opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (100 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (50 osaamispistettä).
Nuohouksen osaamisala, nuohooja 150 osp, suoritetaan seuraavat tutkinnon osat:
Pakolliset tutkinnon osat: 100 osp
– Tulisijojen ja savuhormien nuohous, 50 osp
– Kiinteistöjen palo- ja asumisturvallisuuden tarkkaileminen, 50 osp
Valinnaiset tutkinnon osat : 50 osp, esim.:
– Ilmanvaihtojärjestelmien tasapainotus, 25 osp
– Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen, 25 osp
Tutkinnon osa tai osia talotekniikan ammattitutkinnon toiselta osaamisalalta, 25-50 osp
Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 25 osp
Tutkinnon sisällöt tarkemmin eperusteista.

Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämisen suunnitelmassa (HOKS) opiskelijan osaaminen, tutkinnon perusteet sekä työpaikan työtehtävät on sovitettu yhteen. Opiskeluaika ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti.

Talotekniikan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Laajuuden määrittää opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (100 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (50-100 osaamispistettä).
Putkiasennuksen osaamisala, 150 osp, seuraavat tutkinnon osat:
Pakolliset tutkinnon osat: 100 osp
– Lämmitysjärjestelmien asentaminen, 50 osp
– Vesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen, 50 osp
Valinnaiset tutkinnon osat : 50 osp
– Verkoston tasapainotus ja vesimäärän mittaus, 25 osp
– LV- järjestelmien korjaaminen ja huoltaminen, 25 osp
– Huoltopalvelujen tuottaminen ja palvelutilanteen hallinta, 25 osp
Tutkinnon osa tai osia talotekniikan ammattitutkinnon toiselta osaamisalalta, 25-50 osp
Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 25 osp

Tutkinnon sisällöt tarkemmin eperusteista.
Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämisen suunnitelmassa (HOKS) opiskelijan osaaminen, tutkinnon perusteet sekä työpaikan työtehtävät on sovitettu yhteen. HOKS:sta riippuen opintojen pituus on 1 – 3 vuotta.

Talotekniikan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Laajuuden määrittää opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (50 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (50-100 osaamispistettä).
Rakennuspeltityön osaamisala, 150 ops, suoritetaan seuraavat tutkinnon osat:
Pakolliset tutkinnon osat:
– Rakennuspeltityöt, 50 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 50-100:
– Saumapeltikatoilla tehtävät peltityöt, 50 osp
– Julkisivujen, kermi-, tiili-, muoto- ja profiilikatoilla tehtävät peltityöt, 50 osp
Tutkinnon osatai osia talotekniikan ammattitutkinnon toiselta osaamisalalta 25-50 osp
Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 25 osp

Tutkinnon sisällöt tarkemmin eperusteista.

Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämisen suunnitelmassa (HOKS) opiskelijan osaaminen, tutkinnon perusteet sekä työpaikan työtehtävät on sovitettu yhteen. HOKS:sta riippuen opintojen pituus on 1v- 3v.

Talotekniikan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Laajuuden määrittää opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (50 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (50-100 osaamispistettä).
Teknisen eristyksen osaamisala, 150 ops, suoritetaan seuraavat tutkinnon osat:
Pakolliset tutkinnon osat:
– Tekninen eristäminen, 50 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 1:
– Taloteknisten laitteiden eristäminen, 50 osp
– Teollisuuseristäminen, 50 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 2:
– Korkealämpöeristäminen, 25 osp
– Laivaeristäminen, 25 osp
– Kylmäeristäminen, 25 osp
– Äänen eristäminen, 25 osp
– Huoltopalveluiden tuottaminen ja palvelutilanteen hallinta, 25 osp
Tutkinnon osa tai osia talotekniikan ammattitutkinnon toiselta osaamisalalta 25-50 osp
Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 25 ops

Tutkinnon sisällöt tarkemmin eperusteista.
Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämisen suunnitelmassa (HOKS) opiskelijan osaaminen, tutkinnon perusteet sekä työpaikan työtehtävät on sovitettu yhteen. HOKS:sta riippuen opintojen pituus on 1 – 3 vuotta.

Talotekniikan erikoisammattitutkinto, Talotekniikkaurakoinnin osaamisala, 180 osp
Ilmanvaihtoasentaja EAT näyttössä suoritetaan seuraavat tutkinnon osat:
Taloteknisen asennustyön laadun varmistaminen ja työryhmän ohjaaminen, 60 osp
Taloteknisen asennustyön talouden hallinta, 60 osp
Ilmanvaihtourakan käytännön järjestäminen, 60 osp

Talotekniikan erikoisammattitutkinto, Talotekniikkaurakoinnin osaamisala, 180 osp
Putkiasentaja EAT näytössä suoritetaan seuraavat tutkinnon osat:
Taloteknisen asennustyön laadun varmistaminen ja työryhmän ohjaaminen, 60 osp
Taloteknisen asennustyön talouden hallinta, 60 osp
Putkiasennusurakan käytännön järjestäminen, 60 osp

Talotekniikan erikoisammattitutkinto, Talotekniikkaurakoinnin osaamisala, 180 ops Rakennuspeltiseppämestarin EAT näytössä suoritetaan seuraavat tutkinnon osat:
Pakolliset tutkinnon osat:
Taloteknisen asennustyön laadun varmistaminen ja työryhmän ohjaaminen, 60 osp
Taloteknisen asennustyön talouden hallinta, 60 osp
Valinnainen tutkinnonosa (yksi):
Rakennuspeltiurakan käytännön järjestäminen, 60 osp
Teknisen eristysurakan käytännön järjestäminen, 60 osp

Talotekniikan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Laajuuden määrittää opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (50 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (50-100 osaamispistettä).
Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, 150 osp suoritetaan seuraavat tutkinnon osat:
Pakolliset tutkinnon osat: 50 osp
– Kanava- ja laiteasentaminen, 50 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 1: 50-100 osp
– Kanavaosien valmistaminen, 50 osp
– IV-konehuoneasentaminen, 50 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 2: 0-50 osp
– Ilmanvaihtojärjestelmien korjaaminen ja huoltaminen, 25 osp
– Ilmanvaihtojärjestelmien tasapainotus, 25 osp
– Huoltopalveluiden tuottaminen ja palvelutilanteen hallinta, 25 osp
Tutkinnon osa tai osia talotekniikan ammattitutkinnon toiselta osaamisalalta, 25-50 osp
Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 25 osp

Tutkinnon sisällöt tarkemmin eperusteista.
Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämisen suunnitelmassa (HOKS) opiskelijan osaaminen, tutkinnon perusteet sekä työpaikan työtehtävät on sovitettu yhteen. HOKS:sta riippuen opintojen pituus on 1 – 3 vuotta.

Talonrakennusalan ammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta osasta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta.
PAKOLLINEN TUTKINNON OSA:
Talouden, työn ja työympäristön hallinta 30 osp

VALINNAISET TUTKINNON OSAT 120 osp (valittava kolme osaa)
Muottityöt kappaletavarasta, 40 osp
Puurunkotyöt, 40 osp
Väliseinätyöt, 40 osp
Sisäpuutyöt, 40 osp
Vesikattotyöt, 40 osp
Puhdasmuuraus, 40 osp
Tulisijamuuraus, 40 osp
Laatoitus, 40 osp
Märkätilojen vedeneristykset, 40 osp
Korjausrakentaminen, 40 osp
Asbestityöt, 40 sop
Tutkinnon osa perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 40 osp

Tutkintosuoritukset suoritetaan henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti todellisissa rakennuskohteissa tutkinnon osittain. Tutkintosuorituksiin sisältyy työnäyttöjen lisäksi teoriakoe sekä kirjalliset työsuunnitelmat jokaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnon suorittaja voi antaa tutkinnon suorituksen itselleen työmaalla olevien tehtävien mukaan parhaiten sopivana ajankohtana myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli osaaminen tutkinnon perusteissa vaadittavalla tasolla.