Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta.
Pakollisten osien aikana saavutat ammatillisen perusosaamisen: osaat tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan. Osaamisalan opinnoissa syvennät valmiuksiasi tukea, ohjata ja hoitaa asiakasta hänen erilaisissa perustarpeissaan.

Valinnainen tutkinnon osa laajentaa osaamistasi mielekkäästi. Lisäksi tutkintoon kuuluvat kaikille perustutkinnoille yhteiset tutkinnon osat (viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen).
Tutkinto on valmis, kun olet suorittanut kaikki viisi tutkinnon osaa sekä yhteiset tutkinnon osat hyväksytysti
Kts. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/tiedot

Tutkintoon kuuluu yksi osaamisala, joka määräytyy työpaikkasi perusteella. Tarjoamme osaamisaloiksi:
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaa,
Vammaistyön osaamisalaa,
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaa JA
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalaa.

Koulutuksen ajankohta: 26.9.2022 – koulutuksen pituus määrittyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Kasvun ja osallisuuden edistäminen (14 pv)
vk 39 26.-28.9.2022
vk 43 24.-27.10.2022
vk 47 21.-24.11.2022
vk 51 19.-21.12.2022

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (16 pv)
vk 4 23.-26.1.2023
vk 8 20.-23.2.2023
vk 12 20.-23.3.2023
vk 16 17.-20.4.2023 (sama sisältö viikon 17 kanssa)
tai
vk 17 24.-27.4.2023 (sama sisältö viikon 16 kanssa)

Osaamisalan opinnot

Valinnaisen tutkinnon osan opinnot

Yhteisten tutkinnon osien opinnot YTO-pajoissa

Talotekniikan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Laajuuden määrittää opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (100 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (50 osaamispistettä).
Nuohouksen osaamisala, nuohooja 150 osp, suoritetaan seuraavat tutkinnon osat:
Pakolliset tutkinnon osat: 100 osp
– Tulisijojen ja savuhormien nuohous, 50 osp
– Kiinteistöjen palo- ja asumisturvallisuuden tarkkaileminen, 50 osp
Valinnaiset tutkinnon osat : 50 osp, esim.:
– Ilmanvaihtojärjestelmien tasapainotus, 25 osp
– Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen, 25 osp
Tutkinnon osa tai osia talotekniikan ammattitutkinnon toiselta osaamisalalta, 25-50 osp
Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 25 osp
Tutkinnon sisällöt tarkemmin eperusteista.

Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämisen suunnitelmassa (HOKS) opiskelijan osaaminen, tutkinnon perusteet sekä työpaikan työtehtävät on sovitettu yhteen. Opiskeluaika ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti.
Koulutus toteutetaan työpaikalla oppien käytännön työtehtävien yhteydessä oppisopimuskoulutuksena. Ammattitutkintoon valmistavaa tietopuolista koulutusta järjestää Nuohousalan Keskusliitto. Tutkintoihin valmistavat lähijaksot pidetään Laukaalla. Tutkinnossa vaadittavat näytöt suoritetaan alan yrityksissä.

Tarkat tiedot tutkinnosta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4914573/reformi/tutkinnonosat

Tarkat tiedot tutkinnosta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4914573/reformi/tutkinnonosat

Tarkat tiedot tutkinnosta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammattitutkinto/7534955/tiedot

Katso opinnoista kertova video: https://youtu.be/XTIJZ-Me55A

Tarkat tiedot tutkinnosta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammattitutkinto/7534955/tiedot

Katso opinnoista kertova video: https://youtu.be/XTIJZ-Me55A

Tarkat tiedot tutkinnosta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammattitutkinto/7534955/tiedot

Opintojen aikana saavutat ammatillisen perusosaamisen:
Kokki:
• ravintola- ja catering-alalla opinnoissa opit suunnittelemaan, valmistamaan ja laittamaan esille houkuttelevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruokavaliot huomioiden
• opit perustaidot hygieniasta sekä omavalvonnasta (hygieniapassi)
• opit keittiön kustannuksista, yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta
• asiakaspalvelutaidot ovat myös keskeisiä opiskelusisältöjä

Tarjoilija:
• tarjoilijana esittelet, suosittelet, myyt ja tarjoilet ruokia ja juomia
• osaat yhdistää erilaisia ruokia ja juomia keskenään
• osaat suositella ruokajuomia erityyppisille ruoille ja eri tilanteisiin
• osaat hankkia lisämyyntiä
• osaat palvella asiakkaita yksilöllisesti
• suoritat hygienia- ja anniskelupassin

Valinnaiset tutkinnon osat laajentavat osaamistasi mielekkäästi. Lisäksi tutkintoon kuuluvat kaikille perustutkinnoille yhteiset tutkinnon osat (viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen).
Tutkinto on valmis, kun olet suorittanut kaikki ammatilliset tutkinnon osat sekä yhteiset tutkinnon osat hyväksytysti.
Kts. tutkinnon osat ePerusteet (opintopolku.fi)

Tutkintoon kuuluu yksi osaamisala, joka määräytyy työpaikkasi perusteella. Tarjoamme osaamisaloiksi: asiakaspalvelun osaamisala (tarjoilija) tai ruokapalvelun osaamisala (kokki)

Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti, vaihtaa alaa, saada todistus omasta osaamisesta, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta. Sinulla on mahdollisuus suorittaa joko koko tutkinto tai tutkinnon osa/osia.

Sisältö
Oppisopimuskoulutuksessa voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai edellä mainittujen tutkintojen osan/osia. Koulutusta järjestetään kaikilla koulutusaloilla ja valittavanasi on yli 160 eri tutkintoa tutkinnon osineen. Tutkintojen perusteet: ePerusteet (opintopolku.fi)

Oppisopimuskoulutus on työntekijän ja työnantajan välinen kirjallinen määräaikainen työsopimus. Työelämässä oppimista täydennetään tarvittavin osin oppilaitoksen oppimisympäristössä toteuttavilla lähi-, etä- ja/tai verkko-opinnoilla. Periaatteena on, että sinun ei tarvitse opiskella sellaista, mitä jo valmiiksi osaat. Jokaiselle oppisopimusopiskelijalle laaditaan ennen oppisopimuksen solmimista henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) opintojen ajaksi.

Oppisopimuskoulutukseen voi hakeutua ympäri vuoden.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta.
Pakollisten osien aikana saavutat ammatillisen perusosaamisen: osaat tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan. Osaamisalan opinnoissa syvennät valmiuksiasi tukea, ohjata ja hoitaa asiakasta hänen erilaisissa perustarpeissaan.

Valinnainen tutkinnon osa laajentaa osaamistasi mielekkäästi. Lisäksi tutkintoon kuuluvat kaikille perustutkinnoille yhteiset tutkinnon osat (viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen).
Tutkinto on valmis, kun olet suorittanut kaikki viisi tutkinnon osaa sekä yhteiset tutkinnon osat hyväksytysti
Kts. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/tiedot

Tutkintoon kuuluu Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala.
Koulutuksen ajankohta 3.10.2022 – koulutuksen pituus määrittyy henkilökohtaisen opetussuunitelman mukaisesti.

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (16 pv)
vk 40 3.-6.10.2022
vk 44 31.10.-3.11.2022
vk 48 28.11.-1.12.2022
vk 2 9.-12.1.2023

Kasvun ja osallisuuden edistäminen (16 pv)
vk 6 6.-9.2.2023
vk 10 6.-9.3.2023
vk 14 3.-6.4.2023
vk 19 8.-11.5.2023

Lisäksi:
Osaamisalan opinnot
Valinnaisen tutkinnon osan opinnot
Yhteisten tutkinnon osien opinnot YTO-pajoissa