Koulutuksen alussa on orientaatiojakso (10 pv), jonka aikana suunnittelet yhdessä kouluttajasi kanssa koulutuksesi sisältöä ja toteutusta. Jos et koe koulutuksen olevan sinulle sopiva, voit päättää koulutuksen 10 päivän orientaatiojakson päätteeksi ja palata ilman seuraamuksia työnhakijaksi. Kouluttaja ohjaa tarvittaessa myös muihin koulutuspolkuihin.

– Robotiikan perusteet
– Ohjelmoinnin perusteet ABB
– ABB RobotStudio etäohjelmoinnin perusteet
– Henkilökohtaiset keskustelut ja jatkosuunnitelmat
– Työnhaun asiakirjat ja työnhaku

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena Microsoft Teams -ympäristössä.

KOULUTUKSEN KESTO on 20 pv.

Koulutuksen alussa on orientaatiojakso (10 pv), jonka aikana suunnittelet yhdessä kouluttajasi kanssa koulutuksesi sisältöä ja toteutusta. Jos et koe koulutuksen olevan sinulle sopiva, voit päättää koulutuksen 10 päivän orientaatiojakson päätteeksi ja palata ilman seuraamuksia työnhakijaksi. Kouluttaja ohjaa tarvittaessa myös muihin koulutuspolkuihin.

– Digivalmiuksien parantaminen
– Turvallisuus, ergonomia ja ympäristö metalliteollisuudessa
– Hitsauksen laatuvaatimukset teollisuudessa
– Hitsaustekniikan perusteet
– Hitsausvirtalähteen säätö
– Materiaalitekniikan perusteet
– Hitsauskiinnitin
– Hitsausrobotin ohjelmoinnin perusteet ja käyttö
– Teknisten kuvien lukeminen
– Henkilökohtaiset keskustelut ja jatkosuunnitelmat
– Työnhaun asiakirjat ja työnhaku

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena Microsoft Teams -ympäristössä.

KOULUTUKSEN KESTO on 19 pv.

Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Tutkintonimikkeen Muistihoitaja (EAT) saat suoritettuasi koko tutkinnon 180 osp.

Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisalassa pakolliset tutkinnon osat (120 osp)
Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen 60 osp
Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat joista voi valita yhteensä 60 osp
Gerontologinen hoitotyö, 60 osp
Ikääntyneen ihmisen elämänhallinassa ja riippuvuuksista irrottautumisessa tukeminen, 30 osp
Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen, 30 osp
Ikävalmentajana toimiminen, 60 osp
Palliatiivinen hoitotyö, 60 osp
Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen, 60 osp
Vanhustyön hyvinvoinnin koordinointi, 30 osp
Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, 30 osp

Tutkintonimikkeen Saattohoitaja (EAT) saat suoritettuasi koko tutkinnon 180 osp

Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalassa pakolliset tutkinnon osat (120 osp)
Palliatiivinen hoitotyö, 60 osp
Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen, 60 osp

Gerontologinen hoitotyö, 60 osp
Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen, 30 osp
Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp
Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen, 60 osp
Vanhustyön hyvinvoinnin koordinointi, 30 osp
Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, 30 osp

Opintojesi sisältö ja aikataulu suunnitellaan kanssasi yksilöllisesti ja suunnitelmassa huomioidaan aiemmin hankkimasi osaaminen sekä koulutus.

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa ja se koostuu luentotallenteista sekä verkkotehtävistä. Voit siis opiskella oman aikataulusi mukaan mistä päin Suomea haluat! Lisäksi opintoihin sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, joko omassa työpaikassasi tai työssäoppimispaikassa.

Opintoja varten tarvitset oman tietokoneen, Internet-yhteyden sekä kuulokemikrofonin.
Koulutuksen aikana suoritat pakollisen Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen -tutkinnonosan. Lisäksi suoritat Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelun ja toteuttamisen sekä Ratkaisumyynnin tai Tuoteryhmätyöskentelyn.
.

Sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma. Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena; sisältää lähiopetusta, verkko-opintoja, itsenäistä opiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopetuspäiviä on 1-2 kertaa kuukaudessa. Suoritat tutkinnon alan työtehtävissä omalla työpaikallasi.

Tutustu tutkinnon perusteisiin https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3749773/reformi/tutkinnonosat ja katso myös Sedun toteutussuunnitelma https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/amops/443361/tiedot

Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Tutkintonimikkeen Ikävalmentaja (EAT) saat suoritettuasi koko tutkinnon 180 osp.

Ikävalmennuksen osaamisalassa pakolliset tutkinnon osat (120 osp)
Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp
Ikävalmentajana toimiminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat joista voit valita yhteensä 60 osp
Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen, 60 osp
Ikääntyneen ihmisen elämänhallinassa ja riippuvuuksista irrottautumisessa tukeminen, 30 osp
Vanhustyön hyvinvoinnin koordinointi, 30 osp
Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, 30 osp

Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Tutkintonimikkeen Palveluohjaaja (EAT) saat suorutettuasi koko tutkinnon 180 osp.

Ikääntyneen ihmisen palveluohjauksen osaamisalassa pakolliset tutkinnon osat (90 osp)
Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp
Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa toimiminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat joista voit valita yhteensä 90 osp
Gerontologinen hoitotyö, 60 osp
Ikääntyneen ihmisen elämänhallinassa ja riippuvuuksista irrottautumisessa tukeminen, 30 osp
Ikävalmentajana toimiminen, 60 osp
Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen, 60 osp
Palliatiivinen hoitotyö, 60 osp
Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen, 60 osp
Vanhustyön hyvinvoinnin koordinointi, 30 osp
Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, 30 osp

Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia.
Pakollinen tutkinnon osa koko tutkintoa suorittavalle:
• Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä 60 osp
Työvalmennuksen osaamisala 80 osp:
• Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa 40 osp
• Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä 40 osp
Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala 80 osp (valitse näistä vähintään kaksi)
• Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp
• Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp
• Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen 40 osp
Valinnainen tutkinnon osa (40 osp)
• Tutkinnon osa/osia ammattitutkinnosta (vähintään 40 osp)
• Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta (vähintään 40 osp)

Tutustu tutkinnon perusteisiin https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2432570/reformi/tiedot

Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, ja se sisältää itsenäistä työskentelyä, tehtäviä ja verkossa tapahtuvaa oppimista. Edellytyksenä osallistumiselle on tietokone, toimiva nettiyhteys ja kuulokemikrofoni. Aloituspäivän info Teams-yhteyden avulla. Verkossa tapahtuva oppiminen toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä, mm. verkkokeskusteluissa hyödynnetään hyvien käytänteiden keräämistä ja vertaisarviointia. Opintoihin sisältyy myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista, joko koulutussopimuksella ilman työsuhdetta, tai oppisopimuksella omalla työpaikalla.

Koko tutkinto 150 osp koostuu kahdesta pakollisesta ja valinnaisista tutkinnon osista:
Pakolliset tutkinnon osat:
Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä 50 osp ja
Lähi- ja läheisverkostoissa toimiminen 50 osp
Valinnaisia tutkinnon osia ovat (Valitaan 50 osaamispistettä)
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen (25 osp)
Laajentuvassa yhteisössä toimiminen (25 osp) ja
Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen, 25 osp.
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 25 osaamispisteen laajuisesti.

Opettajat edustavat mielenterveys- ja päihdetyön alaa ja heillä on ajanmukainen tieto tarjottavana. Alan parhaan osaamisen hyödyntäminen mahdollistuu hyvien työelämäsuhteiden avulla.

Tutustu tutkinnon perusteisiin https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689872/reformi/tutkinnonosat
ja Sedun toteutussuunnitelmaan https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/amops/443361/tiedot